Si u falën këta profetë: Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhamedi (paqja qoftë mbi të gjithë këta)?

Mbresat