Οι Γυναίκες στο Ισλάμ Έναντι των Γυναικών στην Ιουδαιο-Χριστιανική Παράδοση. Ο Μύθος και η Πραγματικότητα

Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο αναλύονται και δίνονται ικανοποιητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: Στον Ιουδαϊσμό, στον Χριστιανισμό και στο Ισλάμ μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις για τις γυναίκες; Πιστεύετε πραγματικά ότι στον Ιουδαϊσμό και στον Χριστιανισμό οι γυναίκες απολαμβάνουν καλύτερη θέση στην κοινωνία από ότι στο Ισλάμ; Ποια είναι η αλήθεια.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει