Da li je zakletva po nijetu onog ko se zaklinje ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li zakletva biva po nijetu osobe koja se zaklinje ili po nijetu osobe koja traži da se zakune?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu