Sievietes statuss Isāmā un jūdu-kristiešu tradīcijā

Author :

Description

Šajā grāmatā tiek veikta analīze, kurā autors salīdzina Islāma skatījumu uz sievieti ar to skatījumu, kuru piedāvā Jūdaisma un Kristietības svētie raksti. Darba autors izskata visu sievietes lomas sfēru, kas padara darbā izdarītus secinājumus par diezgan objektīviem.

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: