Misionarstvo i pozivanje drugih u islam

Opis

Dawa ka Allahu je najbolji posao i od najboljih djela. Dawa je bila glavna obaveza svih poslanika i vjerovjesnika, a danas je osnova svakog ko želi da poziva druge i upućuje u islam. Allah Uzvišeni je rekao da oni koji pozivaju u islam najljepše govore.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje