Temelji islamske dave i sahve

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom predavanju se pojašnjavaju ruknovi i sastavni djelovi dave i misionarstva, te je povezuje sa davom i pozivom Allahovih poslanika, alejhimu selam i pozivom našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje