Šta će nevjernici reći kada u vatru bačeni budu ?

Opis

U ovom audio klipu daija komentariše ajete iz sure El-Furkan, u kojima nas Allah obaviještava šta će nevjernici reći na dan kada u Džehennem bačeni budu.

Vaše mišljenje