Greške hadžija i onih koji obavljaju umru na mjestu Dža’rane

Greške hadžija i onih koji obavljaju umru na mjestu Dža’rane

Opis

Ovaj video ukratko govori o greškama nekih hadžija i onih koji obavljaju umru koje čine na mjestu Dža’rane, u šta spada traženje berićeta korišćenjem vode iz bunara u džamiji na tom mjestu, smatranjem svetosti te džamije ili groblja u njenoj blizini, trljanje o zidove džamije i groblja radi bereketa i uzimanje zemlje sa tog mjesta radi izliječenja i drugih umišljenih koristi.

Vaše mišljenje