Σύντομος Εικονογραφημένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάμ

Περιγραφή

Ο «Σύντομος Εικονογραφημένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάμ» στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος μιλάει κυρίως για τα επιστημονικά θαύματα και για τις βασικές έννοιες στο Ισλάμ καθώς και για το όραμα του Ισλάμ για το άτομο και την κοινωνία, και τέλος το όφελος που αποκομίζεις όταν είσαι μουσουλμάνος που δεσμεύεσαι με τις διδασκαλίες του ισλαμικού νόμου. Το βιβλίο αυτό είναι στην κορυφή του καταλόγου των βιβλίων, προσανατολισμένο προς τους μη-μουσουλμάνους λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει προς αυτούς, για αυτό οι ειδικοί στην διάδοση του Ισλάμ δωρίζουν πρώτα τη μετάφραση των εννοιών του Ιερού Κορανίου και μετά αυτό το βιβλίο, έπειτα ακολουθούν τα υπόλοιπα βιβλία που καλούν για το Ισλάμ.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει