ΔΙΑΛΟΓΟΣ XPIΣTIANOY - MOYΣOYΛMANOY

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο περιέχει περίληψη διαλόγων μεταξύ του συγγραφέα και μια σειρά από Χριστιανούς κληρικούς, χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και την κατάλληλη εθιμοτυπία, προσέχοντας να μην θίγονται τα θρησκευτικά συναισθήματα, και με δέσμευση στην επιστημονική μέθοδο του διαλόγου, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, αντιμετωπίζει τα οκτώ βασικά ζητήματα:
• Ο Αβραάμ Ήταν Εβραίος ή Χριστιανός;
• Λόγος του Θεού ή λόγος των ανθρώπων;
• Μονοθεϊσμος ή Τριαδικότητα;
• Είναι ο Ιησούς Θεός ή άνθρωπος;
• Είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού;
• Σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά αναστήθηκε;
• Το Δόγμα της Εξιλέωσης και του Προπατορικού Αμαρτήματος.
• Ο Μουχάμμαντ –ειρήνη πάνω σε αυτόν- Αγγελιαφόρος του Θεού στην Αγία Γραφή.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει