Propis konzumiranja mesa magarca

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis konzumiranja mesa domaćih i divljih magaraca.

Vaše mišljenje