• Bosanski
  video-shot

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura objašnjava smisao našeg postojanja na ovom prolaznom svijetu. Također nam navodi bitne razloge zbog čega moramo da vjerujemo u Jednog Boga kao Stvoritelja svemira i svega postojećeg, i da samo Njega obožavamo.

 • Bosanski
  video-shot

  Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura govori o pravima žene u islamu, poput jednakog prava na obrazovanje, prava u odabiranju supružnika. Također nam ukazuje da su za svoja dobra ili loša djela podjednako odgovorni i muškarac i žena.

 • Bosanski
  video-shot

  Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura nam ukratko kazuje o nekim osobinama Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Kazuje nam o njegovoj milosti prema ljudima, strpljivosti, saosjećajnosti, plemenitosti, pažljivosti i razumijevanju.

 • Bosanski
  video-shot

  Revizija : Irfan Klica

  Brošura nam ukratko objašnjava osnovne stvari u islamu, upoznavajući nas sa pet islamskih ruknova, sa konceptom obožavanja Boga u islamu kao i sa šest glavnih imanskih načela. Također nam ukratko govori o smislu života, i sve nam to predstavlja na jasan, jednostavan i lahak način.

 • Bosanski
  video-shot

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura objašnjava neka pogrešna shvatanja i neistine o islamu. Npr, da muslimani obožavaju novog boga, i da obožavaju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem; da je islam vjera koja podstiče na nasilje; da je hidžab opresivan za žene; da islam primorava ženu na udaju, kao i to da je dozvoljeno u islamu prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam.

 • Bosanski
  video-shot

  Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura potvrđuje neke naučne činjenice koje su spomenute u Kur’anu prije više od 1400. godina, dokazujući da je islam istinska Božija vera. Sadrži činjenice koje se tiču porijekla ljudskog života, razvijanje embriona, širenje svemira kao i originalno porijeklo gvožđa na Zemlji.

 • Bosanski
  video-shot

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura nam pruža jasnu sliku o Isau (Isusu), alejhi-s-selam, o tom velikom i časnom Božijem Poslaniku, koristeći se citatima iz Kur’ana i Biblije.

 • Bosanski
  video-shot

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura se bavi pitanjima hidžaba, islamske odjeće, sa različituh aspekata kao što su: hidžab kao predanost i pokornost Bogu, hidžab kao čednost, kao zaštita, kao ponos, kao poštovanje i kao samopouzdanje. Također su navedeni i neki dokazi o hidžabu prisutni u Bibliji.

 • Bosanski
  video-shot

  Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura nam u nekoliko tačaka na lijep i jasan način ukazuje na Božiju milost kao i na same primjere Božije milosti, milost nad svim Božijim stvorenjima i upućuje nas na djela pomoću kojih postižemo više Božije milosti i zadovoljstva.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje