Σχόλια επιστημόνων για το Ιερό Κοράνι

Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε σχόλια επιστημόνων για το Ιερό Κοράνι και τα επιστημονικά θαύματα στο Ιερό Κοράνι.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει