Σύντομος Εικονογραφημένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάμ

Περιγραφή

Ο «Σύντομος Εικονογραφημένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάμ» στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος μιλάει κυρίως για τα επιστημονικά θαύματα και για τις βασικές έννοιες στο Ισλάμ καθώς και για το όραμα του Ισλάμ για το άτομο και την κοινωνία, και τέλος το όφελος που αποκομίζεις όταν είσαι μουσουλμάνος που δεσμεύεσαι με τις διδασκαλίες του ισλαμικού νόμου. Το βιβλίο αυτό είναι στην κορυφή του καταλόγου των βιβλίων, προσανατολισμένο προς τους μη-μουσουλμάνους λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει προς αυτούς, για αυτό οι ειδικοί στην διάδοση του Ισλάμ δωρίζουν πρώτα τη μετάφραση των εννοιών του Ιερού Κορανίου και μετά αυτό το βιβλίο, έπειτα ακολουθούν τα υπόλοιπα βιβλία που καλούν για το Ισλάμ.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Αναλυτική Περιφραφή

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτό το βιβλίο αποτελεί έναν σύντομο οδηγό κατανόησης του Ισλάμ. Αποτελείται από τρία κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο, «Ορισμένες Αποδείξεις για την Αλήθεια του Ισλάμ», απαντά σε ορισμένα σημαντικά ερωτήματα που θέτουν κάποιοι άνθρωποι:

§ Είναι στ' αλήθεια το Κοράνιο ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε από Εκείνον;

§ Είναι ο Μωχάμμαντ (ﷺ[1]) στ' αλήθεια προφήτης που στάλθηκε από το Θεό;

§ Είναι το Ισλάμ στ' αλήθεια θρησκεία από το Θεό;

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται έξι είδη αποδείξεων:

1) Τα Επιστημονικά Θαύματα στο Κοράνιο: Αυτή η ενότητα αναφέρει (με εικονογραφήσεις) ορισμένα πρόσφατα ανακαλυφθέντα επιστημονικά γεγονότα που αναφέρονται στο Κοράνιο, το οποίο αποκαλύφθηκε δεκατέσσερις αιώνες πριν.

2) Η Τεράστια Πρόκληση της Παραγωγής Ενός Κεφαλαίου Ομοίου με τα Κεφάλαια του Κορανίου: Στο Κοράνιο, ο Θεός προκάλεσε όλους τους ανθρώπους να παράγουν έστω και ένα κεφάλαιο σαν τα κεφάλαια του Κορανίου. Από την αποκάλυψη του Κορανίου, δεκατέσσερις αιώνες πριν, μέχρι και σήμερα, κανείς δεν έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση, παρόλο που το μικρότερο κεφάλαιο του Κορανίου (Κεφάλαιο 108) αποτελείται από μόλις δέκα λέξεις.

3) Βιβλικές Προφητείες για τον Ερχομό του Μωχάμμαντ (ﷺ), του Προφήτη του Ισλάμ: Σε αυτήν την ενότητα, συζητούνται ορισμένες από τις Βιβλικές προφητείες για τον ερχομό του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ).

4) Τα Εδάφια του Κορανίου που Αναφέρουν Μελλοντικά Γεγονότα, τα Οποία Πραγματοποιήθηκαν Αργότερα: Το Κοράνιο ανέφερε μελλοντικά γεγονότα τα οποία αργότερα πραγματοποιήθηκαν, όπως για παράδειγμα τη νίκη των Βυζαντινών υπέρ των Περσών.

5) Θαύματα που Τελέστηκαν από τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ): Πολλά θαύματα πραγματοποιήθηκαν από τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ). Πολλοί άνθρωποι ήταν μάρτυρες σε αυτά τα θαύματα.

6) Η Απλή Ζωή του Μωχάμμαντ (ﷺ): Αυτό υποδεικνύει ξεκάθαρα πως ο Μωχάμμαντ (ﷺ) δεν ήταν κάποιος ψευδοπροφήτης, ο οποίος ισχυρίστηκε προφητική ιδιότητα ώστε να κερδίσει υλικά οφέλη, μεγαλοσύνη ή δύναμη.

Από αυτά τα έξι είδη αποδείξεων καταλήγουμε στο ότι:

§ Το Κοράνιο πρέπει να είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε από Εκείνον.

§ Ο Μωχάμμαντ (ﷺ) είναι στ' αλήθεια προφήτης που στάλθηκε από το Θεό.

§ Το Ισλάμ είναι στ' αλήθεια θρησκεία από το Θεό.

Αν θέλουμε να μάθουμε αν μια θρησκεία είναι αληθινή ή ψευδής, δεν πρέπει να βασιστούμε στα συναισθήματά μας ή στις παραδόσεις μας. Αντίθετα, θα πρέπει να βασιστούμε στη λογική και τη διάνοια μας. Όταν ο Θεός έστειλε τους προφήτες, τους υποστήριξε με θαύματα και αποδείξεις, τα οποία απέδειξαν πως ήταν στ' αλήθεια προφήτες σταλμένοι από το Θεό και ως εκ τούτου πως η θρησκεία με την οποία ήρθαν είναι αληθινή.

Το δεύτερο κεφάλαιο, «Ορισμένα Οφέλη του Ισλάμ», αναφέρει ορισμένα από τα οφέλη που παρέχει το Ισλάμ στο άτομο, όπως:

1) Η Πύλη στον Αιώνιο Παράδεισο

2) Σωτηρία από το Πυρ της Κολάσεως

3) Πραγματική Ευτυχία και Εσωτερική Γαλήνη

4) Συγχώρεση Όλων των Προηγούμενων Αμαρτιών

Το τρίτο κεφάλαιο, «Γενικές Πληροφορίες Για το Ισλάμ», παρέχει γενικές πληροφορίες για το Ισλάμ, διορθώνει ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με αυτό και απαντά σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις που συχνά τίθενται, όπως:

§ Τι λέει το Ισλάμ σχετικά με την τρομοκρατία;

§ Ποια είναι η θέση των γυναικών στο Ισλάμ;


Κεφάλαιο 1

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Ο Θεός υποστήριξε τον τελευταίο Προφήτη Του, τον Μωχάμμαντ (ﷺ) με πολλά θαύματα και πολλές αποδείξεις που αποδεικνύουν πως είναι πραγματικός Προφήτης σταλμένος από το Θεό. Επίσης, ο Θεός υποστήριξε το τελευταίο αποκαλυμμένο βιβλίο Του, το Κοράνιο, με πολλά θαύματα που αποδεικνύουν πως αυτό το Κοράνιο είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε από Εκείνον, και δεν γράφτηκε από κανέναν άνθρωπο. Αυτό το κεφάλαιο συζητά ορισμένες από αυτές τις αποδείξεις.

(1) Τα Επιστημονικά Θαύματα στο Κοράνιο

Το Κοράνιο αποτελεί τον κυριολεκτικό λόγο του Θεού, τον οποίο αποκάλυψε στον Προφήτη Του, τον Μωχάμμαντ (ﷺ), μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ. Απομνημονεύτηκε από τον Μωχάμμαντ (ﷺ), ο οποίος το υπαγόρευσε έπειτα στους Συντρόφους του. Εκείνοι, με τη σειρά τους, το απομνημόνευσαν, το κατέγραψαν, και το διάβαζαν υπό την παρουσία του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ). Επιπλέον, ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) απήγγειλε το Κοράνιο υπό την παρουσία του Άγγελο Γαβριήλ μια φορά το χρόνο και δύο φορές κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του. Από την εποχή που αποκαλύφθηκε το Κοράνιο μέχρι σήμερα, έχει υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός Μουσουλμάνων που έχουν απομνημονεύσει ολόκληρο το Κοράνιο γράμμα προς γράμμα. Πολλοί ήταν σε θέση να απομνημονεύσουν ολόκληρο το Κοράνιο από την ηλικία των δέκα. Ούτε ένα γράμμα από το Κοράνιο δεν έχει αλλαχθεί ανά τους αιώνες.

Το Κοράνιο, το οποίο αποκαλύφθηκε δεκατέσσερις αιώνες πριν, ανέφερε γεγονότα που μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκαν ή αποδείχθηκαν από επιστήμονες. Αυτό αποδεικνύει αναμφίβολα πως το Κοράνιο πρέπει να είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε από τον Ίδιο στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ), και πως το Κοράνιο δεν γράφτηκε από τον Μωχάμμαντ (ﷺ), ούτε από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Αυτό, επίσης, αποδεικνύει πως ο Μωχάμμαντ (ﷺ) είναι πράγματι προφήτης που στάλθηκε από το Θεό. Ξεπερνά κάθε λογική το ότι χίλια τετρακόσια χρόνια πριν κάποιος γνώριζε αυτά τα γεγονότα, τα οποία ανακαλύφθηκαν ή αποδείχθηκαν μόλις πρόσφατα, μέσω εξελιγμένου εξοπλισμού και εκλεπτυσμένων επιστημονικών μεθόδων. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Α) Το Κοράνιο για την Ανθρώπινη Εμβρυακή Ανάπτυξη:

Στο Κοράνιο, ο Θεός μιλά για τα στάδια της εμβρυακής ανάπτυξης του ανθρώπου:

«Και, πράγματι, πλάσαμε τον άνθρωπο (Αδάμ) από λάσπη αναμεμειγμένη από όλη τη γη. * Έπειτα τον κάναμε (τους απογόνους του Αδάμ) Νούτφα (σταγόνες από αναμεμειγμένες εκκρίσεις των δύο φύλλων) μέσα σε τόπο ασφαλισμένο (τη μήτρα). * Έπειτα δημιουργήσαμε την Νούτφα σε 'Άλακα (κρεμάμενο θρόμβο αίματος), και δημιουργήσαμε την 'Άλακα σε Μούντγα (ένα κομμάτι σάρκας, που φαίνεται μασημένη)…»[2] (Κοράνιο 23:12-14)

Κυριολεκτικά, η Αραβική λέξη 'Άλακα έχει τρεις σημασίες: (1) βδέλλα, (2) κρεμάμενο πράγμα, και (3) θρόμβος αίματος.

Αν συγκρίνουμε μια βδέλλα με ένα έμβρυο στο στάδιο της 'Άλακα, βρίσκουμε ομοιότητες μεταξύ των δύο[3], όπως βλέπουμε στην Εικόνα 1. Επίσης, το έμβρυο σε αυτό το στάδιο τρέφεται από το αίμα της μητέρας, όμοια με τη βδέλλα, η οποία τρέφεται από το αίμα των άλλων.[4]

Η δεύτερη σημασία της λέξης 'Άλακα είναι «κρεμάμενο πράγμα». Αυτό μπορούμε να δούμε στις εικόνες 2 και 3, την αιώρηση (κρέμασμα) του εμβρύου κατά το στάδιο της 'Άλακα, στη μήτρα της μητέρας.

Εικόνα 1: Σχέδια που απεικονίζουν τις ομοιότητες στην εμφάνιση μεταξύ μιας βδέλλας κι ενός ανθρώπινου εμβρύου στο στάδιο της 'Άλακα. [Σκίτσο βδέλλας από το Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah (Η Ανθρώπινη Ανάπτυξη Όπως Περιγράφεται στο Κοράνιο και στη Σούννα), Moore και άλλοι, σελ. 37, τροποποιημένο από το Integrated Principles of Zoology (Ενιαίες Αρχές της Ζωολογίας), Hickman και άλλοι. Σκίτσο εμβρύου από το The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 73.]

Εικόνα 2: Μπορούμε να δούμε σε αυτό το διάγραμμα την αιώρηση (κρέμασμα) ενός εμβρύου κατά το στάδιο της 'Άλακα στη μήτρα της μητέρας. [The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 66]

Εικόνα 3: Σε αυτήν τη μικροφωτογραφία, μπορούμε να δούμε την αιώρηση (κρέμασμα) ενός εμβρύου (σημειωμένου ως Β) κατά το στάδιο της 'Άλακα (περίπου 15 ημερών) στη μήτρα της μητέρας. Το πραγματικό μέγεθος του εμβρύου είναι περίπου 0.6 χιλ. [The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore, 3η έκδοση, σελ. 66, από το Histology (Ιστολογία), Leeson και Leeson.]

Η τρίτη σημασία της λέξης 'Άλακα είναι «θρόμβος αίματος». Βρίσκουμε πως η εξωτερική εμφάνιση του εμβρύου και των θυλάκων του κατά το στάδιο της 'Άλακα, είναι όμοια με αυτή ενός θρόμβου αίματος. Αυτό οφείλεται στην παρουσία σχετικά μεγάλων ποσοτήτων αίματος μέσα στο έμβρυο κατά το στάδιο αυτό[5] (βλ. εικόνα 4). Επίσης κατά το στάδιο αυτό, το αίμα μέσα στο έμβρυο δεν κυκλοφορεί, μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας.[6] Συνεπώς, το έμβρυο σε αυτό το στάδιο είναι σαν θρόμβος αίματος.

Εικόνα 4: Διάγραμμα του αρχικού καρδιαγγειακού συστήματος ενός εμβρύου κατά το στάδιο της 'Άλακα. Η εξωτερική εμφάνιση του εμβρύου και οι θύλακές του μοιάζουν με αυτά ενός θρόμβου αίματος, εξαιτίας της παρουσίας σχετικά μεγάλων ποσοτήτων αίματος στο έμβρυο. [The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore, 5η έκδοση, σελ. 65]

Έτσι, οι τρεις σημασίες της λέξης 'Άλακα αντιστοιχούν με ακρίβεια στις περιγραφές του εμβρύου κατά το στάδιο της 'Άλακα.

Το επόμενο στάδιο που αναφέρεται στο εδάφιο είναι το στάδιο Μούντγα. Η Αραβική λέξη Μούντγα σημαίνει «μασημένη ουσία». Αν κάποιος έπαιρνε ένα κομμάτι τσίχλα και το μάσαγε στο στόμα του κι έπειτα τη δάγκωνε μια φορά και την σύγκρινε με ένα έμβρυο στο στάδιο Μούντγα, θα καταλήγαμε στο ότι το έμβρυο στο στάδιο Μούντγα μοιάζει στην εμφάνιση με μια δαγκωμένη ουσία. Και αυτό εξαιτίας των σωμιτών στην πλάτη του εμβρύου οι οποίοι «μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο με σημάδια δοντιών σε μασημένη ουσία».[7] (βλ. εικόνες 5 και 6).

Πώς είναι δυνατόν ο Μωχάμμαντ (ﷺ) να γνώριζε όλα αυτά χίλια τετρακόσια χρόνια πριν, όταν οι επιστήμονες τα έχουν μόλις πρόσφατα ανακαλύψει με τη χρήση εξελιγμένου εξοπλισμού και ισχυρών μικροσκοπίων τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή; Οι Hamm και Leeuwenhoek ήταν οι πρώτοι επιστήμονες που παρατήρησαν τα κύτταρα του ανθρώπινου σπέρματος (σπερματοζωάρια) με τη χρήση ενός βελτιωμένου μικροσκοπίου το 1677 [περισσότερα από 1000 χρόνια μετά τον Μωχάμμαντ (ﷺ)]. Θεώρησαν εσφαλμένα πως το κύτταρο του σπέρματος περιείχε μια μινιατούρα προσχηματισμένου ανθρώπου που μεγάλωνε όταν τοποθετούταν στο γυναίκειο γεννητικό σύστημα.[8]

Εικόνα 5: Φωτογραφία ενός εμβρύου 28 ημερών κατά το στάδιο Μούντγα. Το έμβρυο σε αυτό το στάδιο είναι παρόμοιο στην εμφάνιση με κάποια μασημένη ουσία που έχει δαγκωθεί, καθώς οι σωμίτες στην πλάτη του εμβρύου θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο σημάδια δοντιού πάνω σε μασημένη ουσία. Το πραγματικό μέγεθος του εμβρύου είναι 4 χιλ. [The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore and Persaud, 5η έκδοση, σελ. 82, από τον Καθ. Hideo Nishimura, Πανεπιστήμιο του Κιότο, Κιότο, Ιαπωνία.]

Εικόνα 6: Όταν συγκρίνουμε την εμφάνιση ενός εμβρύου στο στάδιο Μούντγα με μια μασημένη και μετά δαγκωμένη τσίχλα, βρίσκουμε ομοιότητες μεταξύ των δύο.

Α) Σκίτσο ενός εμβρύου στο στάδιο Μούντγα. Μπορούμε να δούμε εδώ τους σωμίτες στην πλάτη του εμβρύου που μοιάζουν με σημάδια δοντιού [The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 79].

Β) Φωτογραφία μιας μασημένης και δαγκωμένης τσίχλας.

Ο Επίτιμος Καθηγητής Keith L. Moore είναι ένας από τους πιο εξέχοντες επιστήμονες του κόσμου στον τομέα της ανατομίας και της εμβρυολογίας και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), το οποίο έχει μεταφραστεί σε οχτώ γλώσσες. Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα επιστημονικό έργο αναφοράς και επιλέχθηκε από μια ειδική επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών ως το καλύτερο βιβλίο που έχει γραφτεί από κάποιο συγγραφέα. Ο Δρ. Keith Moore είναι Επίτιμος Καθηγητής Ανατομίας και Κυτταρικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. Εκεί ήταν Αναπληρωτής Κοσμήτορας Βασικών Επιστημών στην Ιατρική Σχολή και για οχτώ χρόνια ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Ανατομίας. Το 1984, έλαβε το πιο διακεκριμένο βραβείο στον τομέα ανατομίας στον Καναδά, το J.C.B. Grant Award από το Καναδικό Σύλλογο Επιστημόνων Ανατομίας. Έχει διευθύνει πολλούς διεθνείς συλλόγους, όπως τον Καναδικό και τον Αμερικάνικο Σύλλογο Επιστημόνων Ανατομίας και το Συμβούλιο της Ένωσης Βιολογικών Επιστημών.

Το 1981, κατά τη διάρκεια του Έβδομου Ιατρικού Συνεδρίου στο Νταμμάμ της Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής Moore είπε:

«Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να βοηθήσω στην αποσαφήνιση δηλώσεων στο Κοράνιο σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη. Είναι ξεκάθαρο σε μένα πως αυτές οι δηλώσεις πρέπει να ήρθαν στον Μωχάμμαντ από το Θεό, καθώς σχεδόν όλες αυτές οι γνώσεις δεν ανακαλύφθηκαν παρά πολλούς αιώνες αργότερα. Αυτό μου αποδεικνύει πως ο Μωχάμμαντ πρέπει να ήταν Αγγελιαφόρος του Θεού.»[9]

Συνεπώς, στον Καθηγητής Moore τέθηκε το εξής ερώτημα: «Αυτό σημαίνει πως πιστεύετε πως το Κοράνιο είναι ο λόγος του Θεού;» Εκείνος απάντησε: «Δεν βρίσκω καμία δυσκολία στο να αποδεχτώ κάτι τέτοιο.»[10]

Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, ο Καθηγητής Moore δήλωσε: «…Επειδή η διαμόρφωση του ανθρώπινου εμβρύου μέσα από τα διάφορα στάδια είναι πολύπλοκη, χάρη στη συνεχή διαδικασία αλλαγής κατά την ανάπτυξή του, προτείνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τους όρους που αναφέρονται στο Κοράνιο και τη Σούννα [όσα είπε, έκανε ή ενέκρινε ο Μωχάμμαντ (ﷺ)]. Το προτεινόμενο σύστημα είναι απλό, περιεκτικό και συμβαδίζει με την σημερινή εμβρυολογική γνώση. Οι εντατικές μελέτες του Κορανίου και των Χαντίθ [αναφορές των Συντρόφων του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) για όσα είπε, έκανε ή ενέκρινε, οι οποίες διαδόθηκαν με αξιοπιστία] κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν αποκαλύψει ένα σύστημα ταξινόμησης των φάσεων των ανθρώπινων εμβρύων, το οποίο είναι εκπληκτικό, εφόσον καταγράφηκε κατά τον έβδομο αιώνα μ.Χ. (δηλ. όταν αποκαλύφθηκε το Κοράνιο). Παρόλο που ο Αριστοτέλης, ο ιδρυτής της επιστήμης της εμβρυολογίας, αντιλήφθηκε κατά τον τέταρτο αιώνα π.Χ. μέσα από τις μελέτες του στα αυγά της κότας πως τα έμβρυά της αναπτύσσονταν σε στάδια, δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τα στάδια αυτά. Από όσα γνωρίζουμε από την ιστορία της εμβρυολογίας, λίγα πράγματα ήταν γνωστά σχετικά με τα στάδια και την ταξινόμηση των ανθρώπινων εμβρύων μέχρι και τον εικοστό αιώνα. Για το λόγο αυτό, οι περιγραφές του ανθρώπινου εμβρύου στο Κοράνιο δεν μπορούν να βασιστούν σε επιστημονική γνώση του έβδομου αιώνα. Το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι ότι: αυτές οι περιγραφές αποκαλύφθηκαν στον Μωχάμμαντ από το Θεό. Δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες εφόσον ήταν αγράμματος άνθρωπος χωρίς καμία απολύτως επιστημονική παιδεία.»[11]

Β) Το Κοράνιο για τα Βουνά:

Ένα βιβλίο με τίτλο Earth (Γη) αποτελεί βασικό βιβλίο αναφοράς σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Ένας από τους συγγραφείς του είναι ο Επίτιμος Καθηγητής Frank Press. Ήταν Επιστημονικός Σύμβουλος του πρώην Προέδρου των Η.Π.Α. Jimmy Carter, και για 12 χρόνια ήταν ο Πρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουάσινγκτον. Το βιβλίο του λέει πως τα βουνά έχουν από κάτω τους βαθύτερες ρίζες.[12] Αυτές οι ρίζες είναι βαθιά ενσωματωμένες στο έδαφος, κι έτσι τα βουνά έχουν το σχήμα πασσάλου (βλ. εικόνες 7, 8 και 9 στην επόμενη σελίδα).

Έτσι έχει περιγράψει το Κοράνιο τα βουνά. Ο Θεός είπε στο Κοράνιο:

«Μήπως δεν κάναμε τη Γη έτοιμη (σαν ένα κρεβάτι) για να την κατοικήσετε; * Και (μήπως δεν Κάναμε) τα βουνά πασσάλους (ώστε να σταθεροποιούν τη Γη και να μην τρέμει κάτω από τα πόδια σας από τη μεγάλη ταχύτητα της κίνησής της)(Κοράνιο, 78:6-7)

Εικόνα 7: Τα βουνά έχουν βαθιές ρίζες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους [Earth (Γη), Press και Siever, σελ. 413.]

Εικόνα 8: Σχηματική τομή. Τα βουνά, σαν πάσσαλοι, έχουν βαθιές ρίζες ενσωματωμένες στο έδαφος [Anatomy of the Earth (Ανατομίας της Γης), Cailleux, σελ. 220].

Εικόνα 9: Άλλη μία απεικόνιση δείχνει πως τα βουνά έχουν το σχήμα πασσάλου, εξαιτίας των βαθιών ριζών τους. [Earth Science (Επιστήμες της Γης), Tarbuck και Lutgens, σελ. 158].

Σύγχρονες γεωλογικές επιστήμες έχουν αποδείξει πως τα βουνά έχουν βαθιές ρίζες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (βλ. εικόνα 9) και πως το ύψος αυτών των ριζών μπορεί να είναι πολλαπλάσιο του υψομέτρου του βουνού πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.[13] Έτσι, η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψουμε τα βουνά με βάση αυτήν την πληροφορία, είναι η λέξη «πάσσαλος», καθώς το μεγαλύτερο μέρος ενός καλοστημένου πασσάλου κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η ιστορία της επιστήμης μάς λέει πως η θεωρία του ότι τα βουνά έχουν βαθιές ρίζες, εισήχθη μόλις το 1865 από τον Βασιλικό Αστρονόμο Sir George Airy.[14]

Τα βουνά διαδραματίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση του φλοιού της γης.[15] Επίσης, εμποδίζουν το σείσιμο της γης. Ο Θεός είπε στο Κοράνιο:

«Και [Αυτός] τοποθέτησε στη γη βουνά που την σταθεροποιούν, για να μην τρέμει αυτή κάτω από τα πόδια σας…» (Κοράνιο, 16:15)

Ομοίως, η σύγχρονη θεωρία των τεκτονικών πλακών υποστηρίζει ότι τα βουνά λειτουργούν ως σταθεροποιητές της γης. Αυτή η γνώση σχετικά με το ρόλο των βουνών ως σταθεροποιητές της γης είχε μόλις αρχίσει να γίνεται κατανοητή στο πλαίσιο των τεκτονικών πλακών από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.[16]

Θα μπορούσε οποιοσδήποτε κατά την εποχή του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) να γνωρίζει το πραγματικό σχήμα των βουνών; Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πως το στέρεο ογκώδες βουνό που βλέπει μπροστά του, εκτείνεται στην πραγματικότητα βαθιά μέσα στη γη κι έχει ρίζα, όπως επιβεβαιώνουν οι επιστήμονες; Η σύγχρονη γεωλογία επιβεβαιώνει την αλήθεια των Κορανικών εδαφίων.

Γ) Το Κοράνιο και η Προέλευση του Σύμπαντος:

Η επιστήμη της σύγχρονης κοσμολογίας, από την παρατήρηση και τη θεωρία, υποδεικνύει ξεκάθαρα πως, κάποια χρονική στιγμή, ολόκληρο το σύμπαν δεν ήταν παρά ένα σύννεφο «καπνού» (δηλ. μια αδιαφανής, εξαιρετικά πυκνή και θερμή αέρια σύνθεση).[17] Αυτή είναι μια από τις αδιαμφισβήτητες αρχές της πρότυπης σύγχρονης κοσμολογίας. Οι επιστήμονες τώρα μπορούν να παρατηρήσουν νέα αστέρια που σχηματίζονται από τα υπολείμματα αυτού του «καπνού» (βλ. εικόνες 10 και 11). Τα φωτεινά αστέρια που βλέπουμε τη νύχτα ήταν, όπως και ολόκληρο το σύμπαν, σε αυτό το υλικό «καπνού». Ο Θεός είπε στο Κοράνιο:

«Έπειτα εγκαταστάθηκε στα ουράνια (δηλ. άρχισε να δημιουργεί τον ουρανό) που ήταν καπνός...» (Κοράνιο 41:11)

Επειδή η γη και οι ουρανοί από πάνω (ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια, οι πλανήτες, οι γαλαξίες, κλπ.) έχουν σχηματιστεί από τον ίδιο «καπνό», καταλήγουμε στο ότι η γη και οι ουρανοί αποτελούσαν μια ενιαία οντότητα. Ύστερα, από αυτόν τον ομογενή «καπνό», σχηματίστηκαν και διαχωρίστηκαν μεταξύ τους. Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Μα δεν βλέπουν )γνωρίζουν) οι άπιστοι πως οι ουρανοί και η γη ήταν μία ενιαία οντότητα που έπειτα Εμείς τα σχίσαμε (σε δυο μέρη) και από το νερό δημιουργήσαμε κάθε ζωντανό ον; Δε θα πιστέψουν λοιπόν;» (Κοράνι, 21:30)

Ο Δρ. Alfred Kroner είναι ένας από τους διασημότερους γεωλόγους του κόσμου. Είναι Καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας στο Ίδρυμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg στο Mainz της Γερμανίας. Είπε: «Σκεπτόμενος από πού καταγόταν ο Μωχάμμαντ…πιστεύω πως είναι σχεδόν αδύνατο να ήταν σε θέση να γνωρίζει πράγματα, όπως την κοινή προέλευση του σύμπαντος, επειδή οι επιστήμονες μόλις κατά τα τελευταία χρόνια ανακάλυψαν, με πολύ περίπλοκες και εξελιγμένες τεχνολογικές μεθόδους, πως έτσι έχει η κατάσταση.»[18] Επίσης, είπε: «Κάποιος που δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με πυρηνική φυσική χίλια τετρακόσια χρόνια πριν, δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να είναι σε θέση να ανακαλύψει από το μυαλό του πως, για παράδειγμα, η γη και οι ουρανοί είχαν την ίδια προέλευση.»[19]

Εικόνα 10: Ένα νέο αστέρι σχηματίζεται από ένα σύννεφο αερίου και σκόνης (νεφέλωμα), υπόλειμμα του «καπνού» που αποτέλεσε την προέλευση ολόκληρου του σύμπαντος. [The Space Atlas, Heather και Henbest, σελ. 50.]

Εικόνα 11: Το νεφέλωμα «Λιμνοθάλασσα» είναι ένα σύννεφο αερίου και σκόνης, περίπου 60 έτη φωτός σε διάμετρο. Διεγείρεται από την υπεριώδη ακτινοβολία των θερμών αστεριών που σχηματίστηκαν πρόσφατα μέσα στον όγκο του. [Horizons Exploring the Universe, (Ορίζοντες, Εξερεύνηση του Σύμπαντος), Seeds, εικόνα 9, από το Σύλλογο Πανεπιστήμιων για την Έρευνα στην Αστρονομία, Inc.)

Δ) Το Κοράνιο για τον Εγκέφαλο:

Ο Θεός λέει στο Κοράνιο σχετικά με έναν από τους μοχθηρούς απίστους που απαγόρευσαν στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) να προσεύχεται στην Κά'μπα (Ιερό Τζαμί στη Μέκκα):

«Όχι! Αν δεν πάψει, θα τον αρπάξουμε και θα τον σύρουμε από το μέτωπο, αυτό το μέτωπο (που είναι) ψεύτης και αμαρτωλός (εδώ χαρακτηρίζεται το μέτωπο ότι είναι ψεύτης και αμαρτωλός επειδή ο Μετωπιαίος Λοβός ελέγχει τη συνείδηση που έχουμε για τις πράξεις μας, την κρίση μας για ό,τι συμβαίνει στις καθημερινές μας δραστηριότητες, τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, καθώς και τη γνώση του νοήματος των λέξεων που επιλέγουμε, επίσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επεξεργασία των πληροφοριών, άρα και στη νόηση, βλ.el.wikipedia.org: 'Μετωπιαίος Λοβός')(Κοράνιο, 96:15-16)

Γιατί περιέγραψε το Κοράνιο το μέτωπο ως ψεύτη και αμαρτωλό; Γιατί δεν είπε το Κοράνιο πως το άτομο είναι ψεύτης και αμαρτωλός; Ποια είναι η σχέση μεταξύ του μετώπου και του ψεύδους και της αμαρτίας;

Αν κοιτάξουμε στο εσωτερικό του κρανίου, στο μέτωπο, θα βρούμε την προμετωπιαία περιοχή του εγκεφάλου (βλ. εικόνα 12). Τι μας λέει η φυσιολογία για την λειτουργία αυτής της περιοχής; Ένα βιβλίο με τίτλο Essentials of Anatomy & Physiology (Τα Βασικά της Ανατομίας και της Φυσιολογίας) λέει σχετικά με αυτήν την περιοχή: «Το κίνητρο και η προνοητικότητα για το σχεδιασμό και την έναρξη κινήσεων συμβαίνουν στο εμπρόσθιο τμήμα των μετωπιαίων λοβών, την προμετωπιαία περιοχή. Πρόκειται για μια περιοχή συνειρμικού φλοιού...»[20] Το βιβλίο λέει επίσης: «Σε σχέση με την ανάμειξή της στο κίνητρο, η προμετωπιαία περιοχή θεωρείται, επίσης, το λειτουργικό κέντρο της επιθετικότητας…»[21]

Συνεπώς, αυτή η περιοχή του εγκεφάλου είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, το κίνητρο και την πραγματοποίηση καλής, αλλά και αμαρτωλής συμπεριφοράς, και είναι υπεύθυνη για το ψεύδος ή την αλήθεια. Έτσι, είναι πρέπον να χαρακτηρίσει κανείς το μέτωπο ως ψεύτη και αμαρτωλό όταν κάποιος ψεύδεται ή διαπράττει αμαρτία, καθώς το Κοράνιο λέει: «αυτό το μέτωπο (που είναι) ψεύτης και αμαρτωλός!»

Εικόνα 12: Λειτουργικές περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφαλικού φλοιού. Η προμετωπιαία περιοχή βρίσκεται μπροστά από τον εγκεφαλικό φλοιό. [Essentials of Anatomy & Physiology (Τα Βασικά της Ανατομίας και της Φυσιολογίας), Seeley και άλλοι, σελ. 210.]

Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει αυτές τις λειτουργίες της προμετωπιαίας περιοχής μόλις κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια, σύμφωνα με τον Καθηγητή Keith L. Moore.[22]

Ε) Το Κοράνιο για τις Θάλασσες και τα Ποτάμια:

Η Σύγχρονη Επιστήμη έχει ανακαλύψει πως στα μέρη όπου συναντιούνται δύο διαφορετικές θάλασσες, υπάρχει ένα εμπόδιο μεταξύ τους. Αυτό το εμπόδιο χωρίζει τις δύο θάλασσες ώστε η κάθε μία να έχει τη δική της θερμοκρασία, αλατότητα και πυκνότητα.[23] Για παράδειγμα, το νερό της Μεσογείου είναι ζεστό, αλμυρό και λιγότερο πυκνό σε σύγκριση με το νερό του Ατλαντικού ωκεανού. Όταν το νερό της Μεσογείου εισέρχεται στον Ατλαντικό από το στενό του Γιβραλτάρ, κινείται αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στον Ατλαντικό σε βάθος περίπου 1000 μέτρων με τα δικά του χαρακτηριστικά θερμότητας, αλατότητας και μικρότερης πυκνότητας. Το νερό της Μεσογείου σταθεροποιείται σε αυτό το βάθος.[24] (βλ. εικόνα 13).

Εικόνα 13: Τα νερά της Μεσογείου Θάλασσας καθώς εισέρχονται στον Ατλαντικό από το Γιβραλτάρ, διατηρώντας τη δική τους θερμότητα, αλατότητα, και μικρότερη πυκνότητα, εξαιτίας του εμποδίου που διαχωρίζει τις δύο θάλασσες. Η θερμοκρασία βρίσκεται σε βαθμούς Κελσίου (C°). [Marine Geology (Θαλάσσια Γεωλογία), Kuenen, σελ. 43, με μια μικρή βελτίωση].

Παρόλο που υπάρχουν μεγάλα κύματα, ισχυρά ρεύματα και παλίρροιες σε αυτές τις θάλασσες, δεν αναμειγνύονται, ούτε ξεπερνούν αυτό το εμπόδιο.

Το Κοράνιο ανέφερε πως υπάρχει ένα εμπόδιο μεταξύ δύο θαλασσών που συναντιούνται και δεν το υπερβαίνουν. Ο Θεός λέει:

«Ελευθέρωσε τις δύο θάλασσες ώστε να συναντηθούν. * Μεταξύ τους υπάρχει εμπόδιο, που καμία δε μπορεί να ξεπεράσει.» (Κοράνιο, 55:19-20)

Αλλά όταν το Κοράνιο μιλά για το διαχωρισμό μεταξύ του φρέσκου και του αλμυρού νερού, αναφέρει την ύπαρξη ενός εμποδίου και «πλήρους διαχωρισμού» μεταξύ τους. Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Είναι Εκείνος που έκανε τις δύο θάλασσες να εισχωρήσουν η μία στην άλλη, αυτήν (την μία) εύγευστη και γλυκιά κι αυτή (την άλλη) αλμυρή και πικρή. Και έκανε ανάμεσά τους ένα εμπόδιο και πλήρη διαχωρισμό μεταξύ τους.» (Κοράνιο 25:53)

Μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί ανέφερε το Κοράνιο τον διαχωρισμό όταν μιλούσε για τη διάκριση μεταξύ του φρέσκου και του αλμυρού νερού, αλλά δεν τον ανέφερε όταν μιλούσε για τη διάκριση μεταξύ των δύο θαλασσών;

Η σύγχρονη επιστήμη έχει ανακαλύψει πως στις εκβολές των ποταμών, όπου συναντιούνται το φρέσκο (γλυκό) με το αλμυρό νερό, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική από αυτή που βρίσκουμε σε μέρη όπου συναντιούνται οι δύο θάλασσες. Έχει ανακαλυφθεί πως αυτό που διακρίνει το φρέσκο από το αλμυρό νερό στις εκβολές των ποταμών είναι μια «ζώνη πυκνοκλινούς (ζώνη απότομης μεταβολής της πυκνότητας) με αξιοσημείωτη ασυνέχεια πυκνότητας που διαχωρίζει τα δύο στρώματα.»[25] Αυτός ο διαχωρισμός (διαχωριστική ζώνη) έχει διαφορετική αλατότητα τόσο από το φρέσκο, όσο και από το αλμυρό νερό.[26] (βλ. εικόνα 14).

Εικόνα 14: Κατά μήκος τομή που δείχνει την αλατότητα (ανά χιλιάδες %) σε μια εκβολή ποταμού. Μπορούμε εδώ να δούμε το διαχωρισμού (διαχωριστική ζώνη) ανάμεσα στο φρέσκο και το αλμυρό νερό. [Introductory Oceanography (Εισαγωγική Ωκεανογραφία), Thurman, σελ. 301, με μια μικρή βελτίωση].

Αυτή η πληροφορία έχει ανακαλυφθεί μόλις πρόσφατα, με τη χρήση εξελιγμένου εξοπλισμού ώστε να μετρηθεί η θερμοκρασία, η αλατότητα, η πυκνότητα, η διαλυτότητα του οξυγόνου, κλπ. Το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει τη διαφορά μεταξύ των δύο θαλασσών που συναντιούνται, αντίθετα, οι δύο θάλασσες μας φαίνονται σαν μία ομογενή θάλασσα. Ομοίως, το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει τη διάκριση του νερού σε τρία είδη στις εκβολές των ποταμών: φρέσκο νερό, αλμυρό νερό και νερό στο σημείο του διαχωρισμού (διαχωριστική ζώνη).

ΣΤ) Το Κοράνιο για τις Βαθιές Θάλασσες και τα Εσωτερικά Κύματα:

Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Ή (οι πράξεις των απίστων) μοιάζουν, με το βαθύ σκοτάδι στο βυθό της βαθιάς θάλασσας που έχει σκεπαστεί με κύματα που πάνω τους είναι άλλα κύματα και από πάνω τους σύννεφα. Βαθιά σκοτάδια το ένα πάνω στ' άλλο που αν βγάζει (κανείς) το χέρι του, σχεδόν δεν το βλέπει. Και σ' όποιον ο Αλλάχ δεν του κάνει (δίνει) φως, δεν έχει –τότε- φως.» (Κοράνιο 24:40)

Αυτό το εδάφιο αναφέρει το σκότος που βρίσκεται στις βαθιές θάλασσες και τους ωκεανούς, στο οποίο αν ένας άνθρωπος απλώσει το χέρι του δεν μπορεί να το δει. Το σκότος στις βαθιές θάλασσες και τους ωκεανούς βρίσκεται σε βάθος περίπου 200 μέτρων και κάτω. Σε αυτό το βάθος δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου φως (βλ. εικόνα 15). Κάτω από βάθος 1000 μέτρων δεν υπάρχει καθόλου φως.[27] Οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να βουτήξουν σε περισσότερα από σαράντα μέτρα χωρίς τη βοήθεια υποβρυχίων ή ειδικών εξοπλισμών. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν αβοήθητοι στο βαθύ σκοτεινό μέρος των ωκεανών, όπως σε βάθος 200 μέτρων.

Εικόνα 15: Ποσοστό μεταξύ του 3 και 30 τοις εκατό του φωτός του ήλιου αντανακλάται στην επιφάνεια της θάλασσας. Ύστερα, σχεδόν όλα από τα εφτά χρώματα του φάσματος του φωτός απορροφούνται το ένα μετά το άλλο κατά τα πρώτα 200 μέτρα, εκτός από το μπλε φως. [Oceans (Ωκεανοί), Elder και Pernetta, σελ. 27.]

Οι επιστήμονες πρόσφατα ανακάλυψαν αυτό το σκότος με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και υποβρυχίων που τους επέτρεψαν να βουτήξουν στα βάθη των ωκεανών.

Μπορούμε, επίσης, να αντιληφθούμε από τις ακόλουθες φράσεις στο προηγούμενο εδάφιο, «…στο βυθό της βαθιάς θάλασσας που έχει σκεπαστεί με κύματα που πάνω τους είναι άλλα κύματα και από πάνω τους σύννεφα.…», πως τα βαθιά νερά των θαλασσών και των ωκεανών καλύπτονται με κύματα, και πάνω από αυτά τα κύματα είναι άλλα κύματα. Είναι ξεκάθαρο πως το δεύτερο σύνολο κυμάτων είναι τα επιφανειακά κύματα τα οποία βλέπουμε, καθώς το εδάφιο αναφέρει πως πάνω από τα δεύτερα κύματα υπάρχουν σύννεφα. Αλλά ποια είναι τα πρώτα κύματα; Οι επιστήμονες πρόσφατα ανακάλυψαν πως υπάρχουν εσωτερικά κύματα τα οποία «προκύπτουν κατά τις διασυνδέσεις πυκνότητας μεταξύ στρωμάτων διαφορετικών πυκνοτήτων.»[28] (βλ. εικόνα 16). Τα εσωτερικά κύματα καλύπτουν τα βαθιά νερά των θαλασσών και των ωκεανών, καθώς τα βαθιά νερά έχουν υψηλότερη πυκνότητα από τα νερά που βρίσκονται από πάνω τους. Τα εσωτερικά κύματα συμπεριφέρονται σαν τα επιφανειακά κύματα. Μπορούν, επίσης, να σπάσουν όπως τα επιφανειακά κύματα. Τα εσωτερικά κύματα δεν μπορούν να γίνουν ορατά από το ανθρώπινο μάτι, αλλά μπορούν να ανιχνευτούν μέσω της μελέτης της θερμοκρασίας ή των αλλαγών αλατότητας σε μια δεδομένη τοποθεσία.[29]

Εικόνα 16: Εσωτερικά κύματα σε διασύνδεση μεταξύ δύο στρωμάτων νερού διαφορετικών πυκνοτήτων. Το ένα είναι πυκνό (το χαμηλότερο), το άλλο είναι λιγότερο πυκνό (το υψηλότερο). [Oceanography (Ωκεανογραφία), Gross, σελ. 204.]

Ζ) Το Κοράνιο για τα Σύννεφα:

Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει τα είδη των σύννεφων και έχουν συνειδητοποιήσει πως τα σύννεφα της βροχής σχηματίζονται και διαμορφώνονται σύμφωνα με καθορισμένα συστήματα και συγκεκριμένα βήματα που συνδέονται με συγκεκριμένα είδη ανέμων και σύννεφων.

Ένα από τα είδη σύννεφων της βροχής είναι ο σωρειτομελανίας. Οι μετεωρολόγοι έχουν μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται τα σύννεφα σωρειτομελανία και τον τρόπο με τον οποίο παράγουν βροχή, χαλάζι και αστραπές.

Έχουν ανακαλύψει πως τα σύννεφα σωρειτομελανία περνούν από τα ακόλουθα βήματα ώστε να παράγουν βροχή:

1) Τα σύννεφα ωθούνται από τον άνεμο: Τα σύννεφα σωρειτομελανία αρχίζουν να σχηματίζονται όταν ο άνεμος ωθεί ορισμένα μικρά τμήματα σύννεφων (τους σωρείτες) σε μια περιοχή όπου αυτά τα σύννεφα συγκλίνουν (βλ. εικόνες 17 και 18).

Εικόνα 17: Εικόνα από δορυφόρο που δείχνει τα σύννεφα να κινούνται προς τις περιοχές σύγκλισης Β, C, και D. Τα βέλη δείχνουν τις κατευθύνσεις του ανέμου. [The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting (Η Χρήση των Φωτογραφιών από Δορυφόρο στην Ανάλυση και Πρόγνωση του Καιρού), Anderson και άλλοι, σελ. 188.)

Εικόνα 18: Μικρά τμήματα σύννεφων (σωρειτών) που κινούνται προς μια ζώνη σύγκλισης κοντά στον ορίζοντα, όπου μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο σύννεφο σωρειτομελανία. [Clouds and Storms (Σύννεφα και Καταιγίδες), Ludlam, εικόνα 7.4.)

2) Ένωση: Ύστερα, τα μικρά σύννεφα ενώνονται, σχηματίζοντας ένα μεγαλύτερο σύννεφο.[30] (βλ. εικόνες 18 και 19).

Εικόνα 19: (Α) Απομονωμένα μικρά τμήματα σύννεφων (σωρειτών). (Β) Όταν τα μικρά σύννεφα ενώνονται, τα ανοδικά ρεύματα μέσα στα μεγαλύτερα σύννεφα αυξάνονται, κι έτσι το σύννεφο συσσωρεύεται. Οι σταγόνες νερού απεικονίζονται με •. [The Atmosphere (Η Ατμόσφαιρα), Anthes και άλλοι, σελ. 269.]

3) Συσσώρευση: Όταν τα μικρά σύννεφα ενώνονται, τα ανοδικά ρεύματα μέσα στο μεγαλύτερο σύννεφο αυξάνονται. Τα ανοδικά ρεύματα κοντά στο κέντρο του σύννεφου είναι πιο ισχυρά από αυτά κοντά στις άκρες.[31] Αυτά τα ανοδικά ρεύματα κάνουν το σώμα του σύννεφου να μεγαλώνει κάθετα, κι έτσι το σύννεφο ανυψώνεται (βλ. εικόνες 19 (Β), 20 και 21). Αυτή η κάθετη ανάπτυξη κάνει το σώμα του σύννεφου να εκτείνεται στις πιο κρύες περιοχές της ατμόσφαιρας, όπου σχηματίζονται σταγόνες νερού και χαλαζιού και αρχίζουν να γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όταν αυτές οι σταγόνες νερού και χαλαζιού γίνουν υπερβολικά βαριές ώστε να τις υποστηρίζουν τα ανοδικά ρεύματα, αρχίζουν να πέφτουν από το σύννεφο σαν βροχή, χαλάζι, κλπ.[32]

Εικόνα 20: Ένα σύννεφο σωρειτομελανία. Αφού το σύννεφο ανυψωθεί, βγαίνει από αυτό βροχή. [Weather and Climate (Καιρός και Κλίμα), Bodin, σελ.123.]

Ο Θεός είπε στο Κοράνιο:

«Μήπως δεν βλέπεις ότι ο Αλλάχ σπρώχνει τα σύννεφα (που μόλις έχουν δημιουργηθεί, είναι ακόμα μικρά) (ήρεμα), έπειτα τα μαζεύει ενώνοντάς τα, κι έπειτα τα κάνει ένα σωρό; Και τότε βλέπεις τη βροχή να βγαίνει από τα σπλάχνα τους...» (Κοράνιο, 24:43)

Οι μετεωρολόγοι έχουν μόλις πρόσφατα ανακαλύψει αυτές τις λεπτομέρειες σχετικά με το σχηματισμό των σύννεφων, τη δομή τους και τη λειτουργία τους, μέσω της χρήσης εξελιγμένου εξοπλισμού, όπως αεροπλάνα, δορυφόρους, υπολογιστές, αερόστατα και άλλο είδος εξοπλισμού, για τη μελέτη του ανέμου και της κατεύθυνσής του, τη μέτρηση της υγρασίας και των διακυμάνσεών της, και τον καθορισμό των επιπέδων και των διακυμάνσεων της ατμοσφαιρικής πίεσης.[33]

Εικόνα 21: Ένα σύννεφο σωρειτομελανία. [A Colour Guide to Clouds (Ένας Χρωματικός Οδηγός προς τα Σύννεφα), Scorer και Wexler, σελ. 23.)

Το προηγούμενο εδάφιο, αφού αναφέρεται στα σύννεφα και τη βροχή, μιλά για το χαλάζι και τις αστραπές:

«…Και στέλνει κάτω από τον ουρανό χαλάζι (σαν) βουνά, και κτυπά όποιον θέλει και απομακρύνει από αυτό όποιον θέλει. Παρ' ολίγο να τύφλωνε την όραση η ζωηρή λάμψη της αστραπής (που συνοδεύει τα σύννεφα)(Κοράνιο, 24:43)

Οι μετεωρολόγοι έχουν ανακαλύψει πως αυτά τα σύννεφα σωρειτομελανία που ρίχνουν χαλάζι, φτάνουν σε ύψος 25.000 με 30.000 πόδια, (4,7 με 5,7 μίλια)[34], σαν τα βουνά, όπως αναφέρεται στο Κοράνιο: «Και στέλνει κάτω από τον ουρανό χαλάζι (σαν) βουνά …» (βλ. εικόνα 21).

Αυτό το εδάφιο μπορεί να θέσει ένα ερώτημα. Γιατί λέει το εδάφιο «της αστραπής» αναφερόμενο στο χαλάζι; Σημαίνει αυτό πως το χαλάζι είναι ο κύριος παράγοντας παραγωγής αστραπής; Ας δούμε τι μας λέει σχετικά με αυτό το βιβλίο με τίτλο Meteorology Today (Μετεωρολογία Σήμερα). Λέει πως ένα σύννεφο ηλεκτρίζεται καθώς πέφτει το χαλάζι μέσω μιας περιοχής υπερψυχθέντων σταγόνων και παγοκρυστάλλων στο σύννεφο. Καθώς οι ρευστές σταγόνες συγκρούονται με κάποιον χαλαζόκοκκο, παγώνουν κατά την επαφή και απελευθερώνουν λανθάνουσα θερμότητα. Αυτό διατηρεί την επιφάνεια του χαλαζόκοκκου θερμότερη σε σχέση με αυτή των περιβαλλόντων παγοκρυστάλλων. Όταν ο χαλαζόκοκκος έρχεται σε επαφή με έναν παγοκρύσταλλο, προκύπτει ένα σημαντικό φαινόμενο: ηλεκτρόνια ρέουν από το πιο ψυχρό προς το πιο θερμό αντικείμενο. Έτσι ο χαλαζόκοκκος φορτίζεται αρνητικά. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και όταν οι υπερψυχθέντες σταγόνες έρχονται σε επαφή με κάποιον χαλαζόκοκκο και μικρά θραύσματα θετικά φορτισμένου πάγου αποκόπτονται. Αυτά τα ελαφρύτερα θετικά φορτισμένα μόρια μεταφέρονται ύστερα στο πάνω μέρος του σύννεφου μέσω ανοδικών ρευμάτων. Το χαλάζι, που έχει πλέον αρνητικό φορτίο, πέφτει προς το κάτω μέρος του σύννεφου, κι έτσι το χαμηλότερο μέρος του σύννεφου φορτίζεται αρνητικά. Αυτά τα αρνητικά φορτία εκκενώνονται ως αστραπή.[35] Καταλήγουμε μέσω αυτού στο ότι το χαλάζι είναι ο κυριότερος παράγοντας για την παραγωγή αστραπής.

Αυτές οι πληροφορίες για την αστραπή ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Μέχρι το 1600 μ.Χ., επικρατούσαν οι ιδέες του Αριστοτέλη για τη μετεωρολογία. Για παράδειγμα, είπε πως η ατμόσφαιρα περιλαμβάνει δύο είδη νεφελωμάτων, των υγρών και των ξηρών. Είπε, επίσης, πως η βροντή είναι ο ήχος της σύγκρουσης των ξηρών νεφελωμάτων με τα γειτονικά σύννεφα, και η αστραπή είναι η καύση και η ανάφλεξη των ξηρών νεφελωμάτων με μια λεπτή και εξασθενημένη φωτιά.[36] Αυτές είναι ορισμένες από τις ιδέες για τη μετεωρολογία, οι οποίες επικρατούσαν κατά την περίοδο της αποκάλυψης του Κορανίου, δέκα τέσσερις αιώνες πριν.

Η) Σχόλια Επιστημόνων για τα Επιστημονικά Θαύματα στο Κοράνιο:

Ακολουθούν ορισμένα σχόλια επιστημόνων για τα επιστημονικά θαύματα στο Κοράνιο. Όλα αυτά τα σχόλια έχουν ληφθεί από τη βιντεοταινία με τίτλο This is the Truth (Αυτή Είναι η Αλήθεια). Σε αυτήν τη βιντεοταινία, μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τους επιστήμονες να δίνουν τα ακόλουθα σχόλια (παρακαλώ επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.islam-guide.com/truth, για ένα αντίγραφο αυτής της βιντεοταινίας, για να την δείτε διαδικτυακά, ή για να δείτε διαδικτυακά τις βιντεοσκοπήσεις αυτών των σχολίων)

1) Ο Δρ. T. V. N. Persaud είναι Καθηγητής Ανατομίας, Καθηγητής Παιδιατρικής, και Καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Manitoba, στο Winnipeg του Καναδά. Εκεί υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Ανατομίας για 16 χρόνια. Είναι επιφανής στον κλάδο του. Είναι συγγραφέας ή συντάκτης 22 εγχειριδίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 181 επιστημονικές εργασίες. Το 1991, έλαβε το πιο διακεκριμένο βραβείο στο χώρο της ανατομίας στον Καναδά, το J.C.B. Grant Award από τον Καναδικό Σύλλογο Επιστημόνων Ανατομίας. Όταν ρωτήθηκε για τα επιστημονικά θαύματα στο Κοράνιο τα οποία διερεύνησε, δήλωσε τα παρακάτω:

«Ο τρόπος με τον οποίο μου το εξήγησαν είναι πως ο Μωχάμμαντ ήταν πολύ συνηθισμένος άνθρωπος. Δεν μπορούσε να διαβάσει, δεν ήξερε [πώς] να γράφει. Στην πραγματικότητα ήταν αγράμματος. Και μιλάμε για χίλια διακόσια [στην ουσία χίλια τετρακόσια] χρόνια πριν. Έχετε κάποιον αγράμματο που κάνει βαθυστόχαστες αναγγελίες και δηλώσεις, οι οποίες είναι απίστευτα ακριβείς αναφορικά με την επιστημονική φύση. Κι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δω πως αυτό θα μπορούσε να είναι απλή σύμπτωση. Υπάρχουν υπερβολικές ακρίβειες και, όπως και ο Δρ. Moore, δεν υπάρχει καμία δυσκολία στο μυαλό μου να πιστέψω ότι πρόκειται για κάποια θεία έμπνευση ή αποκάλυψη που τον οδήγησε σε αυτές τις δηλώσεις.»

Ο Καθηγητής Persaud έχει συμπεριλάβει ορισμένα Κορανικά εδάφια και ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) σε κάποια από τα βιβλία του. Έχει επίσης παρουσιάσει αυτά τα εδάφια και τις ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) σε αρκετά συνέδρια.

2) Ο Δρ. Joe Leigh Simpson είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Καθηγητής Μοριακής και Ανθρώπινης Γενετικής στο Κολλέγιο Ιατρικής Baylor του Χιούστον στο Τέξας των Η.Π.Α. Στο παρελθόν υπήρξε Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί, στο Μέμφις του Τενεσί, στις Η.Π.Α. Ήταν, επίσης, Πρόεδρος του Αμερικανικού Συλλόγου Γονιμότητας. Έχει λάβει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου Δημόσιας Αναγνώρισης του Συλλόγου Καθηγητών Μαιευτικής και Γυναικολογίας το 1992. Ο Καθηγητής Simpson μελέτησε τις δύο ακόλουθες ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ).

«Στον καθένα από σας, όλα τα συστατικά της δημιουργίας του συγκεντρώνονται μαζί στη μήτρα της μητέρας του για σαράντα ημέρες, έπειτα γίνεται 'Άλακα για σαράντα ημέρες, και έπειτα γίνεται Μούντγα για άλλες σαράντα ημέρες, έπειτα ένας Άγγελος έρχεται για να φυσήξει τη ψυχή μέσα του.»[37]

«Αν σαράντα δύο νύχτες περάσουν για το έμβρυο, ο Θεός στέλνει έναν άγγελο σ' αυτό, ο οποίος το διαμορφώνει και δημιουργεί την ακοή, την όραση, το δέρμα, τη σάρκα και τα οστά του…»[38]

Μελέτησε εκτεταμένα αυτές τις δύο ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ), σημειώνοντας πως οι πρώτες σαράντα ημέρες αποτελούν ένα ξεκάθαρα διακριτό στάδιο εμβρυογένεσης. Ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την απόλυτη ακρίβεια αυτών των ρήσεων του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ). Ύστερα, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, εξέφρασε την ακόλουθη άποψη:

«Έτσι, τα δύο χαντίθ [ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ)] που έχουν σημειωθεί, μας παρέχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κύρια εμβρυολογική ανάπτυξη πριν τις σαράντα ημέρες. Και πάλι, θεωρώ πως το θέμα έχει ήδη τεθεί επανειλημμένα από άλλους ομιλητές σήμερα το πρωί: αυτά τα χαντίθ δεν θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί με βάση την επιστημονική γνώση που ήταν διαθέσιμη [κατά] την περίοδο της συγγραφής τους…Συνεπώς, νομίζω, πως όχι απλά δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της γενετικής και της θρησκείας, αλλά, στην πραγματικότητα, η θρησκεία μπορεί να καθοδηγήσει την επιστήμη, προσθέτοντας αποκάλυψη σε ορισμένες από τις παραδοσιακές επιστημονικές μεθόδους, καθώς υπάρχουν δηλώσεις στο Κοράνιο οι οποίες αποδείχθηκαν έγκυρες αιώνες αργότερα και οι οποίες υποστηρίζουν πως η γνώση στο Κοράνιο προήλθε από τον Θεό.»

3) Ο Δρ. E. Marshall Johnson είναι Επίτιμος Καθηγητής Ανατομίας και Αναπτυξιακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson της Φιλαδέλφειας, στην Πενσυλβανία των Η.Π.Α.. Εκεί, ήταν για 22 χρόνια Καθηγητής Ανατομίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ανατομίας και Διευθυντής του Ιδρύματος Daniel Baugh. Ήταν, επίσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Τερατογενέσων. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 200 εκδόσεων. Το 1981, κατά τη διάρκεια του Έβδομου Ιατρικού Συνεδρίου στο Νταμμάμ της Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής Johnson είπε κατά την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας του:

«Σύνοψη: Το Κοράνιο δεν περιγράφει μόνο την ανάπτυξη της εξωτερικής μορφής, αλλά δίνει έμφαση και στα εσωτερικά στάδια, στα στάδια μέσα στο έμβρυο, της δημιουργίας και της ανάπτυξης του, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά γεγονότα που αναγνωρίζονται από τη σύγχρονη επιστήμη.»

Επίσης είπε: «Ως επιστήμονας, μπορώ να ασχοληθώ μόνο με πράγματα τα οποία μπορώ να δω ξεκάθαρα. Μπορώ να κατανοήσω την εμβρυολογία και την αναπτυξιακή βιολογία. Μπορώ να κατανοήσω τις λέξεις που μεταφράζονται σε μένα από το Κοράνιο. Όπως έδωσα το παράδειγμα πριν, αν μπορούσα να μεταφερθώ σε αυτήν την εποχή, γνωρίζοντας όσα γνωρίζω σήμερα και περιγράφοντας πράγματα, δεν θα μπορούσα να περιγράψω τα πράγματα που περιγράφηκαν. Δεν βλέπω καμία απόδειξη που να διαψεύδει την αντίληψη πως αυτό το άτομο, ο Μωχάμμαντ, πρέπει να αντλούσε αυτές τις πληροφορίες από κάπου. Άρα δεν βλέπω τίποτα που να αντικρούει την αντίληψη πως ενεπλάκη θεία παρέμβαση σε όσα κατάφερε να γράψει.»[39]

4) Ο Δρ. William W. Hay είναι διακεκριμένος επιστήμονας στο χώρο των επιστημών της θάλασσας. Είναι Καθηγητής Γεωλογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Boulder των Η.Π.Α. Ήταν στο παρελθόν Πρύτανης της Σχολής Θαλάσσιων και Ατμοσφαιρικών Επιστημών Rosenstiel στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στις Η.Π.Α. Μετά από μία συζήτηση με τον Καθηγητή Hay σχετικά με την αναφορά του Κορανίου σε κάποια πρόσφατα ανακαλυμμένα δεδομένα των θαλασσών, είπε:

«Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως αυτά τα είδη πληροφοριών βρίσκονται στις αρχαίες γραφές του Κορανίου, και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μάθω από πού προήλθαν, αλλά πιστεύω πως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν εκεί, καθώς και το ότι αυτή η εργασία θα συνεχιστεί ώστε να ανακαλυφθεί η σημασία ορισμένων από αυτά τα εδάφια.» Και όταν ρωτήθηκε για την πηγή του Κορανίου, απάντησε:

«Λοιπόν, πιστεύω πως πρέπει να είναι ο Θεός.»

5) Ο Δρ. Gerald C. Goeringer είναι Υπεύθυνος Μαθήματος και Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Εμβρυολογίας στο Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής, στο Πανεπιστήμιο του Τζωρτζτάουν, στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του 8ου Ιατρικού Συνεδρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής Goeringer δήλωσε τα εξής κατά την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας του:

«Σε σχετικά λίγα Αγιάτ (Κορανικά εδάφια) περιλαμβάνεται μία ιδιαίτερα κατανοητή περιγραφή της ανθρώπινης ανάπτυξης από τη στιγμή της σύμμειξης των γαμετών μέσω της οργανογένεσης. Δεν έχει υπάρξει προηγουμένως καμία τόσο διακριτή και ολοκληρωμένη καταγραφή της ανθρώπινης ανάπτυξης, αναφορικά με την ταξινόμηση, την ορολογία, και την περιγραφή της. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, η περιγραφή αυτή προηγείται χρονικά κατά πολλούς αιώνες της καταγραφής των διαφόρων σταδίων της ανθρώπινης ανάπτυξης του εμβρύου που καταγράφηκε στην παραδοσιακή επιστημονική βιβλιογραφία.»

6) Ο Δρ. Yoshihide Kozai είναι Επίτιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο στο Χόγκο και ήταν Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στο Μιτάκα του Τόκυο, στην Ιαπωνία. Είπε:

«Είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος που βρήκα αληθινά αστρονομικά δεδομένα στο Κοράνιο, και για μας τους σύγχρονους επιστήμονες που έχουμε μελετήσει πολύ μικρά κομμάτια του σύμπαντος. Έχουμε συγκεντρώσει όλες τις προσπάθειές μας στην κατανόηση [ενός] πολύ μικρού μέρους. Καθώς μέσω της χρήσης τηλεσκοπίων, μπορούμε να δούμε μόνο πολύ λίγα μέρη του ουρανού, χωρίς ούτε καν να σκεφτούμε για ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, διαβάζοντας το Κοράνιο και απαντώντας στα ερωτήματα, πιστεύω πως μπορώ να βρω τη μελλοντική μου πορεία κατά τη διερεύνηση του σύμπαντος.»

7) Ο Καθηγητής Tejatat Tejasen είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Chiang Mai στην Ταϊλάνδη. Στο παρελθόν ήταν Πρύτανης της Ιατρικής Σχολής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια του 8ου Ιατρικού Συνεδρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής Tejasen σηκώθηκε και είπε:

«Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, άρχισα να ενδιαφέρομαι για το Κοράνιο… Από τη μελέτη μου και όσα έμαθα από αυτό το συνέδριο, πιστεύω πως όλα όσα έχουν καταγραφεί στο Κοράνιο χίλια τετρακόσια χρόνια πριν, πρέπει να αποτελούν την αλήθεια, η οποία μπορεί να αποδειχθεί με επιστημονικά μέσα. Εφόσον ο Προφήτης Μωχάμμαντ δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει, ούτε να γράψει, ο Μωχάμμαντ πρέπει να είναι αγγελιαφόρος που μεταβίβασε αυτήν την αλήθεια, η οποία αποκαλύφθηκε σ' αυτόν ως διαφώτιση από τον Δημιουργό. Αυτός ο Δημιουργός πρέπει να είναι ο Θεός. Συνεπώς, πιστεύω πως ήρθε η ώρα να πω, «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, (δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται, παρά μόνο ο Αλλάχ (Θεός)), Μωχάμμανταν ρασούλου Αλλάχ, (ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (Θεού))». Τέλος, πρέπει να συγχαρώ αυτό το συνέδριο για την εξαίρετη και ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωσή του… Βγήκα κερδισμένος όχι μόνο από επιστημονική και θρησκευτική άποψη, αλλά και με την σπουδαία ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς καταξιωμένους επιστήμονες και να κάνω πολλούς καινούριους φίλους μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πολυτιμότερο όλων όσων κέρδισα ερχόμενος σε αυτό το μέρος είναι το Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, Μωχάμμανταν ρασούλου Αλλάχ, και το ότι έγινα Μουσουλμάνος.»

Μετά από όλα αυτά τα παραδείγματα που έχουμε δει σχετικά με τα επιστημονικά θαύματα στο Ευγενές Κοράνιο και όλα αυτά τα σχόλια επιστημόνων για αυτά, ας αναρωτηθούμε τα εξής:

§ Μπορεί να είναι σύμπτωση το ότι όλες αυτές οι πρόσφατα ανακαλυμμένες επιστημονικές πληροφορίες, από διαφορετικούς τομείς, αναφέρθηκαν στο Ευγενές Κοράνιο, το οποίο αποκαλύφθηκε δέκα τέσσερις αιώνες πριν;

§ Μπορεί αυτό το Κοράνιο να συγγράφτηκε από τον Μωχάμμαντ (ﷺ) ή από κάποιον άλλο άνθρωπο;

Η μόνη δυνατή απάντηση είναι πως αυτό το Κοράνιο πρέπει να είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε από Εκείνον.

(Για περισσότερες πληροφορίες, διαδικτυακά άρθρα, βιβλία, ή βιντεοταινίες για τα επιστημονικά θαύματα στο Κοράνιο, παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/science)

(2) Η Τεράστια Πρόκληση της Παραγωγής Ενός Κεφαλαίου Ομοίου με τα Κεφάλαια του Κορανίου

Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Και αν εσείς (Άραβες ειδωλολάτρες, Εβραίοι και Χριστιανοί) αμφιβάλλετε σχετικά με αυτό που στείλαμε στο δούλο Μας, τότε φέρτε μια Σούρα (Κεφάλαιο) παρόμοια με (οποιαδήποτε Σούρα που βρίσκεται σε) αυτό, και καλέστε τους μάρτυρές σας (υποστηρικτές και βοηθούς) εκτός από τον Αλλάχ, αν είστε ειλικρινείς. * Μα αν δεν το κάνετε, και ποτέ δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, τότε να φοβάστε το Πυρ (την Κόλαση) του οποίου το καύσιμο είναι άνθρωποι και πέτρες, προετοιμασμένο για τους απίστους. * Και δώσε τα καλά νέα σ' αυτούς που πιστεύουν και κάνουν ενάρετες καλές πράξεις, ότι γι' αυτούς θα υπάρχουν κήποι κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια (Παράδεισος)(Κοράνιο 2:23-25)

Από τότε που αποκαλύφθηκε το Κοράνιο, δέκα τέσσερις αιώνες πριν, κανείς δεν κατάφερε να παράγει έστω ένα κεφάλαιο σαν τα κεφάλαια του Κορανίου στην ομορφιά, την ευγλωττία, τη λαμπρότητα, τη σοφή νομοθεσία, την αληθινή πληροφόρηση και προφητεία, και τις υπόλοιπες τέλειες ιδιότητές του. Επίσης, σημειώστε πως το μικρότερο κεφάλαιο στο Κοράνιο (Κεφάλαιο 108) είναι μόλις δέκα λέξεις, ωστόσο κανείς δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση, ούτε τότε, ούτε σήμερα.[40] Ορισμένοι από τους άπιστους Άραβες, οι οποίοι ήταν εχθροί του Μωχάμμαντ (ﷺ) προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την πρόκληση, ώστε να αποδείξουν πως ο Μωχάμμαντ (ﷺ) δεν ήταν πραγματικός προφήτης, αλλά απέτυχαν στο να το κάνουν.[41] Αυτή η αποτυχία ήταν παρά το γεγονός ότι το Κοράνιο αποκαλύφθηκε στη δική τους γλώσσα και διάλεκτο, και ότι οι Άραβες κατά την εποχή του Μωχάμμαντ (ﷺ) ήταν ένας ιδιαίτερα εύγλωττος λαός, ο οποίος συνήθιζε να συνθέτει όμορφη και εξαίρετη ποίηση, η οποία διαβάζεται και εκτιμάται ακόμη σήμερα.

Εικόνα: Το μικρότερο κεφάλαιο του Κορανίου (Κεφάλαιο 108) είναι μόλις δέκα λέξεις, κι όμως κανείς δεν κατάφερε ποτέ να ανταπεξέλθει στην πρόκληση τού να παράγει ένα κεφάλαιο σαν τα κεφάλαια του Κορανίου.

(3) Βιβλικές Προφητείες για τον Ερχομό του Μωχάμμαντ (ﷺ), του Προφήτη του Ισλάμ

Οι βιβλικές προφητείες για τον ερχομό του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) αποτελούν αποδείξεις της αλήθειας του Ισλάμ για ανθρώπους που πιστεύουν στη Βίβλο.

Στο Δευτερονόμιο 18, ο Μωυσής ανέφερε πως ο Θεός τού είπε: «Προφήτη ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσω σ' αυτούς, όπως εσένα, και θα βάλω τα λόγια Μου στο στόμα του, και θα τους μιλήσει όλα όσα Εγώ τον προστάζω. Και ο άνθρωπος, που δεν θα υπακούσει στα λόγια Μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός Μου, Εγώ θα τον τιμωρήσω.» (Δευτερονόμιο 18:18-19)

Από αυτά τα εδάφια καταλήγουμε στο ότι ο προφήτης σε αυτήν την προφητεία πρέπει να έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

1) Θα είναι σαν τον Μωυσή.

2) Θα έρθει από τους αδελφούς των Ισραηλιτών, δηλ. τους Ισμαηλίτες.

3) Ο Θεός θα βάλει τα λόγια Του στο στόμα αυτού του προφήτη και θα κηρύξει όσα ο Θεός τον διατάξει.

Ας εξετάσουμε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σε περισσότερο βάθος.

1) Ένας Προφήτης σαν τον Μωυσή:

Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς δύο προφήτες που να μοιάζουν τόσο πολύ όσο ο Μωυσής και ο Μωχάμμαντ (ﷺ). Και στους δύο δόθηκε ένας περιεκτικός νόμος και κώδικας ζωής. Και οι δύο αναμετρήθηκαν με τους εχθρούς τους και νίκησαν με θαυματουργούς τρόπους. Και οι δύο έγιναν δεκτοί ως προφήτες και κυβερνήτες. Και οι δύο μετανάστευσαν ύστερα από συνωμοσίες για τη δολοφονία τους. Οι αναλογίες μεταξύ του Μωυσή και του Ιησού παραβλέπουν όχι μόνο τις παραπάνω ομοιότητες, αλλά και άλλες, περισσότερο κρίσιμες. Αυτές περιλαμβάνουν την φυσική γέννα, την οικογενειακή ζωή και τον θάνατο του Μωυσή και του Μωχάμμαντ (ﷺ), αλλά όχι του Ιησού. Επιπλέον, ο Ιησούς θεωρήθηκε από κάποιες αιρέσεις από τους οπαδούς του ως ο γιός του Θεού και όχι αποκλειστικά προφήτης του Θεού, όπως ήταν ο Μωυσής και ο Μωχάμμαντ (ﷺ) και όπως πίστευαν οι Μουσουλμάνοι πως ήταν ο Ιησούς. Έτσι, αυτή η προφητεία αναφέρεται στο Μωχάμμαντ (ﷺ) και όχι στον Ιησού, επειδή ο Μωχάμμαντ (ﷺ) μοιάζει περισσότερο με το Μωυσή παρά ο Ιησούς.

Επίσης, παρατηρεί κανείς από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πως οι Ιουδαίοι περίμεναν την πραγματοποίηση τριών διακριτών προφητειών: 1) του ερχομού του Χριστού, 2) του ερχομού του Ηλία, 3) του ερχομού του Προφήτη. Αυτό είναι προφανές από τις τρεις ερωτήσεις που τέθηκαν στον Ιωάννη το Βαπτιστή: «Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη, όταν οι Ιουδαίοι απέστειλαν προς αυτόν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λευίτες, για να τον ρωτήσουν: «Εσύ ποιος είσαι;» Και ομολόγησε και δεν το αρνήθηκε, αλλά ομολόγησε: «Εγώ δεν είμαι ο Μεσίας». Τότε τον ρώτησαν: «Τι είσαι λοιπόν; Εσύ είσαι ο Ηλίας;» Και λέει: «Δεν είμαι». «Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε;» Και αποκρίθηκε: «Όχι»». (Κατά Ιωάννην 1:19-21) Αν κοιτάξουμε σε μια Βίβλο με παραπομπές, θα βρούμε στις σημειώσεις στο περιθώριο όπου αναφέρονται οι λέξεις «ο Προφήτης» στο Κατά Ιωάννην 1:21, πως αυτές οι λέξεις αναφέρονται στην προφητεία του Δευτερονομίου 18:15 και 18:18.[42] Συμπεραίνουμε από αυτό πως ο Ιησούς δεν είναι ο προφήτης που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο 18:18.

2) Από τους αδελφούς των Ισραηλιτών:

Ο Αβραάμ είχε δύο γιους, τον Ισμαήλ και τον Ισαάκ (Γένεση 21). Ο Ισμαήλ έγινε ο προπάτορας του Αραβικού έθνους, και ο Ισαάκ έγινε ο προπάτορας του Ιουδαϊκού έθνους. Ο προφήτης για τον οποίο μιλάμε δεν ήταν να έρθει από τους ίδιους τους Ιουδαίους, αλλά από τους αδελφούς τους, δηλαδή τους Ισμαηλίτες. Ο Μωχάμμαντ (ﷺ), απόγονος του Ισμαήλ, ήταν πράγματι αυτός ο προφήτης.

Επίσης, στον Ησαΐα 42:1-13 γίνεται αναφορά στο δούλο του Θεού, τον «εκλεκτό» Του, και «αγγελιαφόρο» που θα φέρει κάτω έναν νόμο. «Δεν θα υποχωρήσει ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρις ότου βάλει κρίση επάνω στη γη· και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του.» (Ησαΐας 42:4). Το εδάφιο 11 συνδέει αυτόν τον προσδοκώμενο αγγελιαφόρο με τους απογόνους του Κηδάρ. Ποιος είναι ο Κηδάρ; Σύμφωνα με τη Γένεση 25:13, ο Κηδάρ είναι ο δεύτερος γιος του Ισμαήλ, πρόγονος του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ).

3) Ο Θεός θα βάλει τα λόγια Του στο στόμα αυτού του προφήτη:

Τα λόγια του Θεού (το Κοράνιο) τοποθετήθηκαν όντως στο στόμα του Μωχάμμαντ (ﷺ). Ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβριήλ ώστε να διδάξει στον Μωχάμμαντ τα ακριβή λόγια του Θεού (το Κοράνιο) και του ζήτησε να τα υπαγορεύσει στους ανθρώπους όπως τα άκουγε. Τα λόγια άρα δεν είναι δικά του. Δεν προήλθαν από τις δικές του σκέψεις, αλλά τοποθετήθηκαν στο στόμα του μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ. Κατά τη διάρκεια της ζωής του Μωχάμμαντ (ﷺ), και υπό την επίβλεψή του, αυτά τα λόγια απομνημονεύτηκαν και καταγράφτηκαν από τους συντρόφους του.

Σημειώστε πως στο Δευτερονόμιο γράφεται πως ο Θεός είπε στην προφητεία Του: «Και ο άνθρωπος, που δεν θα υπακούσει στα λόγια Μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός Μου, Εγώ θα τον τιμωρήσω.» (Δευτερονόμιο 18:19) Αυτό σημαίνει πως όποιος πιστεύει στη Βίβλο, πρέπει να πιστεύει και σε όσα λέει αυτός ο προφήτης, και αυτός ο προφήτης είναι ο Μωχάμμαντ (ﷺ).

[Παρακαλώ επισκεφθείτε το www.islam-guide.com/mib για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μωχάμμαντ (ﷺ) στη Βίβλο.]

4) Τα Εδάφια του Κορανίου Που Αναφέρουν Μελλοντικά Γεγονότα, τα Οποία Πραγματοποιήθηκαν Αργότερα

Ένα παράδειγμα των γεγονότων που προβλέφθηκαν στο Κοράνιο είναι η νίκη των Ρωμιών (Βυζαντινών) κατά των Περσών μέσα σε τρία με εννιά χρόνια μετά την ήττα των Ρωμιών (Βυζαντινών) από τους Πέρσες. Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Οι Ρωμιοί (Βυζαντινοί) ηττήθηκαν, στην χαμηλότερη γη (κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, το οποίο επιβεβαιώθηκε από την επιστήμη ότι είναι το χαμηλότερο σημείο στη γη), και μετά απ' την ήττα τους, θα είναι νικητές, μέσα σε μπεντ' (τρία με εννέα) χρόνια.» (Κοράνιο, 30:2-4)

Ας δούμε τι μας λέει η ιστορία για αυτούς τους πολέμους. Ένα βιβλίο με τίτλο History of the Byzantine State (Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους) λέει πως ο Βυζαντινός στρατός ηττήθηκε άσχημα στην Αντιόχεια το 613, και ως εκ τούτου, οι Πέρσες κινήθηκαν γρήγορα προς όλα τα μέτωπα.[43] Εκείνη την εποχή, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πως οι Ρωμιοί (Βυζαντινοί) θα νικούσαν τους Πέρσες, αλλά το Κοράνιο προέλεξε πως οι Ρωμιοί (Βυζαντινοί) θα νικούσαν μέσα σε τρία με εννιά χρόνια. Το 622, εννιά χρόνια μετά την ήττα των Βυζαντινών, οι δύο δυνάμεις (Ρωμιοί και Πέρσες) αναμετρήθηκαν σε Αρμενικό έδαφος και το αποτέλεσμα ήταν η αποφασιστική νίκη των Βυζαντινών υπέρ των Περσών, για πρώτη φορά μετά την ήττα των Βυζαντινών το 613.[44] Η προφητεία εκπληρώθηκε όπως ακριβώς είχε πει ο Θεός στο Κοράνιο.

Υπάρχουν, επίσης, πολλά άλλα εδάφια στο Κοράνιο και ρήσεις του Μωχάμμαντ (ﷺ) που αναφέρουν μελλοντικά γεγονότα τα οποία πραγματοποιήθηκαν αργότερα.

5) Θαύματα που Τελέστηκαν από τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ)

Πολλά θαύματα τελέστηκαν από τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) με την άδεια του Θεού. Σε αυτά τα θαύματα μάρτυρες ήταν πολλοί άνθρωποι. Για παράδειγμα:

§ Όταν οι άπιστοι στη Μέκκα ζήτησαν από τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) να τους δείξει ένα θαύμα, εκείνος τους έδειξε το διαχωρισμό της σελήνης.[45]

§ Ένα ακόμη θαύμα ήταν η ροή νερού ανάμεσα από τα δάχτυλα της παλάμης του Μωχάμμαντ (ﷺ), όταν οι σύντροφοί του δίψασαν και δεν είχαν παρά ελάχιστο νερό σε ένα δοχείο. Ήρθαν σ' αυτόν και του είπαν πως δεν είχαν νερό για να τελέσουν νίψη, ούτε για να πιουν εκτός από αυτό που ήταν στο δοχείο. Έτσι, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) έβαλε το χέρι του στο δοχείο, και το νερό άρχισε να αναβλύζει ανάμεσα στα δάχτυλά του. Έτσι, ήπιαν και τέλεσαν νίψη. Ήταν χίλιοι πεντακόσιοι σύντροφοι.[46]

Υπήρξαν και άλλα πολλά θαύματα που τελέστηκαν από αυτόν ή συνέβησαν στον ίδιο.

(6) Η Απλή Ζωή του Μωχάμμαντ (ﷺ)

Αν συγκρίνουμε τη ζωή του Μωχάμμαντ (ﷺ) πριν την αποστολή του ως προφήτης και τη ζωή του αφού ξεκίνησε την αποστολή του ως προφήτης, θα συμπεράνουμε πως δεν έχει λογική να θεωρήσουμε το Μωχάμμαντ (ﷺ) ψευδοπροφήτη, ο οποίος ισχυρίστηκε προφητική ιδιότητα ώστε να αποκτήσει υλικά κέρδη, μεγαλεία, δόξα ή εξουσία.

Πριν από την αποστολή του ως προφήτης, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) δεν είχε καμία οικονομική ανησυχία. Ως επιτυχημένος και φημισμένος έμπορος, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) λάμβανε ένα ικανοποιητικό και άνετο εισόδημα. Μετά την αποστολή του ως προφήτης και εξαιτίας της, χειροτέρευσε οικονομικά. Για να καταστήσουμε αυτό περισσότερο σαφές, ας εξετάσουμε τις ακόλουθες ρήσεις για τη ζωή του:

§ Η Αΐσα, η σύζυγος του Μωχάμμαντ (ﷺ), είπε: «Ω, ανιψιέ μου, αντικρίσαμε τρία νέα φεγγάρια μέσα σε δύο μήνες χωρίς να ανάψουμε φωτιά (για να μαγειρέψουμε γεύμα) στα σπίτια του Προφήτη.». Ο ανιψιός της απάντησε: «Ω, θεία, τι σας συντηρούσε;» Εκείνη είπε, «Τα δύο μαύρα πράγματα, χουρμάδες και νερό, αλλά ο Προφήτης (ﷺ) είχε μερικούς γείτονες Ανσάρ, οι οποίοι είχαν θηλυκές καμήλες που έδιναν γάλα και έστελναν στον Προφήτη (ﷺ) λίγο από το γάλα τους.»[47]

§ Ο Σαχλ μπιν Σά'ντ, ένας από τους Συντρόφους του Μωχάμμαντ (ﷺ), είπε: «Ο Προφήτης του Αλλάχ (ﷺ) δεν είδε ψωμί φτιαγμένο από καλής ποιότητας αλεύρι από την εποχή που τον έστειλε ο Αλλάχ (ως προφήτη) μέχρι που πέθανε.»[48]

§ Η Αΐσα, η σύζυγος του Μωχάμμαντ (ﷺ), είπε: «Το στρώμα του Προφήτη (ﷺ), στο οποίο κοιμόταν, ήταν φτιαγμένο από δέρμα γεμισμένο με ίνες από φοινικόδεντρο.»[49]

§ Ο Αμρ Ιμπν Αλ-Χάριθ, ένας από τους συντρόφους του Μωχάμμαντ (ﷺ), είπε πως όταν πέθανε ο Προφήτης (ﷺ), δεν άφησε ούτε λεφτά, ούτε τίποτα άλλο, εκτός από το άσπρο μουλάρι του, το όπλο του κι ένα κομμάτι γης που άφησε ως ελεημοσύνη.[50]

Ο Μωχάμμαντ (ﷺ) ζούσε αυτήν τη σκληρή ζωή μέχρι που πέθανε, παρόλο που το ταμείο των Μουσουλμάνων ήταν στην διάθεσή του και το μεγαλύτερο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου ήταν Μουσουλμανικό πριν το θάνατό του.

Είναι δυνατόν ο Μωχάμμαντ (ﷺ) να ισχυρίστηκε προφητική ιδιότητα προκειμένου να αποκτήσει κύρος, μεγαλεία και εξουσία; Η επιθυμία να απολαύσει κανείς κύρος και εξουσία συνδέεται συνήθως με καλό φαγητό, φανταχτερά ρούχα, μνημειώδη παλάτια, φρουρούς ντυμένους με ειδικές στολές, και αδιαμφισβήτητη δικαιοδοσία. Αφορά καμία από αυτές τις ενδείξεις το Μωχάμμαντ (ﷺ); Ακολουθούν ορισμένες ματιές στη ζωή του που θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα.

Παρά τις υποχρεώσεις του ως προφήτης, διδάσκαλος, πολιτικό πρόσωπο και δικαστής, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) άρμεγε την κατσίκα του,[51] έραβε τα ρούχα του, επιδιόρθωνε τα παπούτσια του,[52] βοηθούσε με τις δουλειές του σπιτιού,[53] και επισκεπτόταν φτωχούς ανθρώπους όταν αρρώσταιναν.[54] Βοηθούσε, επίσης, τους συντρόφους του να σκάψουν χαντάκια, μετακινώντας μαζί τους άμμο.[55] Η ζωή του ήταν ένα εκπληκτικό μοντέλο απλότητας και ταπεινότητας.

Οι ακόλουθοι του Μωχάμμαντ (ﷺ) τον αγαπούσαν, τον σεβόντουσαν, και τον εμπιστευόντουσαν σε εκπληκτικό βαθμό. Ωστόσο, συνέχιζε να δίνει έμφαση στο ότι η θεοποίηση πρέπει να απευθύνεται μόνο στο Θεό, και όχι σε εκείνον προσωπικά. Ο Άνας, ένας από τους Συντρόφους του Μωχάμμαντ (ﷺ), είπε πως δεν υπήρχε άνθρωπος τον οποίο να αγαπούσαν περισσότερο από το Μωχάμμαντ (ﷺ), ωστόσο, όταν ερχόταν σ' αυτούς, δεν σηκωνόντουσαν για εκείνον, καθώς ο ίδιος σιχαινόταν να σηκώνονται για αυτόν[56], όπως κάνουν άλλοι άνθρωποι με σπουδαίους ανθρώπους.

Πολύ καιρό προτού υπάρξει οποιαδήποτε προοπτική επιτυχίας για το Ισλάμ και στο ξεκίνημα μιας μεγάλης και επίπονης εποχής μαρτυρίων, βασάνων και καταδιώξεων του Μωχάμμαντ (ﷺ) και των οπαδών του, ο ίδιος έλαβε μία ενδιαφέρουσα προσφορά. Ένας απεσταλμένος των παγανιστών ηγετών, ο Ότμπα, ήρθε σ' αυτόν, λέγοντας: «…αν θες χρήματα, θα συγκεντρώσουμε αρκετά χρήματα για σένα ώστε να γίνεις ο πλουσιότερος άνδρας ανάμεσά μας. Αν θες ηγεσία, θα σε πάρουμε ως ηγέτη μας και δεν θα αποφασίσουμε ποτέ για κανένα ζήτημα χωρίς την έγκρισή σου. Αν θες ένα βασίλειο, θα σε στέψουμε βασιλιά μας…» Μόνο μία παραχώρηση απαιτούταν από τον Μωχάμμαντ (ﷺ) ως αντάλλαγμα αυτού, να πάψει να καλεί ανθρώπους στο Ισλάμ και στη λατρεία του Θεού και μόνο χωρίς εταίρους. Δεν θα ήταν δελεαστική αυτή η προσφορά για κάποιον που επεδίωκε επίγεια οφέλη; Δίστασε ο Μωχάμμαντ (ﷺ) όταν του έγινε η προσφορά; Την απέρριψε ως στρατηγική διαπραγμάτευσης, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για κάποια καλύτερη προσφορά; Η απάντησή του ήταν η εξής: «Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου).» Κι έπειτα απήγγειλε στον Ότμπα τα εδάφια του Κορανίου 41:1-38.[57] Ακολουθούν ορισμένα από αυτά τα εδάφια:

«Μια Αποκάλυψη από τον Αλλάχ, τον Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), τον Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνο). * Ένα Βιβλίο του οποίου τα Εδάφια εξηγούνται λεπτομερώς – ένα Κοράνιο στα Αραβικά για έναν λαό που γνωρίζει. * Φορέας χαρμόσυνων ειδήσεων και προειδοποιητής, μα οι περισσότεροι στρέφονται μακριά, κι έτσι δεν ακούνε.» (Κοράνιο, 41:2-4)

Σε μια άλλη περίσταση και ως απάντηση στην παράκληση του θείου του να σταματήσει να καλεί ανθρώπους στο Ισλάμ, η απάντηση του Μωχάμμαντ (ﷺ) ήταν εξίσου αποφασιστική και ειλικρινής: «Ορκίζομαι στο Όνομα του Αλλάχ, Ω, Θείε! Πως αν τοποθετήσουν τον ήλιο στο δεξί μου χέρι και τη σελήνη στο αριστερό μου χέρι ως αντάλλαγμα προκειμένου να εγκαταλείψω αυτό το θέμα (το κάλεσμα ανθρώπων στο Ισλάμ), δεν θα πάψω ποτέ, μέχρι είτε ο Αλλάχ να το κάνει να θριαμβεύσει (το Ισλάμ), είτε να χάσω τη ζωή μου υπερασπιζόμενός αυτό.»[58]

Ο Μωχάμμαντ (ﷺ) και οι λίγοι οπαδοί του δεν υπέφεραν μόνο από διώξεις για δεκατρία χρόνια, αλλά οι άπιστοι προσπάθησαν ακόμη και να δολοφονήσουν το Μωχάμμαντ (ﷺ) αρκετές φορές. Σε μια περίσταση προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν ρίχνοντας έναν μεγάλο ογκόλιθο, τον οποίο μετά βίας μπορούσαν να σηκώσουν, στο κεφάλι του.[59] Μια άλλη φορά, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν δηλητηριάζοντας το φαγητό του.[60] Τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια ζωή βασανιστηρίων και θυσιών, ακόμη και μετά τον απόλυτο θρίαμβό του κατά των εχθρών του; Τι θα μπορούσε να εξηγήσει αυτήν την ταπεινότητα και την ευγένεια που απέδειξε κατά τις πιο ένδοξες στιγμές του, όταν επέμενε πως η επιτυχία οφείλεται μόνο στη βοήθεια του Θεού και όχι στη δική του διάνοια; Είναι αυτά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που διψά για εξουσία ή είναι εγωκεντρικός;

(7) Η Ραγδαία Εξάπλωση του Ισλάμ

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου ίσως αρμόζει να επισημάνουμε μια σημαντική ένδειξη της αλήθειας του Ισλάμ. Είναι γνωστό πως στις Η.Π.Α. και σε ολόκληρο τον κόσμο, το Ισλάμ είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη θρησκεία. Ακολουθούν ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με αυτό το φαινόμενο:

§ «Το Ισλάμ είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκεία στην Αμερική, ένας οδηγός και πυλώνας σταθερότητας για πολλούς από τους ανθρώπους μας…» (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times)[61]

§ «Οι Μουσουλμάνοι είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα…» (Γραφείο Αναφοράς Πληθυσμού, USA Today)[62]

§ «…Το Ισλάμ είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκεία στη χώρα.» (Geraldine Baum; Θρησκευτικός Συγγραφέας στη Newsday, Newsday)[63]

§ «Το Ισλάμ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκεία στις Ηνωμένες Πολιτείες…» (Ari L. Goldman, New York Times)[64]

Αυτό το φαινόμενο υποδεικνύει πως το Ισλάμ είναι πράγματι μια θρησκεία από τον Θεό. Είναι παράλογο να πιστεύουμε πως τόσοι πολλοί Αμερικανοί και άνθρωποι από διαφορετικές χώρες έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, χωρίς προσεκτική εξέταση και βαθύ στοχασμό προτού καταλήξουν στο ότι το Ισλάμ είναι η αλήθεια. Αυτοί οι νέοι Μουσουλμάνοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες, τάξεις, φυλές και κοινωνικά στρώματα. Περιλαμβάνουν επιστήμονες, καθηγητές, φιλοσόφους, δημοσιογράφους, πολιτικούς, ηθοποιούς και αθλητές.

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο αποτελούν μόνο ορισμένες από τις αποδείξεις που υποστηρίζουν την αλήθεια ότι το Ευγενές Κοράνιο είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) είναι στ' αλήθεια προφήτης που στάλθηκε από το Θεό, και το Ισλάμ είναι στ' αλήθεια θρησκεία από το Θεό.


Κεφάλαιο 2

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Το Ισλάμ παρέχει πολλά οφέλη για το άτομο και την κοινωνία. Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει ορισμένα από τα οφέλη που κερδίζει το άτομο μέσω του Ισλάμ.

(1) Η Πύλη για τον Αιώνιο Παράδεισο

Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Και δώσε τα καλά νέα σ' αυτούς που πιστεύουν και κάνουν ενάρετες καλές πράξεις, ότι γι' αυτούς θα υπάρχουν κήποι κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια (Παράδεισος)...» (Κοράνιο, 2:25)

Ο Θεός λέει επίσης:

«Συναγωνιστείτε ο ένας με τον άλλον στο να σπεύδετε προς τη συγχώρεση από τον Κύριό σας, και τον Παράδεισο, το πλάτος του οποίου είναι σαν το πλάτος του ουρανού και της γης, και έχει προετοιμαστεί γι' αυτούς που πιστεύουν στον Αλλάχ και τους Αγγελιαφόρους Του...» (Κοράνιο, 57:21)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) μας είπε πως ο χαμηλότερος σε επίπεδο μεταξύ των κατοίκων του Παραδείσου θα έχει τα δεκαπλάσια όλων των απολαύσεων και της εξουσίας αυτού του κόσμου,[65] και θα έχει όλα όσα επιθυμεί και τα δεκαπλάσια αυτών.[66] Επίσης, ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Ένας χώρος στον Παράδεισο ίσος με το μέγεθος ενός ποδιού θα είναι καλύτερος από τον κόσμο και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτόν.»[67]. Είπε, επίσης: «Στον Παράδεισο, υπάρχουν πράγματα που δεν έχει δει κανένα μάτι, ούτε έχει ακούσει κανένα αυτί, και κανένας νους δεν έχει φανταστεί.»[68]. Είπε, επίσης: «Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από όσους προορίζονται για τον Παράδεισο, θα βουτηχτεί στον Παράδεισο μία φορά. Έπειτα θα ρωτηθεί: «Γιε του Αδάμ, αντιμετώπισες ποτέ κατά την εγκόσμια ζωή καμία δυστυχία; Βίωσες ποτέ καμία δυσκολία;» Κι έτσι θα πει: «Όχι, μα τον Αλλάχ, ω Κύριε! Ποτέ δεν αντιμετώπισα κάποια δυστυχία και ποτέ δεν βίωσα κάποια δυσκολία.»[69]

Αν εισέλθετε στον Παράδεισο, θα ζήσετε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή, χωρίς ασθένειες, πόνο, λύπη ή θάνατο· ο Θεός θα είναι Ευαρεστημένος με εσάς· και θα ζήσετε εκεί για πάντα. Ο Θεός είπε στο Κοράνιο:

«Και αυτοί που πιστεύουν και κάνουν καλές ενάρετες πράξεις, θα τους Εισάγουμε σε κήπους κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια (Παράδεισο), και θα κατοικήσουν εκεί μέσα για πάντα...» (Κοράνιο, 4:57)

(Παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/hereafter για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Παράδεισο ή τη ζωή μετά το θάνατο.)

(2) Σωτηρία από το Πυρ της Κολάσεως

Ο Θεός λέει στο Κοράνιο:

«Στ' αλήθεια, αυτοί που δεν πίστευαν, και πέθαναν ενώ ήταν άπιστοι, (ολόκληρη) η γη γεμάτη χρυσό δε θα γίνει αποδεκτή από κανέναν εκ μέρους τους, ακόμα κι αν την προσέφεραν ως λύτρα. Γι' αυτούς υπάρχει ένα επώδυνο βασανιστήριο και δε θα έχουν υποστηρικτές.» (Κοράνιο, 3:91)

Άρα, αυτή η ζωή είναι η μοναδική μας ευκαιρία να κερδίσουμε τον Παράδεισο και να γλιτώσουμε από το Πυρ της Κολάσεως, καθώς αν κάποιος πεθάνει όντας άπιστος, δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο ώστε να πιστέψει. Όπως έχει πει ο Θεός στο Κοράνιο σχετικά με το τι θα συμβεί στους απίστους την Ημέρα της Κρίσης:

«Και αν τους δεις όταν θα τους έχουν σταματήσει πριν το Πυρ (της Κολάσεως)! Θα πουν: «Μακάρι να επιστρέψουμε πίσω (στον κόσμο)! Τότε, δεν θα διαψεύδαμε τα Αγιάτ (Αποδείξεις, Σημεία, Εδάφια κλπ.) του Κυρίου μας, και θα ήμασταν από τους πιστούς.» (Κοράνιο, 6:27)

Αλλά κανείς δεν θα έχει αυτήν τη δεύτερη ευκαιρία.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από αυτούς που είναι καταδικασμένοι στο Πυρ (της Κολάσεως) την Ημέρα της Κρίσης θα βουτηχτεί στο Πυρ μία φορά. Έπειτα θα ρωτηθεί: «Γιε του Αδάμ, είδες ποτέ κατά την εγκόσμια ζωή κανένα καλό; Βίωσες ποτέ καμία ευδαιμονία;» Κι έτσι θα πει: «Όχι, μα τον Αλλάχ, ω Κύριε!»[70]

(3) Πραγματική Ευτυχία και Εσωτερική Γαλήνη

Η πραγματική ευτυχία και γαλήνη μπορούν να βρεθούν κατά την υποταγή στις Εντολές του Δημιουργού και Υποστηρικτή αυτού του κόσμου. Ο Θεός έχει πει στο Κοράνιο:

«Ναι - χωρίς αμφιβολία - (μόνο) στο Δικρ Ελλάχ (αναφορά - εξύμνηση του Ονόματος του Αλλάχ) οι καρδίες καθησυχάζουν.» (Κοράνιο, 13:28)

Από την άλλη, αυτός που απομακρύνεται από το Κοράνιο θα έχει μια ζωή δυσχερειών σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός έχει πει:

«Μα όποιος στρέφεται μακριά από την εξύμνησή Μου, στ' αλήθεια, γι' αυτόν θα υπάρχει μια άθλια ζωή, και θα τον αναστήσουμε τυφλό την Ημέρα της Ανάστασης.» (Κοράνιο, 20:124)

Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γιατί ορισμένοι άνθρωποι διαπράττουν αυτοκτονία ενώ απολαμβάνουν τις υλικές ανέσεις που μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα. Για παράδειγμα, δείτε τον Cat Stevens (Στίβεν Δημήτρη Γεωργίου) (τώρα Γιουσούφ Ισλάμ), πρώην διάσημο Ελληνοάγγλο τραγουδιστή της ποπ, ο οποίος μερικές φορές έβγαζε περισσότερα από 150.000 δολάρια τη βραδιά. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ βρήκε την πραγματική ευτυχία και γαλήνη που δεν είχε βρει στην υλική επιτυχία.[71]

Προκειμένου να διαβάσετε ιστορίες ανθρώπων που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/stories ή ανατρέξτε στο βιβλίο με τίτλο Why Islam is Our Only Choice (Γιατί είναι το Ισλάμ η Μοναδική Μας Επιλογή).[72] Σε αυτήν την ιστοσελίδα και σε αυτό το βιβλίο, μπορείτε να διαβάσετε τις σκέψεις και τα αισθήματα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και έχουν διαφορετικά υπόβαθρα και επίπεδα μόρφωσης.

(4) Συγχώρεση Όλων των Προηγούμενων Αμαρτιών

Όταν κάποιος ασπάζεται το Ισλάμ, ο Θεός συγχωρεί όλες τις προηγούμενες αμαρτίες του και τις κακές του πράξεις.

Ένας άνδρας με το όνομα Αμρ ήρθε στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) και είπε: «Δώσε μου το δεξί σου χέρι ώστε να σου δώσω τον όρκο αφοσίωσής μου.» Ο Προφήτης (ﷺ) άπλωσε το δεξί του χέρι. Ο Αμρ απέσυρε το χέρι του. Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Τι σου συνέβη, Ω Αμρ;» Εκείνος απάντησε: «Σκοπεύω να υποβάλω έναν όρο.». Ο Προφήτης (ﷺ) ρώτησε: «Τι όρο σκοπεύεις να υποβάλεις;». Ο Αμρ είπε: «Ο Αλλάχ να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου.». Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Δεν ήξερες πως ο ασπασμός του Ισλάμ διαγράφει όλες τις προηγούμενες αμαρτίες.»[73]

Αφού ασπαστεί το Ισλάμ, το άτομο θα ανταμειφθεί για τις καλές και τις κακές πράξεις του, σύμφωνα με την ακόλουθη ρήση του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ): «Ο Κύριός σας, ο Οποίος είναι Ευλογημένος και Ύψιστος, είναι Πολυεύσπλαχνος. Αν κάποιος σκοπεύει να κάνει μια καλή πράξη μα δεν την κάνει, η καλή πράξη θα καταγραφεί για αυτόν. Κι αν όντως την κάνει, (μια αμοιβή) δέκα με εφτακόσιες ή και πολλές παραπάνω φορές (η αμοιβή της καλής πράξης), θα καταγραφεί για αυτόν. Κι αν κάποιος σκοπεύει να κάνει μια κακή πράξη, μα δεν την κάνει, μια καλή πράξη θα καταγραφεί για αυτόν. Κι αν την κάνει, μια κακή πράξη θα καταγραφεί εναντίον του ή ο Αλλάχ θα την εξαλείψει.»[74]


Κεφάλαιο 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Τι Είναι το Ισλάμ;

Η θρησκεία του Ισλάμ είναι η αποδοχή και η υποταγή στις διδασκαλίες του Θεού, τις οποίες αποκάλυψε στον τελευταίο Του Προφήτη, τον Μωχάμμαντ (ﷺ).

Ορισμένα Βασικά Ισλαμικά Δόγματα

1) Πίστη στο Θεό:

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν σε Έναν, Αδιαίρετο (και όχι τριαδικό), Απαράμιλλο Θεό, ο Οποίος δεν έχει γιο, ούτε εταίρο, και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται παρά μόνο Εκείνος. Είναι ο Αληθινός Θεός και όλες οι άλλες θεότητες είναι ψευδείς. Έχει τα πιο μεγαλοπρεπή Ονόματα και ύψιστες τέλειες Ιδιότητες. Κανείς δεν μοιράζεται τη Θειότητά Του, ούτε τις Ιδιότητές Του. Στο Κοράνιο, ο Θεός περιγράφει τον Εαυτό Του:

«Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Είναι ο Αλλάχ, (ο) Άχαντ [ο Ένας και Αδιαίρετος Θεός (και όχι τρεις σε έναν, όπως ισχυρίζονται οι Χριστιανοί)]. * Ο Αλλάχ Ασ-Σάμαντ (ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσματά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και Αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει). * Δε γέννησε, ούτε γεννήθηκε. * Και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν.» (Κοράνιο, 112:1-4)

Εικόνα: Το Κεφάλαιο 112 του Κορανίου γραμμένο σε Αραβική καλλιγραφία.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δέχεται επικλήσεις, ικεσίες, προσευχές ή να δέχεται οποιαδήποτε πράξη λατρείας, παρά μόνο ο Θεός.

Ο Θεός μόνο είναι ο Παντοδύναμος, ο Δημιουργός, ο Κυρίαρχος και ο Υποστηρικτής των πάντων σε ολόκληρο το σύμπαν. Διευθετεί όλες τις υποθέσεις. Δεν έχει ανάγκη κανένα από τα πλάσματά Του, και όλα τα πλάσματά Του εξαρτώνται από Αυτόν για όλα όσα χρειάζονται. Είναι Σαμεί' (Ακούει τα Πάντα), Μπασείρ (Βλέπει τα Πάντα), και 'Αλείμ (Παντογνώστης). Με ένα τέλειο τρόπο, η γνώση Του περιλαμβάνει όλα τα πράγματα, τα φανερά και τα μυστικά, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Γνωρίζει όσα έχουν συμβεί, όσα θα συμβούν και τον τρόπο με τον οποίο θα συμβούν. Ό,τι επιθυμεί γίνεται, και ό,τι δεν επιθυμεί δεν γίνεται και δεν θα γίνει ποτέ. Η βούλησή Του είναι πάνω από τη βούληση όλων των πλασμάτων. Έχει δύναμη πάνω σε όλα τα πράγματα και είναι Ικανός να κάνει τα πάντα. Είναι Ραχμάν (Παντελεήμονας), και Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). Σε μια από τις ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) μας λέει πως ο Θεός είναι Πιο Φιλεύσπλαχνος προς όλα τα πλάσματά Του από ό,τι μια μητέρα προς το παιδί της.[75] Ο Θεός απέχει πολύ από κάθε αδικία και τυραννία. Είναι Πάνσοφος σε όλες Του τις πράξεις και τις αποφάσεις. Αν κάποιος θελήσει κάτι από το Θεό μπορεί να το ζητήσει απευθείας από το Θεό, χωρίς να ζητήσει από κάποιον άλλον να μεσολαβήσει για εκείνον.

Ο Θεός δεν είναι ο Ιησούς, και ο Ιησούς δεν είναι Θεός.[76] Ακόμη και ο ίδιος ο Ιησούς απορρίπτει κάτι τέτοιο. Ο Θεός έχει πει στο Κοράνιο:

«Στ' αλήθεια αποστάτησαν αυτοί που λένε: «Ο Αλλάχ είναι ο Χριστός, ο υιός της Μαρίας.» Ο Χριστός είπε: «Ω, παιδιά του Ισραήλ! Λατρεύετε τον Αλλάχ, τον Κύριό μου και Κύριό σας.» Όποιος προσεταιρίζει άλλους θεούς με τον Αλλάχ, ο Αλλάχ θα του απαγορεύσει τον Παράδεισο και το Πυρ θα είναι η κατοικία του. Και για τους αδίκους δε θα υπάρξουν υποστηρικτές.» (Κοράνιο, 5:72)

Ο Θεός δεν είναι τριάδα. Ο Θεός έχει πει στο Κοράνιο:

«Στ' αλήθεια αποστάτησαν αυτοί που λένε: «Ο Αλλάχ είναι ο τρίτος των τριών (Αγία Τριάδα).» Μα δεν υπάρχει Θεός, εκτός από Ένα Θεό. Και αν δεν πάψουν από αυτά (τις βλασφημίες) που λένε, τότε στ' αλήθεια ένα επώδυνο μαρτύριο θα επέλθει στους άπιστους ανάμεσά τους. Μα δε θα στρεφόντουσαν με μεταμέλεια προς τον Αλλάχ και να Του ζητήσουν τη συγχώρεσή Του; Και Στ' αλήθεια ο Αλλάχ είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα Πάντα), Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). Ο Μεσσίας (Ιησούς), ο υιός της Μαρίας, δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένας Αγγελιαφόρος…» (Κοράνιο, 5:73-75)

Το Ισλάμ απορρίπτει το ότι ο Θεός ξεκουράστηκε κατά την έβδομη μέρα της δημιουργίας (Γένεση 2:2), το ότι πάλεψε με τον Ιάκωβο (Γένεση 32:24), το ότι είναι ζηλόφθονος συνωμότης κατά της ανθρωπότητας, ή το ότι είναι ενσαρκωμένος σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Όλα αυτά θεωρούνται βλάσφημα. Ο Θεός είναι Ύψιστος. Απέχει πολύ από κάθε ατέλεια. Δεν κουράζεται ποτέ. Δε νυστάζει ποτέ, ούτε κοιμάται.

Η Αραβική λέξη «Αλλάχ» σημαίνει Θεός (ο Ένας και Αληθινός Θεός που δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν). Αυτή η λέξη «Αλλάχ» είναι όνομα για το Θεό που χρησιμοποιείται από τους Άραβες ομιλητές, τόσο τους Άραβες Μουσουλμάνους όσο και τους Άραβες Χριστιανούς. Η αραβική λέξη «Αλλάχ» εμφανίζεται στο Κοράνιο περισσότερες από 2150 φορές. Στα Αραμαϊκά, μία γλώσσα που σχετίζεται στενά με τα Αραβικά και η γλώσσα που μιλούσε συνήθως ο Ιησούς,[77] ο Θεός αναφέρεται, επίσης, ως «Αλλάχ».

2) Πίστη στους Αγγέλους:

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στην ύπαρξη των αγγέλων και στο ότι είναι τιμημένα πλάσματα. Οι άγγελοι λατρεύουν το Θεό και μόνο, Τον υπακούν, και ενεργούν μόνο κατά την Εντολή Του. Μεταξύ των αγγέλων είναι ο Γαβριήλ, ο οποίος έφερε το Κοράνιο κάτω στον Μωχάμμαντ (ﷺ).

3) Πίστη στα Αποκαλυμμένα Βιβλία του Θεού:

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως ο Θεός αποκάλυψε βιβλία στους αγγελιαφόρους Του ως απόδειξη για την ανθρωπότητα και καθοδήγηση για αυτούς. Μεταξύ αυτών των βιβλίων είναι το Κοράνιο, το οποίο ο Θεός αποκάλυψε στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ). Ο Θεός έχει εγγυηθεί την προστασία του Κορανίου από κάθε διαστρέβλωση και από το να χαθεί. Ο Θεός έχει πει:

«Στ' αλήθεια, Εμείς που στείλαμε (σε σας, ω, άνθρωποι) το Κοράνιο και Εμείς που θα το προστατέψουμε (από το να αλλοιωθεί ή από το να χαθεί)». (Κοράνιο, 15:9)

4) Πίστη στους Προφήτες και τους Αγγελιαφόρους του Θεού:

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στους προφήτες και τους αγγελιαφόρους του Θεού, ξεκινώντας με τον Αδάμ, συμπεριλαμβανομένων του Νώε, του Αβραάμ, του Ισμαήλ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, και του Ιησού (ειρήνη σ' αυτούς). Αλλά το τελικό μήνυμα του Θεού στον άνθρωπο, μια επιβεβαίωση του αιωνίου μηνύματος, αποκαλύφθηκε στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ). Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως ο Μωχάμμαντ (ﷺ) είναι ο τελευταίος προφήτης που στάλθηκε από το Θεό, όπως έχει πει ο Θεός:

«Ο Μωχάμμαντ δεν είναι ο πατέρας κανενός απ' τους άνδρες σας, αλλά (είναι) ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ, και ο τελευταίος των προφητών…» (Κοράνιο, 33:40)

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως όλοι οι προφήτες και οι αγγελιαφόροι δημιουργήθηκαν ως άνθρωποι που δεν είχαν καμία από τις θείες ιδιότητες του Θεού.

5) Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης:

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στην Ημέρα της Κρίσης (την Ημέρα της Ανάστασης) όταν όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν για την κρίση του Θεού, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και τις πράξεις τους.

6) Πίστη στο Αλ-Κάνταρ (Θείο Πεπρωμένο):

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στο Αλ-Κάνταρ, το οποίο είναι το Θείο Πεπρωμένο, αλλά αυτή η πίστη στο Θείο Πεπρωμένο δε σημαίνει πως οι άνθρωποι δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Αντίθετα, οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους ελεύθερη βούληση. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να επιλέξουν το καλό ή το κακό και είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους.

Η πίστη στο Θείο Πεπρωμένο περιλαμβάνει πίστη σε τέσσερα πράγματα: 1) Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί. 2) Ο Θεός έχει καταγράψει όλα όσα έχουν συμβεί και όλα όσα θα συμβούν. 3) Όσα επιθυμεί ο Θεός να συμβούν συμβαίνουν, και όσα επιθυμεί να μην συμβούν, δεν συμβαίνουν. 4) Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων.

(Παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/beliefs για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βασικά Ισλαμικά δόγματα).

Υπάρχει Κάποια Άλλη Ιερή Πηγή Πέρα από το Κοράνιο;

Ναι. Η Σούννα [όσα είπε, έκανε ή ενέκρινε ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ)] είναι η δεύτερη πηγή στο Ισλάμ. Η Σούννα αποτελείται από Χαντίθ, τα οποία είναι αξιόπιστες διαδεδομένες αναφορές των Συντρόφων του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) για όσα είπε, έκανε ή ενέκρινε. Η πίστη στη Σούννα είναι βασικό Ισλαμικό δόγμα.

Παραδείγματα των Ρήσεων του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ)

§ Οι πιστοί, στην στοργή, το έλεος και την ευγένειά τους ο ένας προς τον άλλο, είναι σαν ένα σώμα: αν οποιοδήποτε μέρος από αυτό είναι άρρωστο, ολόκληρο το σώμα αλληλεπιδρά με αϋπνία και πυρετό.[78]

§ Οι πιο τέλειοι από τους πιστούς στην πίστη είναι οι καλύτεροι από αυτούς στην ηθική. Και οι καλύτεροι ανάμεσά σας είναι εκείνοι που είναι καλύτεροι προς τις συζύγους τους.[79]

§ Κανείς από σας δεν πιστεύει (εντελώς) μέχρι να αγαπήσει για τον αδελφό του ό,τι αγαπά για τον εαυτό του.[80]

§ Οι ελεήμονες λαμβάνουν έλεος από τον Παντελεήμονα. Δείξτε έλεος σε αυτούς στη γη, και θα σας δείξει έλεος Αυτός που είναι στον ουρανό.[81]

§ Το να χαμογελάς στον αδελφό σου είναι ελεημοσύνη…[82]

§ Μια καλή λέξη είναι ελεημοσύνη.[83]

§ Όποιος πιστεύει στο Θεό και την Έσχατη Ημέρα (την Ημέρα της Κρίσεως) ας να είναι γενναιόδωρος στον γείτονά του.[84]

§ Ο Θεός δεν κοιτάζει την εμφάνιση και τον πλούτο σας, αλλά κοιτάζει τις καρδιές και τις πράξεις σας.[85]

§ Πλήρωσε στον εργάτη το μισθό του, πριν στεγνώσει ο ιδρώτας του.[86]

§ Κάποτε, ένας άνδρας περπατούσε στο δρόμο του και δίψασε υπερβολικά. Βρήκε ένα πηγάδι, κατέβηκε μέσα σ' αυτό για να πιει νερό. Ενώ έφευγε από αυτό, είδε ένα σκύλο ο οποίος λαχάνιαζε από τη δίψα. Η γλώσσα του κρεμόταν και έτρωγε υγρό χώμα εξαιτίας της υπερβολικής δίψας. Ο άνδρας σκέφτηκε: «Αυτός ο σκύλος είναι υπερβολικά διψασμένος, όπως ήμουν κι εγώ.» Έτσι, κατέβηκε στο πηγάδι, γέμισε το δερμάτινο παπούτσι του με νερό, και κρατώντας το στα δόντια του, σκαρφάλωσε κι έσβησε τη δίψα του σκύλου. Ο Αλλάχ εκτίμησε την πράξη του και συγχώρεσε τις αμαρτίες του.» Οι Σύντροφοι ρώτησαν: «Θα ανταμειφθούμε αν δείχνουμε καλοσύνη και προς τα ζώα;» Εκείνος (ειρήνη σ' αυτόν) είπε, «Υπάρχει ανταμοιβή για την καλοσύνη προς κάθε ζωντανό πλάσμα.».

Τι λέει το Ισλάμ για την Ημέρα της Κρίσης;

Όπως και οι Χριστιανοί, έτσι και οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως η παρούσα ζωή είναι μόνο μια δοκιμαστική προετοιμασία για το επόμενο βασίλειο. Αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για κάθε άνθρωπο για τη ζωή μετά το θάνατο. Θα έρθει μία μέρα όταν όλο το σύμπαν θα καταστραφεί και οι νεκροί θα αναστηθούν για την κρίση του Θεού. Αυτή η ημέρα θα είναι η αρχή μιας ζωής που δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτή η μέρα είναι η Ημέρα της Κρίσης. Εκείνη την ημέρα, όλοι οι άνθρωποι θα ανταμειφθούν σύμφωνα με τα δόγματα και τις πράξεις τους. Όσοι πεθάνουν πιστεύοντας πως «Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, και ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ» και είναι Μουσουλμάνοι, θα ανταμειφθούν εκείνη τη μέρα και θα εισέλθουν στον Παράδεισο για πάντα, όπως είπε ο Θεός:

«Και αυτοί που πιστεύουν και κάνουν ενάρετες καλές πράξεις, αυτοί θα είναι οι κάτοικοι του Παραδείσου, θα κατοικήσουν εκεί μέσα για πάντα.» (Κοράνιο, 2:82)

Αλλά όσοι πεθαίνουν χωρίς να πιστεύουν πως «Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, και ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ» δηλαδή δεν είναι Μουσουλμάνοι, θα χάσουν τον Παράδεισο για πάντα και θα σταλούν στο Πυρ της Κολάσεως, όπως είπε ο Θεός:

«Και όποιος αναζητά, εκτός του Ισλάμ, άλλη θρησκεία, ποτέ τούτο δεν θα γίνει αποδεκτό (στον Αλλάχ) από αυτόν, και στη Μέλλουσα Ζωή θα είναι από τους ηττημένους.» (Κοράνιο, 3:85)

Και όπως έχει πει:

«Στ' αλήθεια, αυτοί που δεν πίστευαν, και πέθαναν ενώ ήταν άπιστοι, (ολόκληρη) η γη γεμάτη χρυσό δε θα γίνει αποδεκτή από κανέναν εκ μέρους τους, ακόμα κι αν την προσέφεραν ως λύτρα. Γι' αυτούς υπάρχει ένα επώδυνο βασανιστήριο και δε θα έχουν υποστηρικτές.» (Κοράνιο, 3:91)

Μπορεί κανείς να ρωτήσει, «Πιστεύω πως το Ισλάμ είναι καλή θρησκεία, αλλά αν ήταν να ασπαστώ το Ισλάμ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και οι άλλοι άνθρωποι θα με καταδίωκαν και θα με κορόιδευαν. Έτσι, αν δεν ασπαστώ το Ισλάμ, θα εισέλθω στον Παράδεισο και θα σωθώ από το Πυρ της Κολάσεως;

Η απάντηση είναι αυτό που είπε ο Θεός στο προηγούμενο εδάφιο:

«Και όποιος αναζητά, εκτός του Ισλάμ, άλλη θρησκεία, ποτέ τούτο δεν θα γίνει αποδεκτό (στον Αλλάχ) από αυτόν, και στη Μέλλουσα Ζωή θα είναι από τους ηττημένους.» (Κοράνιο, 3:85)

Αφού έχει στείλει τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) να καλέσει τους ανθρώπους στο Ισλάμ, ο Θεός δεν δέχεται προσκόλληση σε καμία άλλη θρησκεία εκτός του Ισλάμ. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας και ο Υποστηρικτής μας. Δημιούργησε για μας όσα υπάρχουν στη γη. Όλες οι ευλογίες και τα καλά πράγματα που έχουμε είναι από Αυτόν. Άρα, μετά από όλα αυτά, όταν κάποιος απορρίπτει την πίστη στο Θεό, τον Προφήτη Του Μωχάμμαντ (ﷺ), ή τη θρησκεία Του, το Ισλάμ, είναι δίκαιο το να τιμωρηθεί στη Μέλλουσα Ζωή. Στην πραγματικότητα, ο κύριος σκοπός της δημιουργίας μας είναι να λατρεύουμε το Θεό και μόνο και να Τον υπακούμε, όπως έχει πει ο Θεός στο Ευγενές Κοράνιο (51:56).

Αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα είναι μια πολύ σύντομη ζωή. Οι άπιστοι κατά την Ημέρα της Κρίσης θα πιστεύουν πως η ζωή που έζησαν στη γη ήταν μόλις μία μέρα, ή μέρος αυτής, όπως έχει πει ο Θεός:

«(Ο Αλλάχ) Θα Πει: «Πόσα χρόνια μείνατε στη γη;» * Θα πουν: «Μείναμε μια μέρα ή μέρος της. Ρωτήστε (ω Κύριε) εκείνους που καταγράφουν».» (Κοράνιο, 23:112-113)

Κι έχει πει:

«Νομίζατε ότι σας δημιουργήσαμε μάταια (χωρίς κανέναν σκοπό), και ότι δε θα επιστρέψετε σε Μας; * Δόξα στον Αλλάχ, τον Αληθινό Βασιλέα! Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται, παρά μόνον Αυτός, ο Κύριος του Υψίστου Θρόνου!» (Κοράνιο, 23:115-116)

Η Μέλλουσα Ζωή είναι πραγματική ζωή. Δεν είναι απλώς πνευματική αλλά και σωματική. Θα ζούμε εκεί με τις ψυχές και τα σώματά μας. Συγκρίνοντας αυτόν τον κόσμο με τη Μέλλουσα Ζωή, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Η αξία αυτού του κόσμου σε σύγκριση με αυτήν της Μέλλουσας Ζωής είναι σαν αυτό που φέρνει το δάχτυλό σας από τη θάλασσα όταν το βάλετε μέσα κι έπειτα το βγάλετε έξω.»[87] Δηλαδή, η αξία αυτού του κόσμου σε σύγκριση με τη Μέλλουσα Ζωή είναι σαν λίγες σταγόνες νερού σε σύγκριση με τη θάλασσα.

Πώς Γίνεται Κανείς Μουσουλμάνος;

Λέγοντας απλά με πίστη, «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, Μωχάμμανταν ρασούλου Αλλάχ», ασπάζεται κανείς το Ισλάμ και γίνεται Μουσουλμάνος. Αυτή η ρήση σημαίνει, «Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ[88], και ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ.»

Το πρώτο μέρος της ρήσης σημαίνει πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, και πως ο Αλλάχ δεν έχει ούτε εταίρο, ούτε γιο. Προκειμένου να γίνει κανείς Μουσουλμάνος πρέπει επίσης:

§ Να πιστέψει πως το Ευγενές Κοράνιο είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε από Εκείνον.

§ Να πιστέψει πως η Ημέρα της Κρίσης (η Ημέρα της Ανάστασης) είναι αλήθεια και θα έρθει, όπως υποσχέθηκε ο Θεός στο Κοράνιο.

§ Να αποδεχτεί το Ισλάμ ως θρησκεία του.

§ Να μην λατρεύει τίποτα και κανέναν εκτός από το Θεό.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Ο Αλλάχ χαίρεται περισσότερο κατά τη μεταμέλεια κάποιου πιστού δούλου Του, από ό,τι θα χαιρόταν κάποιος, ο οποίος βρισκόταν σε μια θανατηφόρα έρημο με την καμήλα του, η οποία έχει πάνω της το φαγητό και το ποτό του, και ενώ αυτός κοιμόταν, ξύπνησε βρίσκοντάς την να έχει φύγει. Κατόπιν, την έψαχνε παντού μέχρι που δίψασε (και απελπίστηκε) και είπε, 'Να επιστρέψω όπου ήμουν και να κοιμηθώ μέχρι να πεθάνω'. Έπειτα ξύπνησε βρίσκοντας την καμήλα του να στέκεται μπροστά του έχοντας το φαγητό και το ποτό του! Στ' αλήθεια, ο Αλλάχ χαίρεται περισσότερο κατά τη μεταμέλεια κάποιου πιστού δούλου Του, από ό,τι χάρηκε εκείνος ο άνδρας που βρήκε τη καμήλα και το φαγητό και το ποτό του!»[89]

Εικόνα: Η ρήση, «Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, και ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ», γραμμένο πάνω από μία είσοδο.

Σε τι Αναφέρεται το Κοράνιο;

Το Κοράνιο, ο τελευταίος αποκαλυμμένος λόγος του Θεού, είναι η κύρια πηγή της πίστης και της πρακτικής κάθε Μουσουλμάνου. Ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τους ανθρώπους: σοφία, δόγματα, λατρεία, συναλλαγές, νόμους, κλπ., αλλά το κύριο θέμα του είναι η σχέση μεταξύ του Θεού και των πλασμάτων Του. Την ίδια στιγμή, παρέχει οδηγίες και λεπτομερείς διδασκαλίες για μια δίκαιη κοινωνία, για την ενδεδειγμένη ανθρώπινη συμπεριφορά, και για ένα έντιμο οικονομικό σύστημα.

Σημειώστε ότι το Κοράνιο αποκαλύφθηκε στον Μωχάμμαντ (ﷺ) στα αραβικά μόνο. Έτσι, οποιαδήποτε μετάφραση του Κορανίου, είτε στα αγγλικά, είτε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν είναι ούτε Κοράνιο, ούτε έκδοση του Κορανίου, αλλά αντίθετα είναι απλώς μια μετάφραση της σημασίας του Κορανίου. Το Κοράνιο υπάρχει μόνο στην αραβική γλώσσα, στην οποία και αποκαλύφθηκε.

Ποιος είναι ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ);

Ο Μωχάμμαντ (ﷺ) γεννήθηκε στη Μέκκα το έτος 570 μ.Χ.. Εφόσον ο πατέρας του πέθανε πριν από τη γέννησή του, και η μητέρα του πέθανε λίγο αργότερα, τον μεγάλωσε ο θείος του, ο οποίος ήταν από τη σεβαστή φυλή των Κουράις. Ανατράφηκε αναλφάβητος, χωρίς να μπορεί να διαβάσει ή να γράψει, και παρέμεινε έτσι μέχρι και το θάνατό του. Ο λαός του, πριν την αποστολή του ως προφήτης, δεν γνώριζε τις επιστήμες και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αμόρφωτοι. Καθώς μεγάλωνε, έγινε γνωστός για την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την αξιοπιστία, τη γενναιοδωρία και την φιλαλήθειά του. Ήταν τόσο αξιόπιστος που τον αποκαλούσαν «ο Αξιόπιστος».[90] Ο Μωχάμμαντ (ﷺ) ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενος, και απεχθανόταν τον ξεπεσμό και την ειδωλολατρία της κοινωνίας του.

Στην ηλικία των σαράντα, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) έλαβε την πρώτη του αποκάλυψη από τον Θεό, μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ. Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν για είκοσι τρία χρόνια, και είναι συλλογικά γνωστές ως Κοράνιο.

Εικόνα: Το Τζαμί του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) στη Μεδίνα.

Αμέσως μόλις ξεκίνησε να απαγγέλει το Κοράνιο και να κηρύττει την αλήθεια την οποία του είχε αποκαλύψει ο Θεός, αυτός και η μικρή ομάδα οπαδών του υπέφεραν από τους διωγμούς των απίστων. Οι διωγμοί έγιναν τόσο σκληροί που κατά το έτος 622 ο Θεός τούς έδωσε την εντολή να μεταναστεύσουν. Αυτή η μετανάστευση από τη Μέκκα στην πόλη Μεδίνα, περίπου 260 μίλια βορειότερα, σηματοδοτεί την απαρχή του Μουσουλμανικού ημερολογίου.

Μετά από αρκετά χρόνια, ο Μωχάμμαντ (ﷺ) και οι οπαδοί του ήταν σε θέση να επιστρέψουν στη Μέκκα, όπου συγχώρεσαν τους εχθρούς τους. Πριν πεθάνει ο Μωχάμμαντ (ﷺ), στην ηλικία των εξήντα τριών, το μεγαλύτερο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου είχε γίνει Μουσουλμανικό, και μέσα σε έναν αιώνα από το θάνατό του, το Ισλάμ εξαπλώθηκε δυτικά μέχρι την Ισπανία και ανατολικά μέχρι την Κίνα. Μεταξύ των λόγων αυτής της ραγδαίας και ειρηνικής εξάπλωσης του Ισλάμ ήταν η αλήθεια και η σαφήνεια των δογμάτων του. Το Ισλάμ καλεί στην πίστη σε έναν μόνο Θεό, ο Οποίος είναι ο Μόνος που αξίζει να λατρεύεται.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) ήταν άψογο παράδειγμα ενός ειλικρινούς, δίκαιου, ελεήμονα, συμπονετικού, έντιμου και γενναίου ανθρώπου. Παρόλο που ήταν άνθρωπος, απείχε πολύ από όλα τα κακά χαρακτηριστικά και αγωνιζόταν μόνο για χάρη του Θεού και την Αμοιβή Tου στη Μέλλουσα Ζωή. Επιπλέον, σε όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές του ήταν πάντα προσεκτικός και φοβόταν το Θεό.

[Παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/muhammad για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ).]

Πώς Επηρέασε η Εξάπλωση του Ισλάμ την Ανάπτυξη των Επιστημών;

Το Ισλάμ διδάσκει στον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τη δύναμη της ευφυΐας και της παρατήρησής του. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εξάπλωση του Ισλάμ, άνθησαν σπουδαίοι πολιτισμοί και πανεπιστήμια. Ο συνδυασμός Ανατολικών και Δυτικών ιδεών, και της νέας σκέψης με την παλιά, επέφερε σπουδαίες εξελίξεις στην ιατρική, τα μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία, τη γεωγραφία, την αρχιτεκτονική, την τέχνη, τη λογοτεχνία και την ιστορία. Πολλά κρίσιμα συστήματα, όπως η άλγεβρα, τα αραβικά αριθμητικά και η έννοια του μηδενός (ζωτικό για την εξέλιξη των μαθηματικών), διαδόθηκαν στη μεσαιωνική Ευρώπη από τον Μουσουλμανικό κόσμο. Εκλεπτυσμένα όργανα που κατέστησαν δυνατά τα ευρωπαϊκά ταξίδια ανακαλύψεων, όπως ο αστρολάβος, το τεταρτοκύκλιο, και οι καλοί χάρτες πλοήγησης, αναπτύχτηκαν επίσης από τους Μουσουλμάνους.

Εικόνα: Ο Αστρολάβος: Ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά όργανα που αναπτύχθηκαν από τους Μουσουλμάνους, το οποίο χρησιμοποιήθηκε επίσης ευρέως στη Δύση μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εικόνα: Οι Μουσουλμάνοι γιατροί έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στο χειρουργείο και ανέπτυξαν πολλά χειρουργικά όργανα, όπως φαίνεται σε αυτό το παλιό χειρόγραφο.

Τι Πιστεύουν οι Μουσουλμάνοι σχετικά με τον Ιησού (ﷺ);

Οι Μουσουλμάνοι σέβονται και έχουν σε υπόληψη τον Ιησού (ﷺ). Τον θεωρούν έναν από τους σπουδαιότερους αγγελιαφόρους του Θεού προς την ανθρωπότητα. Το Κοράνιο επιβεβαιώνει την παρθένο γέννησή του κι ένα κεφάλαιο του Κορανίου έχει τίτλο «Μαριάμ» (Μαρία). Το Κοράνιο περιγράφει τη γέννηση του Ιησού ως εξής:

«Όταν οι άγγελοι είπαν: «Ω, Μάριαμ! Ο Αλλάχ σού αναγγέλλει τα ευχάριστα νέα με ένα Λόγο απ' Αυτόν [“Γενηθήτω" – και αυτός έγινε!, δηλ. ο Ιησούς, ο υιός της Μάριαμ], το όνομά του θα είναι Μεσσίας, 'Ίσα (Ιησούς), ο υιός της Μάριαμ, τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στη Μέλλουσα ζωή, και θα είναι ένας από εκείνους που είναι πολύ κοντά στον Αλλάχ. Και θα μιλήσει στους ανθρώπους από το λίκνο (για να σε υπερασπιστεί όταν σε κατηγορήσουν ότι το παιδί είναι προϊόν μοιχείας) και (αργότερα) όταν θα είναι ώριμος (δηλαδή όταν ξεκινήσει η Αποστολή του), και θα είναι από τους ενάρετους.» Εκείνη είπε: «Κύριέ μου, πώς θα αποκτήσω ένα παιδί αφού κανείς άνδρας δε με έχει αγγίξει;» (Ο άγγελος) Είπε: «(Μην εκπλήσεσαι) έτσι ο Αλλάχ δημιουργεί ό,τι θέλει. Όταν αποφασίσει κάτι, απλώς λέει: 'Γενηθήτω', και έτσι γίνεται.» (Κοράνιο, 3:45-47)

Ο Ιησούς γεννήθηκε θαυματουργά με Eντολή του Θεού, η οποία έφερε τον Αδάμ στη ζωή χωρίς πατέρα. Ο Αλλάχ έχει πει:

«Στ' αλήθεια, η ομοιότητα του 'Ίσα (Ιησού) ενώπιον του Αλλάχ είναι όπως εκείνη του Αδάμ. Τον δημιούργησε από χώμα, έπειτα του είπε: «Γενηθήτω» και έτσι αυτός έγινε.» (Κοράνιο, 3:59)

Κατά τη διάρκεια της προφητικής του αποστολής, ο Ιησούς τέλεσε πολλά θαύματα. Ο Θεός μάς λέει πως ο Ιησούς είπε:

«Ήλθα σε σας με Σημεία από τον Κύριό σας, ότι σχεδιάζω για σας από πηλό, τη μορφή ενός πουλιού, και φυσώ σ' αυτήν, και γίνεται πουλί με την Άδεια του Αλλάχ. Και θεραπεύω τον εκ γενετής τυφλό, και τον λεπρό, και φέρνω το νεκρό στη ζωή με την Άδεια του Αλλάχ. Και σας πληροφορώ για το τι τρώτε και το τι αποθηκεύετε στα σπίτια σας.…» (Κοράνιο, 3:49)

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε. Ήταν το σχέδιο των εχθρών του Ιησού να τον σταυρώσουν, αλλά ο Θεός τον έσωσε και τον εξύψωσε στον ουρανό. Και η ομοιότητα του Ιησού τοποθετήθηκε σε έναν άλλο άνδρα. Οι εχθροί του Ιησού πήραν αυτόν τον άνδρα και τον σταύρωσαν, πιστεύοντας πως ήταν ο Ιησούς. Ο Θεός έχει πει:

«Και επειδή λένε (καυχούμενοι): «Σκοτώσαμε τον Ιησού Χριστό, τον υιό της Μαρίας, τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ», μα δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν. Αλλά έτσι φάνηκε σε αυτούς [η ομοιότητα του προσώπου του Ιησού, τοποθετήθηκε σε άλλον άνδρα και σκοτώσανε αυτόν τον άντρα, νομίζοντας ότι είναι ο Ιησούς.](Κοράνιο, 4:157)

Ούτε ο Μωχάμμαντ (ﷺ), ούτε ο Ιησούς δεν ήρθαν για να αλλάξουν το βασικό δόγμα της πίστης στον Ένα Θεό, το οποίο έφεραν οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά αντίθετα ήρθαν για να το επιβεβαιώσουν και να το ανανεώσουν.[91]

Εικόνα: Το Τζαμί Άκσα στην Ιερουσαλήμ.

(Παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/jesus για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ιησού στο Ισλάμ.)

Τι Λέει το Ισλάμ για την Τρομοκρατία;

Το Ισλάμ, μια θρησκεία ελέους, δεν επιτρέπει την τρομοκρατία. Στο Κοράνιο, ο Θεός λέει:

«Ο Αλλάχ δεν σας απαγορεύει να συμπεριφέρεστε με καλοσύνη και δίκαια σε εκείνους (τους άπιστους) που δεν πολέμησαν εναντίον σας εξαιτίας της θρησκείας, ούτε σας εκδίωξαν από τα σπίτια σας. Στ' αλήθεια ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους (όσους συμπεριφέρονται με δικαιοσύνη)(Κοράνιο, 60:8)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) απαγόρευε στους στρατιώτες να σκοτώνουν γυναικόπαιδα[92], και τους συμβούλευε: «…Μην προδίδετε, μη εξαπατήσετε στα λάφυρα, μη βεβηλώνετε τους νεκρούς, μη σκοτώνετε ένα νεογέννητο παιδί.»[93]

Είπε, επίσης: «Όποιος σκοτώσει κάποιον Μου'άχιντ (Χριστιανός ή Εβραίος που έχει μια συνθήκη με τους Μουσουλμάνους ή ζει σε μια Μουσουλμανική χώρα ή την επισκέπτεται) που έχει την προστασία του Αλλάχ και την προστασία του Αγγελιαφόρου Του, ούτε το άρωμα του Παραδείσου δεν θα μυρίσει, ακόμη κι αν το άρωμα μπορεί ανιχνευτεί από μια απόσταση Εβδομήντα ετών.»[94]

Επίσης, ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) έχει απαγορεύσει την τιμωρία με φωτιά.[95]

Κάποτε κατέταξε το φόνο ως τη δεύτερη από τις μεγάλες αμαρτίες, και ακόμα προειδοποίησε ότι κατά την Ημέρα της Κρίσεως, «Οι πρώτες υποθέσεις που θα κριθούν ανάμεσα στους ανθρώπους την Ημέρα της Κρίσεως θα είναι εκείνες της αιματοχυσίας.[96]»[97]

Οι Μουσουλμάνοι ενθαρρύνονται ακόμα και να είναι ευγενικοί προς τα ζώα και απαγορεύεται να τα βλάψουν. Κάποτε ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Μία γυναίκα τιμωρήθηκε εξαιτίας μιας γάτας. Αυτή κράτησε τη γάτα κλεισμένη μέχρι που πέθανε και γι' αυτό καταδικάστηκε στην Κόλαση. Όσο την κρατούσε έγκλειστη δεν της έδινε ούτε νερό ούτε τροφή, και ούτε την άφηνε να τρώει από τα έντομα (ή άλλα πράγματα) της γης»[98]

Επίσης είπε ότι κάποιος άνδρας έδωσε σε έναν πολύ διψασμένο σκύλο να πιει, κι έτσι ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες του γι' αυτήν την πράξη. Ο Προφήτης (ﷺ) ρωτήθηκε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, ανταμειβόμαστε για την καλοσύνη μας προς τα ζώα;» Είπε: «Υπάρχει ανταμοιβή για την καλοσύνη προς κάθε ζωντανό πλάσμα.»[99]

Επιπλέον, κατά την αφαίρεση της ζωής ενός ζώου για φαγητό, οι Μουσουλμάνοι διατάσσονται να το κάνουν με τέτοιον τρόπο που να προκαλεί το λιγότερο δυνατό πόνο. Ο προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Όταν σφαγιάζετε ένα ζώο, να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει κανείς να ακονίσει το μαχαίρι του για να μειώσει το μαρτύριο του ζώου.» [100]

Υπό το πρίσμα αυτών και άλλων Ισλαμικών κειμένων, η πράξη της πρόκλησης τρόμου στις καρδιές των ανυπεράσπιστων πολιτών, η ολοκληρωτική καταστροφή κτιρίων και περιουσιών, ο βομβαρδισμός και η πρόκληση μόνιμης βλάβης σε αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όλα αυτά είναι απαγορευμένες και αποτρόπαιες πράξεις σύμφωνα με το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους. Οι Μουσουλμάνοι ακολουθούν μια θρησκεία ειρήνης, ελέους και συγχώρεσης, και η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχουν καμία σχέση με τα βίαια γεγονότα που κάποιοι έχουν αποδώσει στους Μουσουλμάνους. Αν κάποιος Μουσουλμάνος διαπράξει μια μεμονωμένη πράξη τρομοκρατίας, κρίνεται ένοχος για την παραβίαση των νόμων του Ισλάμ.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Δικαιοσύνη στο Ισλάμ

Το Ισλάμ παρέχει πολλά ανθρώπινα δικαιώματα για το άτομο. Τα παρακάτω είναι μερικά από τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύει το Ισλάμ.

Η ζωή και η ιδιοκτησία όλων των πολιτών στο Ισλάμ θεωρούνται ιερές, είτε αυτό το άτομο είναι Μουσουλμάνος, είτε όχι. Το Ισλάμ προστατεύει, επίσης, την τιμή. Έτσι, στο Ισλάμ, η προσβολή των άλλων ή η κοροϊδία τους δεν επιτρέπεται. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Στ' αλήθεια, το αίμα σας, η ιδιοκτησία σας, και η τιμή σας είναι απαράβατα.» [101]

Ο ρατσισμός απαγορεύεται στο Ισλάμ, γιατί το Κοράνιο μιλά για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων:

«Ω, εσείς οι άνθρωποι! Σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και σας κάναμε σε λαούς και φυλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας (κι όχι να καταφρονεί ο ένας τον άλλον). Βέβαια, ο πιο τιμημένος ανάμεσά σας – ενώπιον του Αλλάχ – είναι ο πιο ευσεβής. Κι ο Αλλάχ είναι 'Αλείμ (Παντογνώστης) και Χαμπείρ (Γνωρίζει πλήρως) (για όλα τα πράγματα)(Κοράνιο 49:13)

Το Ισλάμ απορρίπτει την εύνοια κάποιων ατόμων ή εθνών λόγω του πλούτου, της ισχύος ή της φυλής τους. Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους ως ίσους που πρέπει να διακρίνονται ο ένας από τον άλλον μόνο με βάση την πίστη και την ευσέβειά τους. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Ω, άνθρωποι! Ο Κύριός σας είναι Ένας. Ο πατέρας σας είναι ένας. Δεν υπάρχει καμιά υπεροχή ενός Άραβα υπέρ ενός μη Άραβα, ούτε ενός μη Άραβα υπέρ ενός Άραβα, ενός ερυθρού (λευκού) υπέρ ενός μαύρου, ούτε ενός μαύρου υπέρ ενός ερυθρού (λευκού), παρά μόνο με την ευσέβεια. Ο ευγενέστερος από σας ενώπιον του Αλλάχ είναι ο πιο ευσεβής.»[102]

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι ο ρατσισμός. Ο ανεπτυγμένος κόσμος μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο στο φεγγάρι μα δε μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο από το να μισεί και να πολεμά το συνάνθρωπό του. Από τις ημέρες του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ), το Ισλάμ έχει δώσει ένα ζωντανό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πάψει ο ρατσισμός. Το ετήσιο προσκύνημα (Χατζ) στη Μέκκα δείχνει την αληθινή Ισλαμική αδελφότητα από όλες τις φυλές και όλα τα έθνη, όταν περίπου δύο εκατομμύρια Μουσουλμάνοι από όλον τον κόσμο έρχονται στη Μέκκα για να εκτελέσουν το Προσκύνημα.

Το Ισλάμ είναι η Θρησκεία της ειρήνης. Ο Θεός λέει:

«Στ' αλήθεια, ο Αλλάχ σας διατάζει να επιστρέψετε τα καταπιστεύματα στους δικαιούχους• και όταν κρίνετε μεταξύ ανθρώπων να κρίνετε με δικαιοσύνη…» (Κοράνιο, 4:58)

Είπε, επίσης:

«και να είστε δίκαιοι. Στ' αλήθεια! Ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους..» (Κοράνιο, 49:9)

Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι ακόμα και με εκείνους που μισούμε, όπως είπε ο Θεός:

«Ω! Σεις που πιστεύετε! Να επιμείνετε στ' Όνομα του Αλλάχ ως μάρτυρες της δικαιοσύνης και να μην σας οδηγεί το μίσος για κάποιους να εγκαταλείψετε τη δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι. Αυτό είναι το πλησιέστερο στην ευσέβεια. Και να φοβάστε τον Αλλάχ, γιατί ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης για όσα κάνετε.» (Κοράνιο, 5:8)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Ω, άνθρωποι, να προσέχετε την αδικία[103], γιατί η αδικία θα είναι σκότος κατά την Ημέρα της Κρίσεως.»[104]

Και εκείνοι που δεν έχουν λάβει τα δικαιώματά τους (δηλαδή αυτά στα οποία έχουν βάσιμη διεκδίκηση) σε αυτήν τη ζωή, θα τα λάβουν την Ημέρα της Κρίσεως, όπως είπε ο Προφήτης (ﷺ): «Την Ημέρα της Κρίσεως, τα δικαιώματα θα δοθούν σε αυτούς που τους ανήκουν (και οι αδικίες θα επανορθωθούν)…»[105]

Ποια είναι η θέση των γυναικών στο Ισλάμ;

Το Ισλάμ βλέπει μια γυναίκα, είτε ανύπαντρη, είτε παντρεμένη, ως άτομο με τα δικά της δικαιώματα, με το δικαίωμα να κατέχει και να διαχειρίζεται την περιουσία της και τα κέρδη της χωρίς καμία κηδεμονία πάνω της (ούτε από τον πατέρα, ούτε από τον αδελφό, ούτε από το σύζυγο, ούτε από κανέναν άλλον). Έχει το δικαίωμα να αγοράζει και να πουλά, να δίνει δώρα και ελεημοσύνη, και μπορεί να ξοδεύει τα χρήματά της όπως επιθυμεί. Προίκα δίνεται από το γαμπρό στη νύφη για τη δική της προσωπική χρήση, και η γυναίκα διατηρεί το όνομα της οικογένειάς της, αντί να πάρει του συζύγου.

Το Ισλάμ ενθαρρύνει τον άνδρα να φέρεται καλά στη σύζυγό του, όπως είπε ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ): «Οι καλύτεροι ανάμεσά σας είναι οι καλύτεροι προς τις συζύγους τους.»[106]

Οι μητέρες στο Ισλάμ τυγχάνουν πολύ υψηλής εκτίμησης. Το Ισλάμ προτρέπει τη μεταχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιος πήγε στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) και είπε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Ποιος από τους ανθρώπους αξίζει περισσότερο την καλή συντροφιά μου;» Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Η μητέρα σου.» Ο άνδρας είπε: «Και μετά;» Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Η μητέρα σου.» Ο άνδρας είπε: «Και μετά;» Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Η μητέρα σου.» Ο άνδρας είπε: «Και μετά;» Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Μετά ο πατέρας σου.» [107]

(Παρακαλώ επισκεφθείτε το www.islam-guide.com/women για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γυναίκες στο Ισλάμ.)

Η Οικογένεια στο Ισλάμ

Η οικογένεια, που είναι η βασική μονάδα του πολιτισμού, βρίσκεται τώρα σε αποσύνθεση. Το οικογενειακό σύστημα στο Ισλάμ φέρνει τα δικαιώματα του συζύγου, της συζύγου, των παιδιών και των συγγενών σε μια εξαιρετική ισορροπία. Τρέφει την ανιδιοτελή συμπεριφορά, τη γενναιοδωρία και την αγάπη στο πλαίσιο ενός καλά οργανωμένου συστήματος οικογένειας. Η ειρήνη και η ασφάλεια που προσφέρονται από μια σταθερή οικογενειακή μονάδα τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης και θεωρείται ουσιώδης για την πνευματική ανάπτυξη των ατόμων. Με την ύπαρξη των εκτεταμένων οικογενειών και με την αποθησαύριση των παιδιών δημιουργείται μια αρμονική κοινωνική ευταξία.

Πώς Συμπεριφέρονται οι Μουσουλμάνοι στους Ηλικιωμένους;

Στον Ισλαμικό κόσμο σπάνια θα βρει κανείς γηροκομεία. Η προσπάθεια της φροντίδας κάποιου για τους γονείς του σε αυτή τη δυσκολότατη περίοδο της ζωής τους θεωρείται τιμή και ευλογία, όπως επίσης και ευκαιρία για πνευματική ανάπτυξη. Στο Ισλάμ, δεν αρκεί μόνο να αντιμετωπίζουμε με καλά λόγια τους γονείς μας, μα πρέπει και να δρούμε, με απεριόριστη συμπόνια, ενθυμούμενοι ότι όταν ήμασταν αβοήθητα παιδιά, εκείνοι προτιμούσαν εμάς από τους εαυτούς τους. Οι μητέρες τιμώνται ιδιαιτέρως. Όταν οι Μουσουλμάνοι γονείς φτάσουν στη γηραιά ηλικία, τους αντιμετωπίζουμε με έλεος, ευγένεια και ανιδιοτέλεια.

Στο Ισλάμ, το να φροντίζει κανείς τους γονείς του θεωρείται δεύτερο καθήκον, μετά την προσευχή, και είναι δικαίωμά τους να το αναμένουν. Θεωρείται καταδικαστέα πράξη το να εκφράσει κανείς οποιαδήποτε ενόχληση όταν, χωρίς να είναι φταίξιμό τους, οι ηλικιωμένοι γίνονται δύσκολοι.

Ο Θεός είπε:

«Και ο Κύριός σου διέταξε να μην λατρεύετε κανέναν εκτός Αυτού. Και (διέταξε) την καλοσύνη προς τους γονείς. Αν ένας απ' αυτούς, ή και οι δύο, φθάσουν σε μεγάλη ηλικία κατά την διάρκεια της ζωής σου, να μην τους πεις ούτε 'Ωχ' (δηλ. καμιά λέξη που να δηλώνει έλλειψη σεβασμού ούτε καν 'Ωχ'), ούτε να τους φωνάξεις, αλλά να τους πεις καλά λόγια. * Και να χαμηλώσεις προς αυτούς τα φτερά της υποταγής και της ταπεινότητας από έλεος (και όχι από επιθυμία για υλιστικά κέρδη ή φόβο), και να λες: «Κύριέ μου! Εναπόθεσε το Έλεός Σου σ' αυτούς, καθώς με ανέθρεψαν όταν ήμουν μικρός.» (Κοράνιο, 17:23-24)

Ποιοι είναι οι Πέντε Πυλώνες του Ισλάμ;

Οι πέντε Πυλώνες του Ισλάμ είναι το πλαίσιο της ζωής ενός Μουσουλμάνου. Είναι: η μαρτυρία της πίστης, η προσευχή, η ζακά (υποστήριξη των ενδεών), η νηστεία κατά το μήνα Ραμαντάν, και το Προσκύνημα στη Μέκκα μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του Μουσουλμάνου, για όσους έχουν τη δυνατότητα.

1) Η μαρτυρία της Πίστεως:

Η μαρτυρία της πίστεως είναι το να πει κανείς με πλήρη επίγνωση: «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, Μωχάμμανταν ρασούλου Αλλάχ.» Αυτή η ρήση σημαίνει, «Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, και ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ.» Το πρώτο μέρος σημαίνει ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται εκτός από τον Αλλάχ και Μόνο, και ότι ο Θεός δεν έχει εταίρο, ούτε γιο. Αυτή η μαρτυρία της πίστης λέγεται Σαχάντα, μια απλή ρήση που πρέπει να λέγεται με επίγνωση ώστε να ασπαστεί κανείς το Ισλάμ (όπως εξηγήθηκε σε προηγούμενες σελίδες). Αυτή η μαρτυρία της πίστης είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας του Ισλάμ.

2) Προσεχή:

Οι Μουσουλμάνοι τελούν πέντε προσευχές την ημέρα. Κάθε προσευχή δεν παίρνει πάνω από λίγα λεπτά για να τελεστεί. Η προσευχή στο Ισλάμ είναι μια άμεση σύνδεση μεταξύ του λάτρη και του Θεού. Δεν υπάρχουν μεσολαβητές μεταξύ του Θεού και του λάτρη.

Στην προσευχή, το άτομο αισθάνεται εσωτερική ευτυχία και ειρήνη, και ότι ο Θεός είναι Ευχαριστημένος μαζί του. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) είπε: «Ω, Μπιλάλ, κάλεσε (τους ανθρώπους) στην προσευχή, ώστε να αισθανόμαστε άνεση μέσω αυτής.»[108] Ο Μπιλάλ ήταν ένας από τους Συντρόφους του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ), στον οποίο είχε ανατεθεί το καθήκον του καλέσματος των ανθρώπων στην προσευχή.

Οι προσευχές τελούνται κατά την αυγή, το μεσημέρι, το απόγευμα, κατά τη δύση του ηλίου και τη νύχτα. Ο Μουσουλμάνος μπορεί να προσευχηθεί σχεδόν παντού, όπως σε χωράφια, γραφεία, εργοστάσια ή Πανεπιστήμια.

(Παρακαλώ επισκεφθείτε το www.islam-guide.com/prayer για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσευχή.)[109]

3) Χορήγηση της Ζακά (Υποστήριξη των Ενδεών)

Τα πάντα ανήκουν στο Θεό, και επομένως ο πλούτος που διατηρούν οι άνθρωποι αποτελεί ένα καταπίστευμα. Η αρχική σημασία της λέξης Ζακά είναι «εξαγνισμός» και «ανάπτυξη». Το να αποδίδει κανείς τη ζακά σημαίνει «να δίνει ένα ορισμένο ποσοστό από κάποια είδη περιουσίας σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ενδεών ανθρώπων.» Το ποσοστό που οφείλεται σε χρυσό, ασήμι και ρευστό που έχουν φτάσει την ποσότητα περίπου των 85 γραμμαρίων χρυσού και παραμένει στην κατοχή του ατόμου για ένα χρόνο είναι 2,5%. Οι κτήσεις μας εξαγνίζονται με τον παραμερισμό ενός μικρού μεριδίου για εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη, και, όπως το κλάδεμα των δέντρων, αυτή η αποκοπή εξισορροπεί και ενθαρρύνει την εκ νέου ανάπτυξη.

Μπορεί, επίσης, κανείς να δώσει όσα θέλει ως εθελοντική φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη.

4) Νηστεία κατά το Μήνα Ραμαντάν.

Κάθε χρόνο κατά το μήνα Ραμαντάν[110], οι Μουσουλμάνοι νηστεύουν από την αυγή μέχρι τη δύση του ηλίου, απέχοντας από το φαγητό, το ποτό και τις σεξουαλικές σχέσεις.

Αν και η νηστεία θεωρείται ωφέλιμη για την υγεία, θεωρείται κυρίως μέθοδος πνευματικού εξαγνισμού. Με την αποχή από τις εγκόσμιες ανέσεις, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, κάποιος που νηστεύει αποκτά πραγματική συμπόνια προς εκείνους που πάσχουν από πείνα, καθώς επίσης και ανάπτυξη για την πνευματική ζωή του.

5) Το Προσκύνημα στη Μέκκα:

Εικόνα: Προσκυνητές προσεύχονται στο Ιερό Τζαμί στη Μέκκα. Σε αυτό το τζαμί βρίσκεται η Κά'μπα (το μαύρο κτίριο στην εικόνα), προς το οποίο στρέφονται οι Μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται. Η Κά'μπα είναι ο τόπος λατρείας τον οποίο ο Θεός διέταξε τον Προφήτη Αβραάμ και το γιο του, Ισμαήλ, να χτίσουν.

Το ετήσιο Προσκύνημα (Χατζ) στη Μέκκα αποτελεί υποχρέωση για μια φορά στη ζωή εκείνων που είναι σωματικά και οικονομικά ικανοί να το τελέσουν. Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν στη Μέκκα κάθε χρόνο από κάθε γωνιά της υφηλίου. Αν και η Μέκκα είναι πάντα γεμάτη με επισκέπτες, το ετήσιο Χατζ τελείται κατά το δωδέκατο μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου. Οι άνδρες προσκυνητές φορούν ειδικά απλά ρούχα τα οποία εξαλείφουν τους διαχωρισμούς σχετικά με την κοινωνική τάξη και την κουλτούρα, ώστε όλοι να σταθούν ίσοι ενώπιων του Θεού.

Τα τελετουργικά του Χατζ περιλαμβάνουν την περιφορά στην Κά'μπα επτά φορές και το να περπατήσει κανείς επτά φορές μεταξύ των λόφων της Σάφα και Μάρουα, όπως έκανε η Χάγκαρ ψάχνοντας για νερό. Έπειτα οι προσκυνητές στέκονται μαζί στο Άραφα[111] και ζητούν από το Θεό ό,τι επιθυμούν, καθώς επίσης και τη συγχώρεσή Του, σε μια διαδικασία που θεωρείται προεπισκόπηση της Ημέρας της Κρίσεως.

Η λήξη του Χατζ σηματοδοτείται από μια γιορτή, την 'Είντ Αλ-Άντχα, που γιορτάζεται με προσευχές. Αυτή, και η 'Είντ Αλ-Φιτρ, μια ημέρα γιορτής μετά το τέλος του Ραμαντάν, είναι οι δύο ετήσιες εορτές του Ισλαμικού ημερολογίου.

(Παρακαλώ επισκεφθείτε το www.islam-guide.com/pillars για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Πέντε Πυλώνες του Ισλάμ)

Το Ισλάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες

Είναι δύσκολο να κάνει κανείς μια γενίκευση για τους Μουσουλμάνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ανάμεσά τους υπάρχουν νέοι Μουσουλμάνοι, μετανάστες, εργάτες εργοστασίων και γιατροί. Αυτή η πολυποίκιλη κοινότητα ενοποιείται με μια κοινή πίστη, που υποστηρίζεται από ένα εθνικό δίκτυο ενός μεγάλου αριθμού τζαμιών.

Οι Μουσουλμάνοι έφτασαν νωρίς στη Βόρεια Αμερική. Μέχρι τον δέκατο όγδοο αιώνα, υπήρχαν εκεί πάρα πολλοί Μουσουλμάνοι.

Ένας μεγάλος αριθμός Αμερικανών έχουν εισέλθει στο πέπλο του Ισλάμ. Αυτοί ανήκουν σε διάφορες τάξεις: πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι και αναλφάβητοι. Σήμερα, υπάρχουν περίπου πεντέμισι εκατομμύρια Μουσουλμάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.[112]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ισλάμ

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ισλάμ, ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλια, ή χρειάζεστε πληροφορίες για αυτό το βιβλίο σε άλλες γλώσσες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αυτού του βιβλίου:

www.islam-guide.com

Για επιπλέον αντίγραφα αυτού του βιβλίου, παρακαλούμε επισκευτείτε την ιστοσελίδα:

www.islam-guide.com/copies

Για προτάσεις και σχόλια για αυτό το βιβλίο

Εάν έχετε οποιασδήποτε προτάσεις ή σχόλια για αυτό το βιβλίο, παρακαλούμε στείλτε τα στον συγγραφέα I.A. Ibrahim:

E-mail: [email protected] – tel.: (966-1) 454-1065 – Fax: (966-1) 453-6842

P.O. BOX: 21679, Riyadh, 11485, Saudi Arabia
[1] Ειρήνη σ' αυτόν.

[2] Παρακαλώ σημειώστε πως κάθε αναφορά αυτού του βιβλίου σε εδάφια του Κορανίου αποτελεί απλώς μετάφραση των εννοιών του Κορανίου. Δεν πρόκειται για το ίδιο το Κοράνιο, το οποίο είναι στα Αραβικά.

[3] The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 8.

[4] Human Development as Described in the Qur'an και Sunnah (Η Ανθρώπινη Ανάπτυξη Όπως Περιγράφεται στο Κοράνιο και στη Σούννα), Moore και άλλοι, σελ. 36.

[5] Human Development as Described in the Qur'an και Sunnah (Η Ανθρώπινη Ανάπτυξη Όπως Περιγράφεται στο Κοράνιο και στη Σούννα), Moore και άλλοι, σελ. 37-38.

[6] The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 65

[7] The Developing Human, Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 8.

[8] The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), Moore και Persaud, 5η έκδοση, σελ. 9.

[9] Η πηγή αυτού του σχολίου είναι το This is the Truth (Αυτή είναι Η Αλήθεια) (Βιντεοταινία). Επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/truth για ένα αντίγραφο αυτής της βιντεοταινίας ή για να δείτε το βίντεο των σχολίων του Καθηγητή Keith Moore διαδικτυακά.

[10] This is the Truth (Αυτή Είναι Η Αλήθεια) (Βιντεοταινία).

[11] This is the Truth (Αυτή Είναι Η Αλήθεια) (Βιντεοταινία). Βλ. υποσημείωση στην προηγούμενη σελίδα.

[12] Earth (Γη), Press και Siever, σελ. 435. Βλ. επίσης Earth Science (Επιστήμες της Γης), Tarbuck και Lutgens, σελ. 157.

[13] The Geological Concept of Mountains in the Qur'an (Η Γεωλογική Έννοια των Βουνών στο Κοράνιο), Ελ-Ναγκάρ σελ. 5.

[14] Earth (Γη), Press και Siever, σελ. 435. Βλ. επίσης The Geological Concept of Mountains in the Qur'an (Η Γεωλογική Έννοια των Βουνών στο Κοράνιο), σελ. 5.

[15] The Geological Concept of Mountains in the Qur'an (Η Γεωλογική Έννοια των Βουνών στο Κοράνιο), σελ. 44-45.

[16] The Geological Concept of Mountains in the Qur'an (Η Γεωλογική Έννοια των Βουνών στο Κοράνιο), σελ. 5.

[17] The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe (Τα Πρώτα Τρία Λεπτά, Μια Σύγχρονη Άποψη της Προέλευσης του Σύμπαντος), Weinberg, σελ. 94-105.

[18] Η πηγή αυτού του σχολίου είναι το This is the Truth (Αυτή Είναι Η Αλήθεια) (Βιντεοταινία). Επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/truth για ένα αντίγραφο αυτής της βιντεοταινίας ή για να δείτε το βίντεο των σχολίων του Καθηγητή Alfred Kroner διαδικτυακά.

[19] This is the Truth (Αυτή Είναι Η Αλήθεια) (Βιντεοταινία).

[20] Essentials of Anatomy & Physiology (Τα Βασικά της Ανατομίας και της Φυσιολογίας), Seeley και άλλοι, σελ. 211. Βλ. επίσης The Human Nervous System (Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα), Noback και άλλοι, σελ. 410-411.

[21] Essentials of Anatomy & Physiology (Τα Βασικά της Ανατομίας και της Φυσιολογίας), Seeley και άλλοι, σελ. 211.

[22] Αλ-Ι'γκάζ αλ-'Έλμι φι αλ-Νάσιγια (Τα Επιστημονικά Θαύματα στο Μέτωπο), Moore και άλλοι, σελ. 41.

[23] Principles of Oceanography (Οι Αρχές της Ωκεανογραφίας), Davis, σελ. 92-93.

[24] Principles of Oceanography (Οι Αρχές της Ωκεανογραφίας), Davis, σελ. 93.

[25] Oceanography (Ωκεανογραφία), Gross, σελ. 242. Βλ. επίσης Introductory Oceanography (Εισαγωγική Ωκεανογραφία), Thurman, σελ. 300-301.

[26] Oceanography (Ωκεανογραφία), Gross, σελ. 244, και Introductory Oceanography (Εισαγωγική Ωκεανογραφία), Thurman, σελ. 300-301.

[27] Oceans (Ωκεανοί), Elder και Pernetta, σελ. 27.

[28] Oceanography (Ωκεανογραφία), Gross, σελ. 205.

[29] Oceanography (Ωκεανογραφία), Gross, σελ. 205.

[30] The Atmosphere (Η Ατμόσφαιρα), Anthes και άλλοι, σελ. 268-269, και Elements of Meteorology (Στοιχεία Μετεωρολογίας), Miller και Thompson, σελ. 141.

[31] Τα ανοδικά ρεύματα κοντά στο κέντρο είναι πιο ισχυρά, καθώς προστατεύονται από τις επιδράσεις ψύξεως από το εξωτερικό τμήμα του σύννεφου.

[32] Βλ. The Atmosphere (Η Ατμόσφαιρα), Anthes και άλλοι, σελ. 269, και Elements of Meteorology (Στοιχεία Μετεωρολογίας), Miller και Thompson, σελ. 141-142.

[33] Βλ. Ι'γκάζ Αλ-Κοράν Αλ-Καρίμ φι Ουάσφ Ανουά' Αρ-Ριγιάχ, Ασ-Σόχομπ, Αλ-Μάταρ (Το θαύμα του Κορανίου στην περιγραφή των ειδών των ανέμων, των συννέφων και της βροχής), Makky και άλλοι, σελ. 55.

[34] Elements of Meteorology (Στοιχεία Μετεωρολογίας), Miller και Thompson, σελ. 141.

[35] Meteorology Today (Μετεωρολογία Σήμερα), Ahrens, σελ. 437.

[36] The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica (Τα Έργα του Αριστοτέλη Μεταφρασμένα στα Αγγλικά: Μετεωρολογικά), τομ. 3, Ross και άλλοι, σελ. 369α-369β.

[37] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2643, και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #3208. Σημείωση: Όλες οι αναφορές σε ρήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) σε αυτό το βιβλίο, αποτελούν μετάφραση των όσων είπε ο Προφήτης Μωχάμμαντ. Σημειώστε, επίσης, πως αυτό το σύμβολο # που χρησιμοποιείται στις υποσημειώσεις, υποδεικνύει τον αριθμό του χαντίθ. Χαντίθ είναι μια αξιόπιστα διαδεδομένη αναφορά των Συντρόφων του Προφήτη Μωχάμμαντ (ﷺ) για όσα είπε, έκανε ή ενέκρινε.

[38] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2645.

[39] Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ﷺ) ήταν αναλφάβητος. Δεν μπορούσε να διαβάσει, ούτε να γράψει, αλλά υπαγόρευσε το Κοράνιο στους Συντρόφους του και διέταξε ορισμένους από αυτούς να το καταγράψουν.

[40] Βλ. Αλ-Μπουρχάν φι 'Ουλούμ Αλ-Κορ'άν, Αζ-Ζάρκασι, τομ. 2, σελ. 224.

[41] Βλ. Αλ- Μπουρχάν φι 'Ουλούμ Αλ-Κορ'άν, Αζ- Ζάρκασι, τομ. 2, σελ. 226.

[42] Βλ. τις σημειώσεις του περιθωρίου της αγγλικής The NIV Study Bible, New International Version (Η Νέα Διεθνής Έκδοση της Μελέτης της Αγίας Γραφής, Νέα Διεθνής Έκδοση) στο εδάφιο 1:21, σελ. 1594.

[43] History of the Byzantine State (Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους), Ostrogorsky, σελ. 95

[44] History of the Byzantine State (Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους), Ostrogorsky, σελ. 100-101, και History of Persia (Ιστορία της Περσίας), Sykes, τομ. 1, σελ. 483-484. Βλ. επίσης The New Encyclopaedia Britannica (Η Νέα Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα), Micropaedia (Μικροπαιδεία) τομ. 4, σελ. 1036

[45] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι, #3637, και Σαχίχ Μόσλεμ, #2802.

[46] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι, #3576, και Σαχίχ Μόσλεμ, #1856

[47] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2972 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #2567.

[48] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #5413 και Ατ-Τίρμιδι #2364.

[49] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2082 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #6456.

[50] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #2739 και Μόσναντ Άχμαντ #17990.

[51] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ #25662.

[52] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #676 και Μόσναντ Άχμαντ #25517.

[53] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #676 και Μόσναντ Άχμαντ #23706.

[54] Αφηγημένο στο Μουάττα' Μάλικ #531.

[55] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #3034 και Σαχίχ Μόσλεμ #1803, και Μόσναντ Άχμαντ #18017

[56] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ #12117 και Ατ-Τίρμιδι #2754.

[57] Ασ-Σίρα Αν-Ναμπαγουίγια, Ιμπν Χισάμ, τομ. 1, σελ. 293-294.

[58] Ασ-Σίρα Αν-Ναμπαγουίγια, Ιμπν Χισάμ, τομ. 1, σελ. 265-266.

[59] Αλ-Σιράχ Αλ-Ναμπαγουίγια, Ιμπν Χισάμ, τομ. 1, σελ. 298-299.

[60] Αφηγημένο στο Αλ-Νταρέμι #68 και Άμπου Νταούντ #4510.

[61] Larry B. Stammer, Συγγραφέας στην Times Religion, “First Lady Breaks Ground With Muslims," (Η Πρώτη Κυρία Πρωτοπορεί με τους Μουσουλμάνους) Los Angeles Times, Τοπική Έκδοση, Τμήμα Μετρό, Μέρος B, 31 Μαΐου, 1996, σελ. 3.

[62] Timothy Kenny, “Elsewhere in the World," (Κάπου Αλλού στον Κόσμο) USA Today, Τελική Έκδοση, Τμήμα Ειδήσεων, 17 Φεβρουαρίου, 1989, σελ. 4A.

[63] Geraldine Baum, “For Love of Allah," (Για την Αγάπη του Αλλάχ), Newsday, Έκδοση Nassau και Suffolk, Μέρος II, 7 Μαρτίου, 1989, σελ. 4.

[64] Ari L. Goldman, “Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans," (Το Κύριο Ρεύμα του Ισλάμ Ασπάζονται Ραγδαία οι Μαύροι Αμερικανοί) New York Times, Τελική Έκδοση Late City, 21 Φεβρουαρίου, 1989, σελ. 1.

[65] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #186 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #6571.

[66] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #188 και Μόσναντ Άχμαντ #10832.

[67] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #6568 και Μόσναντ Άχμαντ #13368.

[68] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2825 και Μόσναντ Άχμαντ #8609.

[69] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2807 και Μόσναντ Άχμαντ #12699.

[70] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2807 και Μόσναντ Άχμαντ #12699.

[71] Η παρούσα ταχυδρομική διεύθυνση του Cat Stevens (Γιουσούφ Ισλάμ), σε περίπτωση που θα θέλατε να τον ρωτήσετε σχετικά με τα συναισθήματά του αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, είναι: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom.

[72] Αυτό το βιβλίο είναι του Μωχάμμαντ Χ. Σάχιντ. Για αντίγραφο αυτού του βιβλίου παρακαλώ επισκεφτείτε το www.islam-guide.com/stories.

[73] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #121 και Μόσναντ Άχμαντ #17357.

[74] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ #2515 και Σαχίχ Μόσλεμ #131.

[75] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2754 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #5999.

[76] Έχει αναφερθεί από τον Associated Press του Λονδίνου στις 25 Ιουνίου του 1984, πως η πλειοψηφία των Αγγλικανών επισκόπων που συμμετείχαν σε έρευνα κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, είπαν: «Οι Χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να πιστέψουν πως ο Ιησούς Χριστός ήταν θεός.» Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν οι 31 από τους 39 επισκόπους της Αγγλίας. Η αναφορά, επίσης, δήλωσε πως 19 από τους 31 επισκόπους είπαν πως ήταν αρκετό να θεωρήσουν τον Ιησού ως τον «ύψιστο εκπρόσωπο του Θεού». Η δημοσκόπηση διεξήχθη από το εβδομαδιαίο θρησκευτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 'Credo' της τηλεόρασης London Weekend.

[77] NIV Compact Dictionary of the Bible (Μικρό Λεξικό της Βίβλου), Douglas, σελ. 42

[78] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2586, και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι, #6011.

[79] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ, #7354, και Αλ-Τίρμιδι, #1162.

[80] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι, #13, και Σαχίχ Μόσλεμ, #45.

[81] Αφηγημένο στο Αλ-Τίρμιδι, #1924, και Άμπου Νταούντ, #4941.

[82] Αφηγημένο στο Αλ-Τίρμιδι, #1956.

[83] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ, #1009, και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι, #2989.

[84] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ, #48, και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι, #6019.

[85] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ, #2564.

[86] Αφηγημένο στο Ιμπν Ματζά, #2443.

[87] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2858 και Μόσναντ Άχμαντ #17560.

[88] Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη σελίδα, η αραβική λέξη Αλλάχ σημαίνει Θεός (τον Ένα και Αληθινό Θεό που δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν). Αυτή η λέξη Αλλάχ αποτελεί όνομα για το Θεό, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Άραβες ομιλητές, τόσο τους Άραβες Μουσουλμάνους, όσο και τους Άραβες Χριστιανούς.

[89] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2747 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #6309.

[90] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ #15078.

[91] Οι Μουσουλμάνοι επίσης πιστεύουν πως ο Θεός αποκάλυψε ένα ιερό βιβλίο στον Ιησού που λεγόταν Ιν-τζίλ (το Ευαγγέλιο κατά τον Ιησού και όχι τα άλλα ευαγγέλια που γράφτηκαν από ανθρώπους αργότερα, το κατά Ματθαίον, Λουκάν, Μάρκον και Ιωάννην). Αυτό όμως δε σημαίνει πως οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στη Βίβλο που έχουμε σήμερα, καθώς αυτή δεν αποτελεί τις αυθεντικές γραφές που αποκαλύφθηκαν από τον Αλλάχ. Γράφτηκε από άγνωστους (και όχι αυτά τα ονόματα που φέρει) και υποβλήθηκε σε αλλαγές, προσθήκες, και παραλείψεις. Αυτό ειπώθηκε και από την Επιτροπή που ανέλαβε την αναθεώρηση της Αγίας Γραφής (Αναθεωρημένη Επίσημη Έκδοση). Αυτή η Επιτροπή αποτελούταν από τριάντα δύο μελετητές που λειτούργησαν ως μέλη της Επιτροπής. Εκείνοι εξασφάλισαν την αναθεώρηση και τη διαβούλευση μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής πενήντα αντιπροσώπων των συνεργαζόμενων δογμάτων. Η Επιτροπή είπε στον Πρόλογο της Αναθεωρημένης Επίσημης Έκδοσης της Αγίας Γραφής, σελ. iv: «Ορισμένες φορές είναι φανερό πως το κείμενο έχει υποστεί αλλοίωση κατά τη διάδοση, αλλά καμία από τις εκδόσεις του δεν παρέχει ικανοποιητική αποκατάσταση. Εδώ, μπορούμε μόνο να ακολουθούμε τη βέλτιστη κρίση των ικανών λογίων σχετικά με την καλύτερη πιθανή επανόρθωση του αυθεντικού κειμένου.» Η Επιτροπή είπε, επίσης, στον Πρόλογο, σελ. vii: «Προστίθενται σημειώσεις που υποδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, προσθήκες, ή παραλείψεις στις αρχαίες πηγές (Κατά Ματθαίον .9.34˙Κατά Μάρκον.3.16˙7.4˙ Κατά Λουκάν 24.32,51, κλπ.).» Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλοίωση της Βίβλου, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.islam-guide.com/bible.

[92] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #1744 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #3015.

[93] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #1731 και Ατ-Τίρμιδι #1408.

[94] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #3166 και Ιμπν Ματζά #2686.

[95] Αφηγημένο στο Άμπου Νταούντ #2675.

[96] Αφηγημένο στο Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #6871 και Σαχίχ Μόσλεμ #88.

[97] Αυτό σημαίνει δολοφονία και τραυματισμό.

[98] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2422 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #2365.

[99] Αυτή η ρήση του Μωχάμμαντ (ﷺ) έχει αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες και σε προηγούμενη σελίδα. Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2244 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #2466.

[100] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #1955 και Ατ-Τίρμιδι #1409.

[101] Αφηγημένο στο Αλ-Μπουχάρι #1739 και Μόσναντ Άχμαντ #2037.

[102] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ #22978.

[103] Δηλ. την καταδυνάστευση των άλλων, την άδικη συμπεριφορά ή το να βλάπτετε άλλους.

[104] Αφηγημένο στο Μόσναντ Άχμαντ #5798 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #2447.

[105] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2582 και Μόσναντ Άχμαντ #7163.

[106] Αφηγημένο στο Ιμπν Ματζά #1978 και Ατ-Τίρμιδι #3895.

[107] Αφηγημένο στο Σαχίχ Μόσλεμ #2548 και Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι #5971.

[108] Αφηγημένο στο Άμπου Νταούντ #4985 και Μόσναντ Άχμαντ #22578.

[109] Ή ανατρέξτε στο βιβλίο με τίτλο A Guide to Prayer in Islam (Ένας Οδηγός για την Προσευχή στο Ισλάμ) του M.A.K. Σακίμπ. Για αντίγραφο παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα που αναφέρεται παραπάνω.

[110] Ο μήνας Ραμαντάν είναι ο ένατος μήνας του Ισλαμικού ημερολογίου (το οποίο είναι σεληνιακό, όχι ηλιακό).

[111] Μια περιοχή 15 περίπου μίλια από τη Μέκκα.

[112] The World Almanac and Book of Facts 1996 (Το Παγκόσμιο Ημερολόγιο και το Βιβλίο των Γεγονότων 1996), Famighetti, σελ. 644.

Πηγές:

www.islamic-message.net

Κατηγορίες: