• MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Govori daija u ovom audio predavanju o namazu u džematu, o vrijednosti i bitnosti obavljanja namaza u džematu kako za pojedinca tako i za kompletno islamsko društvo.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Kaže Allah Uzvišeni: „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika – liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. – A Allah dobro vidi ono što vi radite. (El-Beqare: 261,265)

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija opisuje strahote Sudnjeg dana, i stanja u kojima će se ljudi nalaziti.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Od stvari kojima je Šerijat posebno posvetio pažnju i nastoji da ih ispravno odgoji i usmjeri jeste i duša. Kaže Allah Uzvišeni: „Uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!“ Poslušajte u ovom audio predavanju kako da musliman očisti i odgoji svoju dušu.

 • Prepreke upute Bosanski

  MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  „Onome koga Allah želi uputiti – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti – On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi“ (El-En’am: 125).

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Vjernik se svojim djelima nastoji približiti Allahu, subhanehu ve te’ala. Međutim, često ne razmišlja i zaboravlja da između njega i Allaha uzvišenog mogu postojati prepreke koje spriječavanju da ta njegova djela budu primljena. Koje su to prepreke, saznajte u ovom audio predavanju.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Vjernik se još na ovom svijetu nada lijepoj nagradi i završetku, a na onom svijetu Allahovoj milosti i oprostu. U ovom audio klipu daija spominje nekoliko koristi bogobojaznosti ili takvaluka u životu čovjeka na oba svijeta.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija govori o ljubavi i mržnji u ime Allaha, subhanehu ve te’ala, jer vjernik kada voli, voli u ime Allaha, a i kada mrzi, mrzi u ime Allaha.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Laž je od pokuđenih osobina, a samo djelo je haram. Na njega upozoravaju svi Šerijati, kao i sve zdrave ljudske prirode koje su složne na njegovoj pokuđenosti. U našem čistom šerijatu došla je zabrana laganja; u Kur’anu i Sunnetu, te u konsenzusu učenjaka. Lažov će imati loš završetak na ovom kao i na onom svijetu.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju objašnjava daija šta znači i podrazumijeva naša pripadnost i pripisivanje Allahovoj vjeri.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Islam pridaje važnost vremenu, šta više Uzvišeni se zaklinje vremenom u suri El-Asr. Ova sura i drugi ajeti, kao i hadisi, u kojima se spominje vrijeme ukazuju nam na jedno, a to je važnost vremena i nužnost iskorištavanje istog. Slobodno vrijeme i zdravlje su dvije najviše neiskorištene blagodati kao što je došlo u hadisu.

 • Izgled muslimana Bosanski

  MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Danas često možemo čuti i vidjeti da se muslimani pripisuju raznoraznim sektama i grupa, na osnovu izgleda. Međutim, kako treba da izgleda jedan musliman koji voli Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, saznajte u ovom audio predavanju.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju koje su to greške koje se mogu naći kod muslimana, a ne bi smjele, i koje treba pod hitno ispravljati.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Podstiče daija u ovom audio klipu na islamski brak uz nekoliko koristi braka, kako na Ahiretu, tako i na ovom svijetu.

 • MP3

  Predavač : Semir Imamović Predavač : Safet Kuduzović Predavač : Emir Demir Predavač : Harmin Suljić Predavač : Dževad Gološ

  Pojašnjenje da svaki čovjek u društvu sa svojim ahlakom predstavlja jedinku te sa njegovim mjenjanjem mjenja se i društvo.

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar nekoliko hadisa iz knjige Džamiul ulumi vel hikem od ibn Redžeba, Allah mu se smilovao, koja je prevedena na bosanski jezik pod nazivom ‘Buđenje ambicija’

 • MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Putnik treba da iskoristi svoj put te da dovi za sebe i druge od rođaka i bližnjih i da ustraje u tome. Lijepo je da izabere jezgrovitu dovu uz poniznost, jer njegova dova se prima a to je velika stvar.

 • Strasti Bosanski

  MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi o strastima te kakav je stav islama o njima, i koji su to putevi gdje je islam dozvolio upražnjavanje istih.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje