Uvjeti razvoda braka vezani za ženu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava i spominje uvjete koji se moraju ispuniti da bi razvod braka bio šerijatski validan, a vezani su za ženu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu