• Bosanski
  video-shot

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura objašnjava smisao našeg postojanja na ovom prolaznom svijetu. Također nam navodi bitne razloge zbog čega moramo da vjerujemo u Jednog Boga kao Stvoritelja svemira i svega postojećeg, i da samo Njega obožavamo.

 • Bosanski
  video-shot

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura objašnjava neka pogrešna shvatanja i neistine o islamu. Npr, da muslimani obožavaju novog boga, i da obožavaju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem; da je islam vjera koja podstiče na nasilje; da je hidžab opresivan za žene; da islam primorava ženu na udaju, kao i to da je dozvoljeno u islamu prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam.

 • Bosanski
  video-shot

  Jedno od praiskonskih pitanja za čijim odgovorom traga svako ljudsko biće jeste: „Zašto postojim?“ Ovaj letak nam daje odgovor na to pitanje kroz jasne razumske dokaze i riječi Onoga Koji je i učinio da postojimo.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje