Šta će lažna božanstva reći kada u vatru bačena budu ?

Opis

U ovom audio klipu daija komentariše ajete iz sure El-Furkan, u kojima nas Allah obaviještava šta će lažna božanstva reći na dan kada u Džehennem bačena budu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu