• Bosanski

    Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

    Ovo djelo nas, u kratkim crtama, upoznaje sa najvažnijim porukama koje nam šalje svaki od trideset kur’anskih dijelova i temama o kojima se u tim dijelovima govori.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje