Fetwe o ženskim pitanjima

Opis

Knjiga koja sadrži odgovore na mnogobrojna pitanja koja se tiču naših sestara u vjeri. Postoje odgovori na pitanja i izazove savremenog doba. Teme knjige su veoma lijepo raspoređene uz napomenu da za svaku fetvu postoji ime i potpis učenjaka koji je dao odgovor.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje