Šta će reći nevjernici kada im se Džehennem približi ?

Opis

U ovom audio klipu daija komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici) u kojima Uzvišeni opisuje govor nevjernika kada ugledaju za njih pripremljen Džehennem.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje