Краток илустриран водич за разбирање на Исламот

Автор :

Краток опис

Овој колоритен книга е за немуслиманите кои би сакале да го разбере исламот, муслиманите, и други аспекти на исламот.

Download
Кореспонденција со одговорниот на страницата

Извори:

Научни категории: