Greške hadžija i onih koji obavljaju umru na brdu Sevr

Greške hadžija i onih koji obavljaju umru na brdu Sevr

Opis

Ovaj video ukratko govori o greškama nekih hadžija i onih koji obavljaju umru koje čine na brdu Sevr. Neki hadžije vjeruju da je posjeta pećini na brdu Sevr jedan od obaveznih obreda hadždža i umre i da ni hadž ni umra nisu potpuni ukoliko se ne posjeti ovo mjesto ili ukoliko se na njemu ne čini ibadet.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje