Definicija jetima u šerijatu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava ko se u šerijatu smatra jetimom ili siročetom, i zašto.

Vaše mišljenje