Upute kur’anskih džuzeva

Opis

Ovo djelo nas, u kratkim crtama, upoznaje sa najvažnijim porukama koje nam šalje svaki od trideset kur’anskih dijelova i temama o kojima se u tim dijelovima govori.

Download
Vaše mišljenje