Šije - Rafidije, istine, savjeti i islamske fetve

Opis

Rafidije su zabludjela grupacija šija koja se pripisuje islamu ali je islam čist od njih a i oni od njega. Koliko je samo teško svakom muslimanu kada vidi ljude koji ispovjedaju vjeru tako što psuju i vrjeđaju selef - prve generacije ovog Ummeta, i još ih proklinju i odriču se od njih i onih koji ih slijede. Molimo Uzvišenog da nas sačuva svakog zla. Amin!

Download

Opširni opis

بسم الله الرحمن الرحيم

          Ova knjiga upozorava na ovu opasnost koja se zove šiizam sa svojim ograncima i grupacijama od kojih su među najgorima RAFIDIJE za koje su Ebu Bekr i Omer radijellahu anhuma dva taguta i šejtana. To se jasno da pročitati u njihovim knjigama.

Vaše mišljenje