Greške hadžija i onih koji obavljaju umru pri posjeti Brdu svjetlosti i pećini Hira’

Greške hadžija i onih koji obavljaju umru pri posjeti Brdu svjetlosti i pećini Hira’

Opis

Ovaj video ukratko govori o greškama nekih hadžija i onih koji obavljaju umru koje čine na Brdu svjetlosti i u pećini Hira’. U te greške spada ubjeđenje da je to mjesto lijepo i pohvalno posjetiti, da je na tom mjestu ibadet vredniji i da je posjeta pećini Hira jedan od obaveznih obreda hadždža.

Vaše mišljenje