Pisanje na kaburu kako bi se znalo ko je u njemu

Opis

Da li je dozvoljeno pisanje imena umrle osobe na kamenu pored kabura ili pisanje ajeta?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Pisanje na kaburu kako bi se znalo ko je u njemu

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Salih ibn Fevzan el-Fevzan

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿يضع أحرف أو كتابات لمعرفة قبر لميت﴾

  «باللغة البوسنية »

  صالح بن فوزان الفوزان

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Pisanje na kaburu kako bi se znalo ko je u njemu

  Pitanje: Da li je dozvoljeno pisanje imena umrle osobe na kamenu pored kabura ili pisanje ajeta?

  Odgovor: Nije dozvoljeno pisanje imena umrle osobe na kamenu pored kabura ili na kabur, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, zabranio takav postupak. Zabranjeno je pisanje i ajeta iz Kur'ana, pa makar se radilo o jednoj riječi ili slovu. Međutim obilježavanje kabura kamenom (na kojem ništa ne piše) da bi se znalo gdje se nalazi, kako bi se moglo doći u posjetu je dozvoljeno. Pisanje nije dozvoljeno iz razloga što može da dovede do širka tako što će generacije dolaziti poslije toga i ukoliko nađu da na kaburu piše ime, mogu pomisliti da je ono napisano zbog toga što se radi o dobrom čovjeku. Na takav način nastaje obožavanje kaburova.[1]

  [1]Vidjeti: El-Munteka min fetava-l-Fevzan, 1/195.

  Vaše mišljenje