Da li doticanje žene bez pregrade i poljubac kvare abdest?

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis da li dodir žene bez pregrade (odjeće) i poljubac kvare abdest ili ne, spominjući tri stava islamske uleme i njihove dokaze po ovom pitanju.

Vaše mišljenje