Η προσευχή των Προφητών (Αβραάμ, Μωυσή, Ιησού και ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ) ειρήνη επ’ αυτών

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο δείχνει πως προσεύχονταν οι Προφήτες με τον ίδιο τρόπο στον Αλλάχ (Αλλάα).

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει