Το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ (‘Ακίντα-Aqidah) και οι ενέργειες που το ακυρώνουν

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο μιλάει για το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ και οι ενέργειες που το ακυρώνουν.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Αναλυτική Περιφραφή

Το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ ('Ακίντα-Aqidah) και οι ενέργειες που το ακυρώνουν

Εισαγωγή

Δοξασία στον Αλλάα (Αλλάχ) και η Ειρήνη και οι Ευλογίες Του Αλλάα (Αλλάχ) ας συνοδεύουν τον Τελευταίο Αγγελιαφόρο Του, την αγνή οικογένειά του, τους ευγενείς Συντρόφους του και όλους εκείνους που τους ακολουθούν ενάρετα μέχρι την Ημέρα της Κρίσης.

Εν συνεχεία:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πραγματική "'Ακίντα-Aqidah, ή δόγμα, αποτελεί το θεμέλιο του Ισλάμ, πήρα την απόφαση να δώσω τον τίτλο «Το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ και οι ενέργειες που το ακυρώνουν» σε αυτήν την πραγματεία.

Είναι προφανές από τα κείμενα του Ιερού Κορανίου και της Σούννα (Sunnah - το παράδειγμα, πράξεις και τα λόγια του Προφήτη) ότι τα λόγια και οι πράξεις ενός ατόμου δεν θα γίνονται αποδεκτά, εκτός αν πηγάζουν από το αληθινό δόγμα. Εάν το δόγμα δεν είναι αυθεντικό, τότε τα λόγια και οι πράξεις που απορρέουν από αυτό είναι βέβαιο ότι θα απορριφθούν.

Το Κοράνι λέει:

«Όποιος αρνηθεί την πίστη, άκαρπο θα είναι το έργο του και στη Μέλλουσα Ζωή θα βρίσκεται ανάμεσα μ' εκείνους που έχουν χάσει.»

(Κοράνι, Σούρα 5:5)

«Βεβαίως σου έχει κιόλας εμπνευστεί – όπως και σ' εκείνους (τους αποστόλους) που ήσαν πριν από σένα – ότι: "Αν είναι να κάνεις συνέταιρο (άλλες θεότητες, με τον ΑΛΛΑΧ) θα ματαιώσουν το έργο σου (στη ζωή), και θα είστε – οπωσδήποτε – με τους χαμένους"»

(Κοράνι, Σούρα 39:65)

Τα εδάφια σχετικά με αυτό είναι αναρίθμητα.

Το Κοράνι και η Σούννα καθιστούν σαφές ότι αληθινό δόγμα είναι η πίστη στον Αλλάχ, στους Αγγέλους Του, στα Βιβλία Του, στους Αγγελιαφόρους Του, στην Έσχατη Μέρα και στο Αλ-Κάνταρ (Al-Qadar) (Θείο πεπρωμένο) με όλα τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που μπορεί να συνεπάγεται το τελευταίο. Αυτοί οι έξι πυλώνες είναι οι έξι πυλώνες της πίστης που αποτελούν το αληθινό δόγμα με το οποίο ο Αλλάχ έστειλε το Κοράνι και τον Προφήτη Του, τον Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν)

Αυτοί οι πυλώνες περιλαμβάνουν επίσης όλες τις πτυχές Του Αλ-Γάιμπ (Αl-Ghaib) (Αθέατου Μελλοντικού Κόσμου). Περιλαμβάνουν, επίσης, όλα αυτά για τα οποία Ο Αλλάχ και ο Αγγελιαφόρος Του μας έχουν ενημερώσει. Οι αποδείξεις αυτών των πυλώνων προέρχονται από πολλά εδάφια του Κορανίου καθώς επίσης και από τη Σούννα.

Τα παρακάτω είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Ο Αλλάχ λέει:

«Ευσέβεια δεν είναι μόνο να στρέφετε ανατολικά και δυτικά τα πρόσωπά σας αλλά η ευσέβεια είναι εκείνου που πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην Έσχατη Μέρα, στους Αγγέλους και στο Βιβλίο και στους Προφήτες.»

(Κοράνι, Σούρα 2:177)

Είπε επίσης:

«Ο Απόστολος πίστεψε σ' ό,τι του αποκάλυψε ο Κύριός του, έτσι έκαναν κι οι πιστοί. Καθένας τους πίστεψε στον ΑΛΛΑΧ, τους Αγγέλους Του, τα Βιβλία Του και τους Απεσταλμένους Του. Δεν κάνουμε καμιά διάκριση ανάμεσα σ' οποιονδήποτε απ' τους Απεσταλμένους Του. Κι είπαν: «Ακούσαμε και υπακούσαμε. Συγχώρεσέ μας Κύριέ μας. Σε Σένα βρίσκεται το τέλος όλης της πορείας»».

(Κοράνι, Σούρα 2:285)

Λέει ακόμη:

«Ω! Σεις που πιστέψατε! Πιστέψτε στον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του και στο Κοράνιο που έχει στείλει στον Απόστολό Του, και στα βιβλία που έχει στείλει κάτω προηγουμένως σ' όσους ήλθαν πριν απ' αυτόν. Κι όποιος αρνείται τον ΑΛΛΑΧ, τους Αγγέλους Του, τα Βιβλία Του, τους Αποστόλους Του και τη Μέρα της Κρίσης, έχει παραπλανηθεί μακριά πολύ μακριά, στην πλάνη.»

(Κοράνι, Σούρα 4:136)

«Δεν γνωρίζεις ότι ο ΑΛΛΑΧ περικλείει στην παντογνωσία Του όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη; Όλα αυτά είναι (γραμμένα) σε Βιβλίο, κι όλα είναι εύκολα για τον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνι, Σούρα 22:70)

Τα Χαντίθ (τα λόγια του Προφήτη) που αποδεικνύουν αυτούς τους πυλώνες είναι επίσης αναρίθμητα. Παραθέτουμε το παρακάτω Χαντίθ ως παράδειγμα. Ο Μόσλεμ ανέφερε στο βιβλίο του, Σαχίχ Μούσλεμ «Sahih Muslim», ότι ο Ούμαρ Ιμπν Ελ-Χαττάμπ (Umar bin Al-Khattab) ανέφερε ότι όταν ο Γαβριήλ ρώτησε τον Προφήτη (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) για την Πίστη (Ιμάν), εκείνος είπε: «Ιμάν (Πίστη) είναι να πιστεύεις στον Αλλάχ, στους Αγγέλους Του, στα Βιβλία Του, στους Αγγελιαφόρους Του, στην Έσχατη Ημέρα και να πιστεύεις στο Αλ Κάνταρ (Θείο Πεπρωμένο) με όλα τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που μπορεί να συνεπάγεται αυτό (Αλ-Κάνταρ)

Αυτό το Χαντίθ έχει επίσης αναφερθεί από τον Αλ-Μπουχάρη (Αl-Bukhari), Ατ-Τερμεδέι, Αν-Νεσά'ι, Αμπου Νταούντ, Ιμπν Μάγκα και 'Αχμαντ.

Από αυτούς τους πυλώνες απορρέουν όλα εκείνα στα οποία ένας Μουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει λαμβάνοντας υπόψη του τις υποχρεώσεις του προς τον Αλλάχ, την Ημέρα της Κρίσης και όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν τον Αθέατο Μελλοντικό Κόσμο.

Η πίστη στον Αλλάχ Η πίστη ότι ο Αλλάχ είναι ο αληθινός Θεός που μόνο Αυτός αξίζει να λατρεύεται

Η πίστη στον Αλλάχ σημαίνει ότι ο Αλλάχ είναι ο αληθινός Θεός που μόνο Αυτός αξίζει να λατρεύεται, αφού Αυτός είναι ο Δημιουργός και ο Υποστηρικτής όλων των ανθρώπων. Σημαίνει, επίσης, ότι διαθέτει πλήρη επίγνωση τόσο των κρυφών όσο και των φανερών λόγων και πράξεων των ανθρώπων και ότι είναι σε θέση να ανταμείψει τον ενάρετο και να τιμωρήσει τον ανυπάκουο.

Στην πραγματικότητα, ο μόνος λόγος για τον οποίο ο Αλλάχ δημιούργησε την ανθρωπότητα και τα τζίνν (jinn), είναι για να λατρεύουν Αυτόν και μόνο Αυτόν. Όπως λέει το Κοράνι:

«Και δεν έπλασα τα Τζίνν (Jinn) και τους ανθρώπους, παρά για να Με λατρεύουν. Δεν ζητώ απ' αυτούς τίποτε για τη συντήρησή (Μου) και ούτε απαιτώ να Με θρέψουν. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που δίνει (το κάθε τι) για τη Συντήρηση, Κύριος της πανίσχυρης δύναμης.»

(Κοράνι, Σούρα 51 : 56-58)

Είπε ακόμα:

«Ω Άνθρωποι! Λατρέψετε τον Κύριό σας, (τον ΑΛΛΑΧ) που δημιούργησε εσάς και τους προγόνους σας, για ν' έχετε την ευκαιρία για να θεοσεβήτε. (21) Που σας έστρωσε τη γη και έφτιαξε τον ουρανό για στέγη. Κι έστειλε κάτω νερό απ' τον ουρανό, και έβγαλε μ' αυτό τους καρπούς που θα σας συντηρήσουν. Και, μη παρομοιάζετε κανένα με τον ΑΛΛΑΧ αφού γνωρίζετε την Αλήθεια. (22)»

(Κοράνι, Σούρα 2:21,22)

Ο Αλλάχ έστειλε στη γη τους Αγγελιαφόρους, όπως επίσης και τα Βιβλία Του για να διασαφηνίσουν το δικαίωμα αυτό, να προσκαλέσει τους ανθρώπους σε αυτό το Δικαίωμα και για να προειδοποιήσουν για οτιδήποτε αντιφάσκει με αυτό.

Το Κοράνι αναφέρει:

«Βέβαια έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν Απόστολο, (με την Εντολή): «Να λατρεύετε μόνο τον ΑΛΛΑΧ και ν' αποφεύγετε την ειδωλολατρία»»

(Κοράνι, Σούρα 16:36)

«Και δεν έχουμε στείλει – πριν από σένα – κανέναν άλλο Απόστολο, που να μην τον έχουμε εμπνεύσει, ότι δεν υπάρχει άλλος θεός ειμή μόνο Εγώ. Γι' αυτό να Με λατρεύετε (και να Με υπηρετείτε)

(Κοράνι, Σούρα 21:25)

«Α.Λ.Ρ. ('Αλιφ, Λαμμ, Ρα')*. (Αυτό είναι) ένα Βιβλίο, με βασικά εδάφια (ή θεμελιώδη νοήματα) που αργότερα εξηγήθηκαν αναλυτικά από Έναν που είναι Σοφός κι Εμπειρογνώμονας (σ' όλα τα πράγματα). (1) (Διδάσκει) να μη λατρεύετε ειμή μόνο τον ΑΛΛΑΧ. (Ομολόγησε!): «Εγώ – αληθώς – είμαι (σταλμένος) σε σας από Εκείνον, για να προειδοποιήσω και να αναγγείλω ευχάριστα νέα» (2)

(Κοράνι, Σούρα 11:1-2)

Η πραγματική έννοια της «λατρείας» που αναφέρεται στους παραπάνω στίχους έγκειται στον προσανατολισμό όλων των πράξεων ενός ατόμου προς τον Αλλάα (Αλλάχ) και μόνο Αυτόν. Μεταξύ αυτών είναι οι παρακλήσεις, ο φόβος και η ελπίδα, οι προσευχές, η νηστεία, οι θυσίες ζώων και οι όρκοι. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με πλήρη υποταγή στη Βούλησή Του, με φόβο για την τιμωρία Του, με ελπίδα για το Έλεός Του καθώς και με αγάπη προς Αυτόν.

Πολλοί στίχοι του Κορανίου καταδεικνύουν με σαφήνεια αυτή τη θεμελιώδη αρχή του Ισλάμ. Το Κοράνι λέει:

«Εμείς – βέβαια- είμαστε που έχουμε στείλει σ' εσένα κάτω (στη γη) το Βιβλίο με την Αλήθεια. Γι' αυτό να λατρεύεις τον ΑΛΛΑΧ κι ας είναι ειλικρινής η προς Αυτόν λατρεία σου.(2) Πράγματι, η καθαρή (ειλικρινής) θρησκεία πρέπει να είναι μόνο προς τον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνι, Σούρα 39:2-3)

«Ο Κύριός σου έχει θεσπίσει να μη λατρεύετε παρά μόνο Εκείνον.»

(Κοράνι, Σούρα 17:23)

«Επικαλεστείτε – λοιπόν – τον ΑΛΛΑΧ με ειλικρίνεια και αφοσίωση στην πίστη προς Αυτόν.»

(Κοράνι, Σούρα 40:14)

Ο Αλ-Μπουχάρι (Al-Bukhari) και ο Μόσλεμ (Muslim) επίσης ανέφεραν ότι ο Μου'άδ (Mu'adh), ανέφερε, ότι ο Προφήτης είπε: «Το δικαίωμα του Αλλάχ πάνω στους δούλους (άνθρωποι) Του είναι ότι πρέπει να λατρεύουν Αυτόν και μόνο Αυτόν και δεν πρέπει να του αποδίδουν συνεργάτες στη λατρεία.»

Η πίστη στους πέντε πυλώνες του Ισλάμ

Η πίστη στον Αλλάχ προϋποθέτει, επίσης, την πίστη σε όλες τις προφανείς υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων και των πέντε πυλώνων του Ισλάμ και συγκεκριμένα :

1- Τη μαρτυρία ότι δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάα (Αλλάχ) και ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος Του.

2- Την εκτέλεση της προσευχής.

3- Το να δίνεις τη Ζακάα (Zakah) (υποχρεωτική ελεημοσύνη).

4- Το να νηστεύεις τον μήνα του Ραμαντάν (Ραμαζανιού).

5- Το προσκύνημα στη Κά'μπα (Ιερό Οίκο) της Μέκκας, εφόσον κάποιος έχει την δυνατότητα (οικονομική και σωματική).

Ο πιο σημαντικός πυλώνας είναι η μαρτυρία της Πίστης, ότι δηλαδή δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάα (Αλλάχ) και ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος Του.

Η δήλωση αυτή απαιτεί ειλικρινή αφοσίωση στον Αλλάχ και μόνο σ' Αυτόν (ειλικρίνεια της λατρείας προς τον Αλλάχ και Μόνο). Όποιος λατρεύεται εκτός από τον Αλλάχ δεν είναι παρά ένα μάταιο ψεύδος, όπως λέει το Κοράνι:

«Κι αυτό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι η Αλήθεια (ο Αληθινός Θεός) Κι εκείνες (οι θεότητες) που επικαλούνται (στη λατρεία) αντί του ΑΛΛΑΧ δεν είναι ειμή μάταια ψεύδη. Γιατί – σίγουρα – ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Ύψιστος, ο Μέγας.»

(Κοράνι, Σούρα 22:62)

Όπως έχουμε προαναφέρει ο Αλλάχ δημιούργησε τα Τζινν (jinn) και τους ανθρώπους για να λατρεύουν Αυτόν και μόνο Αυτόν και έστειλε τους Αγγελιαφόρους Του και τα Βιβλία του για να τους εξηγήσει τη θεμελιώδη σημασία του να λατρεύουν Αυτόν και μόνο Αυτόν.

Πολλοί Μουσουλμάνοι σήμερα έχουν παραμελήσει αυτή τη θεμελιώδη σημασία και ως εκ τούτου συνειδητά ή ασυνείδητα λατρεύουν άλλους εκτός από τον Αλλάχ με αποτέλεσμα να παραβιάζουν το δικαίωμα της λατρείας, το οποίο είναι μοναδικό δικαίωμά Του.

Η πίστη ότι ο Αλλάχ είναι ο μόνος Δημιουργός και ο Εντολέας όλων

Αυτή η πίστη απαιτεί, επίσης, την πεποίθηση ότι ο Αλλάχ είναι ο μόνος Δημιουργός και ο Εντολέας όλων και ότι Αυτός Μόνο είναι ο Διαχειριστής των υποθέσεών τους σύμφωνα με τη Βούλησή Του και την Απόλυτη Γνώση Του. Καθώς και ο Άρχων αυτού του κόσμου αλλά και της Μέλλουσας Ζωής και ο Κύριος των κόσμων. Δεν υπάρχει άλλος Δημιουργός ή Κύριος εκτός από Αυτόν. Έστειλε τους Αγγελιαφόρους και τα Βιβλία για να τους καλέσει (την ανθρωπότητα) στο δρόμο που θα τους ωφελήσει τόσο σε αυτόν τον κόσμο όσο και στη Μέλλουσα Ζωή. Το Κοράνι αναφέρει:

«Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος, και είναι για κάθε τι ο Κηδεμών.»

(Κοράνι, Σούρα 39: 62)

«Ο Αληθινός – Κύριός σας – είναι ο ΑΛΛΑΧ, που έπλασε τους ουρανούς και τη γη σε έξι μέρες, κι έπειτα μόνιμα εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της εξουσίας), σχεδίασε τη νύχτα σαν κάλυμμα πάνω στη μέρα, να εναλλάσσονται με ταχύτητα, κι έπλασε τον ήλιο, το φεγγάρι και τ' άστρα (όλα) διοικούμενα κάτω από τις διαταγές Του. Να! Αυτός που έχει δικαίωμα να δημιουργεί και να κυβερνά. Ευλογημένος ας είναι ο ΑΛΛΑΧ, Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος.»

(Κοράνι, Σούρα 7:54)

Η πίστη στις Όμορφες Ονομασίες Του Αλλάχ και στις Ύψιστες Ιδιότητες Του

Η πίστη στον Αλλάχ απαιτεί επίσης την πίστη στις Όμορφες Ονομασίες Του και στις Ύψιστες Ιδιότητές Του, που αναφέρονται χαρακτηριστικά στο Κοράνι καθώς και από τον ίδιο τον Προφήτη Του, τον Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν). Πρέπει να πιστεύουμε σε όλες τις Ιδιότητές Του, χωρίς να τις αλλάζουμε, να τις αγνοούμε, να διαστρεβλώνουμε της σημασίας τους και να ισχυριζόμαστε ότι είναι παρόμοιες με τις ιδιότητες των πλασμάτων (οτιδήποτε δημιούργησε ο Αλλάχ). Αντιθέτως, πρέπει να πιστεύουμε σε αυτές Του τις Ιδιότητες και να περιγράφουμε Τον Αλλάχ με τρόπο που να ταιριάζει στην Μεγαλειότητά Του, γιατί κανένα από τα πλάσματα Του δεν Του μοιάζει σε καμία περίπτωση.

Το Κοράνι λέει:

«Δεν υπάρχει τίποτε που να του μοιάζει. Κι είναι Αυτός που ακούει και βλέπει (τα πάντα)

(Κοράνι, Σούρα 42: 11)

«Μην επινοείτε παρομοιώσεις για τον ΑΛΛΑΧ (που δεν συγκρίνεται). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει, κι εσείς δεν γνωρίζετε.»

(Κοράνι, Σούρα 16:74)

Αυτό είναι το δόγμα των Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γαμά'α (Ahlus-Sunnah Wal-Jamā'ah) των Συντρόφων του Προφήτη και αυτών που ακολουθούν τα βήματά τους (δηλ. των ανθρώπων που ακολουθούν τη Σούννα και αυτά στα οποία συμφωνεί η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων χωρίς να εισάγουν νέους τρόπους λατρείας τους οποίους ο Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) δεν ακολουθούσε).

Ο Ιμάμ Άμπου Αλ-Χάσσαν Αλ-Άσ'άρι (Imām Abu Al-Hasan Al-Ash'ari) αναφέρεται σε αυτό το δόγμα στο βιβλίο του «Al-Maqālāt 'an Asehābil-Hadith wa Ahlis-Sunnah». Άλλοι λόγιοι έχουν αναφερθεί, επίσης, σε αυτό το αληθινό δόγμα στα έργα τους.

Ο Ιμάμ Αλ-Άωζά'ι (Imam Al-Awzā'i) είπε: «Οι Αζ-Ζούχρι (Az-Zuhri) και Μακχούλ (Makhul) ρωτήθηκαν για τους στίχους που αναφέρονται τις ιδιότητες του Αλλάχ» και αυτοί απάντησαν: «Αφήστε τες ως έχουν. (Αυτό σημαίνει ότι, δεν ερμηνεύονται)

Ο Αλ-Ωαλίντ Μπιν Μόσλεμ (Al-Walid bin Muslim) δήλωσε: «Οι Μάλικ (Mālik), Αλ-Αωζά'ι (Al-Awzā'i), Αλ-Λάϊθ Μπιν Σά'ντ (Al-Laith bin Sa'd), και ο Σουφιάν Αθ-Θάωρι (Sufyān Ath-Thawri), ας τους ελεήσει ο Αλλάχ, ρωτήθηκαν σχετικά με τις Ιδιότητες του Αλλάχ και όλοι είπαν να έχουμε πίστη σε αυτές χωρίς να ερμηνεύουμε τη σημασία τους.»

Ο Al-Awzā'i δήλωσε: «Είχαμε συνηθίσει να λέμε στην παρουσία των At-Tābi'un, (των διαδόχων των Συντρόφων του Προφήτη), ότι ο Αλλάχ είναι πάνω από τον θρόνο Του και πιστεύουμε σε όλες τις Ιδιότητες του που αναφέρονται στα Χαντίθ.»

Όταν ο Ραμπί'α Μπιν Άμπου 'Αμπντ Ελ-Ραχμάν (Rabi'ah bin Abu 'Abdur-Rahmān), ο δάσκαλος του Ιμάμ Μάλικ (Imām Mālik), ρωτήθηκε σχετικά με το στίχο, «(Ο ΑΛΛΑΧ) εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της εξουσίας)(Σούρα 7:54), εκείνος απάντησε:

«Η εγκατάσταση του Αλλάχ πάνω από τον Θρόνο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι αδύνατο όμως να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, το Μήνυμα προέρχεται από τον Αλλάχ, ο Προφήτης μετέφερε αυτό το Μήνυμα και (εμείς) πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό όπως είναι.»

Όταν ο Ιμάμ Μάλικ (Ιμάμ Malik) ρωτήθηκε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Αλλάχ εγκαταστάθηκε πάνω από τον Θρόνο, απάντησε: « το ότι ο Αλλάχ εγκαταστάθηκε πάνω από τον Θρόνο είναι γνωστό, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό είναι άγνωστος, η πίστη στο θέμα αυτό είναι υποχρεωτική και ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αποτελούν αρνητική καινοτομία στη θρησκεία ή Μπέντ'α (Bid'ah)

Κατόπιν απευθύνθηκε στον ερωτούντα λέγοντάς του: «Δεν είσαι παρά ένας κακός άνθρωπος.» Τότε ζήτησε από τους ανθρώπους γύρω του να τον απομακρύνουν.

Αναφέρεται ότι η Ούμ Σάλαμα (Umm Salamah), σύζυγος του Προφήτη, έχει προβεί στην ίδια δήλωση.

Ο Ιμάμ Άμπου 'Αμπντ Ελ-Ραχμάν Μπιν Αλ-Μωμπάρακ (Imām Abu 'Abdur-Rahman bin Al-Mubārak) δήλωσε σχετικά με αυτό: «Ξέρουμε ότι ο Κύριος μας (Δόξα στο Όνομά Του) εγκαταστάθηκε πάνω από τον θρόνο Του και πάνω από τους Του ουρανούς, και είναι πέρα και πάνω από την δημιουργία Του."

Οι λόγιοι του Ισλάμ έχουν γράψει πολλά για το θέμα αυτό που είναι αδύνατον να τα παραθέσω όλα σε αυτήν την πραγματεία. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα μπορεί να ανατρέξει σε έργα που έχουν γραφτεί από μελετητές της Σούννα. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, το βιβλίο του 'Αμπντ Αλλάα Μπιν Ιμάμ Άχμαντ ('Abdullāh bin Imām Ahmad) με την ονομασία «As-Sunnah», του Μωχάμμαντ Μπιν Χωζάϊμα (Muhammad bin Khuzaimah) το «At-Tawhid», του Άμπου Αλ-Κάσιμ Ατ-Τάμπαρι (Abul Qāsim At-Tabari) το «As-Sunnah». Μπορεί κανείς να ανατρέξει, επίσης, στην απάντηση του Ιμάμ Ίμπν Τάιμία (Imām Ibn Taimiyyah) στο λαό της Χαμά (Hamā), της Συρίας, σύμφωνα με την οποία διασαφηνίστηκε το δόγμα των Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γκαμά'α. Στην εν λόγω απάντηση περιλαμβάνονται ακόμη οι δηλώσεις των Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γκαμά'α καθώς επίσης και κείμενα με λογικές και γραπτές αποδείξεις από το Κοράνι και τη Σούννα (προφητική παράδοση) που υποστηρίζουν τις απόψεις τους και εκθέτουν τις αντίθετες γνώμες. Ο ίδιος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό στην πραγματεία του, γνωστή ως «Ar-Risalatu At–Tadmiriyyah», στην οποία πρόβαλε την πίστη των Ahlus Sunnah με λογικές και γραπτές αποδείξεις από το Κοράνι και τη Σούννα, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο για αντεπιχειρήματα σε αυτούς που αναζητούν αντικειμενικά την Αλήθεια.

Όποιος υιοθετεί διαφορετική στάση από αυτή των Ahlus-Sunnah ως προς το ζήτημα των Ονομασιών και των Ιδιοτήτων του Αλλάχ θα εναντιώνεται, οπωσδήποτε στις λογικές αποδείξεις και σε αυτές που βρίσκονται στα κείμενα του Κορανίου και της Σούννα.

Οι Ahlus-Sunnah έχουν επιβεβαιώσει όλες τις Ονομασίες και τις Ιδιότητες που επιβεβαίωσε Ο Ιδιος Ο Αλλάχ για τον Εαυτό Του είτε μέσω του Κορανίου είτε μέσω των αυθεντικών Χαντίθ του Προφήτη (ειρήνη και ευλογίες σε Αυτόν). Δεν τις αλλοιώνουν με το να διαστρεβλώνουν την σημασία τους, ή με το να τις αγνοούν, και ούτε τις παρομοιάζουν με εκείνες των δημιουργημάτων Του . Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πιθανές αποδείξεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή προφανών αντιφάσεων. Είναι το Σχέδιο του Αλλάχ να κάνει το επιχείρημα των αντικειμενικών και αυτών που αναζητούν ειλικρινά και αντικειμενικά την Αλήθεια ανώτερο και να επικρατήσει.

«Αλλά θα εξακοντίσουμε την αλήθεια πάνω στην ψευτιά, που θα πλήξει τελειωτικά τη σκέψη της και να που αυτή εξαφανίζεται πια!»

(Κοράνι - Σούρα 21:18)

«Και δεν θα σου φέρουν κανένα παράδειγμα (δεν θα σου φέρουν καμιά απόδειξη) , που Εμείς να μη σου εμπνεύσουμε την αληθινή και καλύτερή (του) εξήγηση.»

(Κοράνι - Σούρα 25:33)

Σχολιάζοντας στον Στίχο:

«Ο Αληθινός – Κύριός σας- είναι ο ΑΛΛΑΧ, που έπλασε τους ουρανούς και τη γη σε έξι μέρες, κι έπειτα μόνιμα εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της εξουσίας)

(Κοράνι - Σούρα 7:54)

Ο περίφημος Μουφάσιρ (ερμηνευτής) του Κορανίου, Αλ-Χάφιδ Ίμπν Καθίρ (Al-Hafiz Ibn Kathir) δήλωσε:

«Οι άνθρωποι υιοθετούν πάρα πολλές απόψεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε εδώ. Ωστόσο, υιοθετούμε για το εν λόγω θέμα τη θέση των ενάρετων προγόνων - πρώτων Μουσουλμάνων (As-Salaf- us-Salih), όπως και των Μάλικ (Mālik), Αλ-Άωζά'ι (Al-Awzā'i), Αθ-Θάωρι (Ath-Thawri), Αλ-Λάιθ Μπιν Σά'ντ (Al-Laith bin Sa'd), Ασ-Σάφι'ι (Ash-Shāfi'i), Άχμαντ και Ισχάκ Μπιν Ράχωια (Ahmad and Ishāq bin Rāhwaih). Όλοι πίστευαν στις Ιδιότητες του Αλλάχ χωρίς να διαστρεβλώνουν τη σημασία τους, χωρίς να τις αγνοούν ή να τις παρομοιάζουν με εκείνες των δημιουργημάτων Του.»

Και όποια εικόνα έρχεται στο νου μας για τον Αλλάχ πρέπει να απορρίπτεται καθώς «δεν υπάρχει τίποτα που να του μοιάζει. Κι είναι Αυτός που ακούει και βλέπει (τα πάντα)

(Κοράνι - Σούρα 42:11)

Ο Νω'ίμ Αλ-Χωζά'ι (Nu'aim Al-Khuzā'i), ο δάσκαλος του Ιμάμ Αλ-Μπωχάρι (Imām Al-Bukhāri), είπε:

« Όποιος παρομοιάζει Τον Αλλάχ με τα δημιουργήματά Του είναι άπιστος και όποιος αρνείται τις Ιδιότητες που αποδίδει Ο Αλλάχ στον εαυτό Του είναι άπιστος. Είναι αδύνατον να παρομοιάζουμε τον Αλλάχ με οποιοδήποτε από τα δημιουργήματά Του. Εκείνοι που επιβεβαιώνουν τις Ιδιότητες του Αλλάχ, με τρόπο που ταιριάζει στη Μεγαλειότητα Του, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στους Στίχους του Κορανίου και στις αυθεντικές Χαντίθ, βρίσκονται στο σωστό δρόμο.»

Πίστη στους Αγγέλους

Ένας Mουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει σε όλους τους Αγγέλους του Αλλάχ, τους οποίους Αυτός δημιούργησε για να Τον λατρεύουν και τους οποίους ο ίδιος χαρακτηρίζει ως τιμημένους δούλους στο Κοράνι στη Σούρα 21 :26 και ότι:

«Γνωρίζει (ο ΑΛΛΑΧ) ό, τι βρίσκεται ανάμεσα στα χέρια τους ή ό, τι πίσω απ' αυτούς (ό, τι γίνεται ή ό, τι έγινε) – και δεν μεσολαβούν ειμή μόνο για όποιον έχει επιτραπεί, και στέκονται με φόβο και ευλάβεια μπροστά (στη δόξα) Του.»

(Κοράνι - Σούρα 21:28)

Οι Άγγελοι υπάγονται σε διάφορες κατηγορίες και τους έχουν ανατεθεί διαφορετικά καθήκοντα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά. Υπάρχουν, μεταξύ άλλων, εκείνοι που υποβαστάζουν το θρόνο του Αλλάχ, εκείνοι που φυλάνε τον Παράδεισο και την Κόλαση και εκείνοι που καταγράφουν τις πράξεις των ατόμων.

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει σε εκείνους τους οποίους Αλλάχ κατονόμασε, όπως ο Γαβριήλ (Jibril), ο Μιχαήλ (Mikā'il), ο Μάλικ (Malik), ο Φύλακας του Πυρός της Κολάσεως και ο Ισραφίλ (Isrāfil), ο οποίος είναι υπεύθυνος για το φύσημα της Σάλπιγγας (την ημέρα της Κρίσεως).

Η 'Ά'ισα (Aishah) ανέφερε ότι ο Προφήτης είπε: «Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από το φως, τα τζίνι (jinn) δημιουργήθηκαν από την άκαπνη φλόγα της φωτιάς και ο Αδάμ δημιουργήθηκε από ό, τι έχει περιγραφεί σε εσάς.» (Σαχίχ Μόσλεμ - Saheeh Muslim)

Πίστη στα Βιβλία

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει ότι ο Αλλάχ είχε στείλει στη γη τα Bιβλία μέσω των Προφητών και των Aγγελιαφόρων Του για να διασαφηνίσει το δικαίωμά Του (να λατρεύουν μόνο Αυτόν), όπως το Κοράνι λέει:

«Και άλλοτε στείλαμε τους Απεσταλμένους Μας με τα (ολοκάθαρα) Σημεία και στείλαμε μαζί τους τα Βιβλία του ΑΛΛΑΧ (νόμος της δικαιοσύνης) για να μπορούν οι άνθρωποι να στέκονται δίκαια.»

(Κοράνι - Σούρα 57:25)

«Οι άνθρωποι κάποτε αποτελούσαν ένα και μόνο έθνος. Ο ΑΛΛΑΧ έστειλε τους Προφήτες μ' ευχάριστα μηνύματα αλλά και με απειλές. Μαζί τους έστειλε το Βιβλίο της αλήθειας, για να δικάζει τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους.»

(Κοράνι - Σούρα 2:213)

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει, επίσης, να πιστεύει στα Βιβλία που αποκαλύφθηκαν, τα οποία ο Αλλάχ κατονόμασε, όπως το Τοράχ, το Ευαγγέλιο, τους Ψαλμούς και το Κοράνι. Το Ιερό Κοράνι είναι το τελευταίο, το καλύτερο, το εγκυρότερο και το ανώτερο όλων αυτών των Βιβλίων. Επιβεβαιώνει τις Γραφές που προηγήθηκαν αυτού και τις καταμαρτυρεί πιστοποιώντας την αλήθεια και διαχωρίζοντας τα ψεύδη σ' αυτές.

Όλοι οι Μουσουλμάνοι θα πρέπει να ακολουθούν τις εντολές του, να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις του, ενώ παράλληλα να απευθύνονται στους νόμους του που αποσκοπούν στη διευθέτηση των διαφορών τους. Θα πρέπει, επίσης, να ακολουθούν την Αυθεντική Sunnah του Προφήτη (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) επειδή ο Αλλάχ έστειλε τον Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) τόσο στα τζίνν όσο και στην ανθρωπότητα και έστειλε το Ιερό Κοράνι για να λειτουργήσει ως δικαστής ανάμεσά τους. Το έκανε επίσης να λειτουργεί ως θεραπεία για ασθένειες όπως η υποκρισία, η άγνοια και η αμφιβολία και ως μια εξήγηση για όλα τα πράγματα αλλά και ως καθοδήγηση και πράξη ευσπλαχνίας για εκείνους που πιστεύουν.

Το Κοράνι αναφέρει: «Κι αυτό είναι ένα Βιβλίο, (το Κοράνιο) που στείλαμε κάτω. Είναι ευλογημένο να το ακολουθείτε και να είστε ευσεβείς, ίσως να ελεηθείτε.»

(Κοράνι - Σούρα 6: 155)

«Και στείλαμε σε σένα το Βιβλίο που έχει εξήγηση για όλα τα πράγματα, καθοδήγηση, ευσπλαχνία και καλά νέα για τους Μουσουλμάνους.»

(Κοράνι - Σούρα 16:89)

«Πες (Ω! Μωχάμμαντ!) «Ω! Άνθρωποι! Εγώ είμαι για σας όλους Απόστολος του ΑΛΛΑΧ, που σ' Αυτόν ανήκει η εξουσία των ουρανών και της γης. Δεν υπάρχει άλλος θεός, παρά μόνο Αυτός. Δίδει τη ζωή και το θάνατο. Γι' αυτό πιστέψτε στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, τον αναλφάβητο Προφήτη, που (κι ο ίδιος) πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στους Λόγους Του. Ακολουθείστε τον, κι ίσως μπορέσετε να οδηγηθείτε (στη σωτηρία).»»

(Κοράνι - Σούρα 7:158)

Οι Στίχοι του Κορανίου που αναφέρονται στο παραπάνω θέμα είναι αρκετοί.

Πίστη στους Αγγελιαφόρους

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει σε όλους τους Αγγελιαφόρους του Αλλάχ, χωρίς εξαίρεση. Πρέπει να πιστεύει ότι ο Αλλάχ έστειλε στην ανθρωπότητα τους Αγγελιαφόρους, που ήταν άνθρωποι σαν και αυτούς για να τους προειδοποιήσουν, να μεταφέρουν χαρμόσυνα νέα και να τους προσκαλέσουν στην Αλήθεια. Όποιος τους ακολουθεί θα είναι σίγουρα ευτυχισμένος ενώ όποιος τους εναντιώνεται θα είναι καταδικασμένος και θα το μετανιώσει.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) είναι ο καλύτερος όλων αυτών των Αγγελιαφόρων (ως τελευταίος και ως η Σφραγίδα των Προφητών). Ο Αλλάχ λέει:

«Βέβαια έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν Απόστολο, (με την εντολή): «Να λατρεύετε μόνο τον ΑΛΛΑΧ και ν' αποφεύγετε την ειδωλολατρία.»»

(Κοράνι - Σούρα 16:36)

«Υπήρξαν Απόστολοι που έδωσαν καλές ειδήσεις, καθώς και απειλές, ώστε οι άνθρωποι, έπειτα απ' την αποστολή των Αποστόλων, να μη βρίσκουν προφάσεις απέναντι στον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνι - Σούρα 4:165)

«Ο Μωχάμμαντ δεν ήταν πατέρας σε κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του ΑΛΛΑΧ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος)

(Κοράνι - Σούρα 33:40)

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει επίσης να πιστεύει σε αυτούς τους Προφήτες και Αγγελιαφόρους, τους οποίους ο Αλλάχ ή ο Απόστολός Του έχει κατονομάσει, όπως ο Νώχ (Νώε), ο Χούντ, ο Σάλιχ, ο Ιμπραχήμ (Αβραάμ), και άλλοι (ειρήνη σε αυτούς)

Πίστη στην Έσχατη Μέρα

Η πίστη στην Έσχατη Μέρα περιλαμβάνει την πίστη σε όλα εκείνα που θα συμβούν μετά το θάνατο και σε εκείνα για τα οποία ο Αλλάχ και ο Αγγελιαφόρος Του (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) μας ενημέρωσε. Αυτό περιλαμβάνει την δοκιμασία στον τάφο, το μαρτύριο ή την ευδαιμονία που θα λάβουν εκεί. Περιλαμβάνει, επίσης, την πίστη σε όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν την Ημέρα της Κρίσεως, όπως την Ασ-Σεράτ (Γέφυρα πάνω από το Πυρ της Κολάσεως), την Ζυγαριά των πράξεων (των Καλών και των Κακών), τον Απολογισμό, την Επιβράβευση και την Τιμωρία, την απόδοση του Βιβλίου των πράξεων, που θα δοθεί στους πιστούς στο δεξί τους χέρι, ενώ στους άπιστους θα δοθεί στο αριστερό τους χέρι πίσω από την πλάτη τους.

Περιλαμβάνει, επίσης, την πίστη στον Ποταμό που θα δοθεί στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν), την πίστη στον Παράδεισο και στο Πυρ της Κολάσεως, και την πίστη ότι οι πιστοί θα αντικρύσουν τον Κύριό τους και θα ακούσουν το λόγο Του. Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει σε όλα αυτά τα γεγονότα και σε άλλα τα οποία αναφέρονται ξεκάθαρα στο Κοράνι και έχουν ειπωθεί από τον ίδιο τον Προφήτη (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν)

Πίστη στο Αλ-Κάνταρ (Θείο Πεπρωμένο)

Η πίστη στο Αλ Κάνταρ (Θείο Πεπρωμένο) περιλαμβάνει τέσσερα πράγματα:

Πρώτον:

Την πεποίθηση ότι ο Αλλάχ γνωρίζει τι έχει προηγηθεί και τι έπεται. Γνωρίζει τα πάντα σχετικά με τους δούλους Του, γνωρίζει αυτά που θα λάβουν και πόσο θα ζήσουν στη γη, τις πράξεις τους, και ό,τι σχετίζεται με αυτούς.

Τίποτα δε μένει κρυφό από Αυτόν. Το Κοράνι αναφέρει:

«Ο ΑΛΛΑΧ βέβαια έχει απεριόριστη γνώση για κάθε πράγμα.»

(Κοράνι - Σούρα 58:7)

«Για να μάθετε – έτσι -, ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος, κι ότι ο ΑΛΛΑΧ περιβάλλει με τη Γνώση (Του) όλα τα πράγματα.»

(Κοράνι - Σούρα 65:12)

Δεύτερον:

Την πεποίθηση ότι ο Αλλάχ έχει γράψει ξεκάθαρα ότι είχε αποφασίσει, ως μοίρα σε ένα βιβλίο, το Αλ-Λάουχ Αλ-Μαχφούδ (Al-Lauh-Αλ-Mahfuz), όπως αναφέρει το Κοράνι:

«Γνωρίζουμε κιόλας πόσους από αυτούς έχει αφαιρέσει η γη. Και έχουμε μαζί Μας ένα Βιβλίο (κατάστιχο) που φυλάει (όλο το λογαριασμό)

(Κοράνι - Σούρα 50:4)

«Και κάθε πράγμα το έχουμε λογαριάσει σ' ένα Βιβλίο φανερά.»

(Κοράνι - Σούρα 36:12)

Επιπλέον, Αυτός λέει: «Δεν γνωρίζεις ότι ο ΑΛΛΑΧ περικλείει στη παντογνωσία Του όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη; Όλα αυτά είναι (γραμμένα) σε βιβλίο, κι όλα είναι εύκολα για τον ΑΛΛΑΧ."

(Κοράνι - Σούρα 22:70)

Τρίτον:

Την πεποίθηση ότι η Βούλησή Του είναι αναμφισβήτητη και ισχυρή και ό, τι Εκείνος ορίζει θα γίνει, ενώ όσα δεν ορίζει δε θα πραγματοποιηθούν:

«Πράγματι ο ΑΛΛΑΧ πραγματοποιεί ό, τι θέλει.»

(Κοράνι - Σούρα 22:18)

«Και να η διαταγή Του – όταν θέλει ένα πράγμα – Λέγει: «Γεννηθήτω» και γίνεται!»

(Κοράνι - Σούρα 36:82)

«Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε εκτός αν είναι θέλημα του ΑΛΛΑΧ, (που είναι) ο Κύριος του Σύμπαντος Κόσμου.»

(Κοράνι - Σούρα 81:29)

Τέταρτον:

Την πεποίθηση ότι είναι ο Μοναδικός Δημιουργός όλων των πραγμάτων (έμψυχων ή άψυχων), όπως λέει το Κοράνι:

«Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος, και είναι για κάθε τι ο Κηδεμών.»

(Κοράνι - Σούρα 39:62)

«Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Να θυμάστε τις ευεργεσίες του ΑΛΛΑΧ (που έστειλε) πάνω σας. Μήπως υπάρχει άλλος Δημιουργός, εκτός από τον ΑΛΛΑΧ που σας συντηρεί από τον ουρανό και από τη γη; Δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο Εκείνος. Γιατί – λοιπόν – απομακρύνεστε από την Αλήθεια;»

(Κοράνι - Σούρα 35:3)

Η πίστη στο Θείο Πεπρωμένο, ως εκ τούτου, αποτελείται από τις τέσσερις παραπάνω πεποιθήσεις. Αυτή είναι η θέση των Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γκαμά'α.

Μόνο εκείνοι που προβαίνουν σε αρνητικές καινοτομίες στη θρησκεία (αιρετικοί) αρνούνται ορισμένες από αυτές τις πεποιθήσεις.

Η Πίστη ενισχύεται με πράξεις υπακοής και αποδυναμώνεται με πράξεις ανυπακοής.

Η πίστη στον Αλλάχ περιλαμβάνει, επίσης, την πεποίθηση ότι η έννοια της Πίστης συνδυάζει λόγια και πράξεις. Η Πίστη αυτή ενισχύεται με πράξεις υπακοής ενώ αποδυναμώνεται με πράξεις ανυπακοής. Δεν επιτρέπεται να κατηγορεί κανείς έναν Μουσουλμάνο ως άπιστο (Κάφιρ), επειδή διαπράττει ανυπάκουες πράξεις και μεγάλες αμαρτίες, όπως μοιχεία, κλοπή, τοκογλυφία, κατανάλωση αλκοόλ και ανυπακοή στους γονείς, εκτός εάν αυτός ή αυτή θεωρεί αυτές τις αμαρτίες επίτρεπτες και μη απαγορευμένες. Το Κοράνι αναφέρει:

«Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' αμαρτήματα εκείνου που πιστεύει σε άλλους θεούς συνέταιρους μ' Αυτόν. Συγχωρεί όμως για όποιον θέλει άλλες αμαρτίες εκτός απ' αυτό.»

(Κοράνι - Σούρα 4:116)

Αυθεντικά Χαντίθ αναφέρουν, επίσης, ότι ο Αλλάχ θα πάρει τελικά από το Πυρ της Κολάσεως αυτόν που η πιστή του έχει το βάρος έστω ενός μορίου.

Η Αγάπη για χάρη του Αλλάχ και το αντίθετο.

Η πίστη στον Αλλάχ απαιτεί ακόμα το να αγαπάς για χάρη Του ή το αντίθετο και τη δημιουργία φίλων για χάρη Του ή το αντίθετο. Ένας αληθινός πιστός αγαπά τους πιστούς και τους κάνει φίλους του, ενώ δείχνει αποστροφή προς τους άπιστους και δεν τους θεωρεί φίλους του. Οι πιστοί θα πρέπει να αγαπούν τους Συντρόφους του Προφήτη (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν).

Οι Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γκαμά'α τους αγαπούν και πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι της ανθρωπότητας, μετά τους Προφήτες, όπως ο Προφήτης δήλωσε στο γνωστό Χαντίθ :

«Η καλύτερη των γενεών είναι η δική μου γενιά, έπειτα αυτοί που ακολούθησαν. Έπειτα αυτοί που τους ακολούθησαν» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρη)

Πιστεύουν επίσης, ότι οι καλύτεροι από αυτούς είναι οι εξης με αυτή τη σειρά: ο Άμπου Μπάκρ (Abu Bakr), έπειτα ο 'Ούμαρ Ίμπν Αλ-Χατάμπ ('Umar bin Al-Khattāb), μετά ο 'Ουθμάν Ίμπν 'Αφφάν ('Uthmān bin 'Affān), και τέλος ο 'Αλι Ίμπν Άμπι Τάλεμπ ('Ali bin Abi Tālib). Έπειτα, υπάρχουν οι Σύντροφοι στους οποίους έχουν δοθεί τα χαρμόσυνα νέα της εισόδου τους στον Παράδεισο και έπειτα οι υπόλοιποι από τους Συντρόφους. Οι πιστοί προσέχουν τα λεγόμενά τους για τις διαφωνίες που προέκυψαν μεταξύ των συντρόφων και πιστεύουν ότι έκαναν ό, τι καλύτερο μπορούσαν για αυτό το οποίο θεωρούσαν ότι ήταν σωστό. Όποιος αποδεικνυόταν σωστός στην κρίση του θα ανταμειβόταν διπλά και όποιος (αποδεικνυόταν) λάθος στην κρίση του θα λάμβανε μια ανταμοιβή. Οι πιστοί Αγαπούν τα πιστά μέλη της οικογένειας του Προφήτη και τις συζύγους του, οι οποίες περιγράφονται ως Μητέρες των Πιστών.

Οι πιστοί διαφοροποιούνται από τη στάση που κρατούν οι Σιϊτες (πλανεμένοι αιρετικοί). Οι Σιϊτες μισούν τους Συντρόφους του Προφήτη, τους βλασφημούν και βάζουν τα μέλη της οικογένειας του Προφήτη σε θέση υψηλότερη από ότι ο Αλλάχ έχει καθορίσει για αυτούς.

Οι πιστοί διαφοροποιούνται, επίσης, και από τη στάση των Αν-Ναωάσιμπ (Αn-Nawāsib), που βλάπτουν τα μέλη της οικογένειας του Προφήτη με λόγια και πράξεις.

Αυτό που έχουμε αναφέρει σε αυτή τη σύντομη πραγματεία για το αληθινό δόγμα με το οποίο ο Αλλάχ έστειλε τον Αγγελιαφόρο Του αντιπροσωπεύει την πίστη της ορθής καθοδηγημένης ομάδας, αυτή των Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γκαμά'α, για τους οποίους ο Προφήτης είπε:

«Μια ομάδα από τους Μουσουλμάνους θα συνεχίσει με την νίκη καθώς θα επιμένει στην Αλήθεια. Κανένα κακό δε θα συμβεί σε αυτούς από εκείνους που τους απαρνούνται μέχρι η Εντολή του Αλλάχ να πραγματοποιηθεί»

Είπε επίσης: «Οι Εβραίοι χωρίστηκαν σε εβδομήντα μια (71) αιρέσεις, οι Χριστιανοί χωρίστηκαν σε εβδομήντα δύο (72) αιρέσεις και οι Μουσουλμάνοι θα διαιρεθούν σε εβδομήντα τρεις (73), που όλες θα βρεθούν (θα τιμωρηθούν) στο Πυρ της Κολάσεως εκτός από μια.» Όταν οι Σύντροφοι του ζήτησαν να τους προσδιορίσει την ορθή ομάδα απάντησε: «Όσοι ακολουθούν αυτό που οι Σύντροφοί μου και Εγώ πράττουμε.»

Πράγματι, αυτό είναι το αυθεντικό δόγμα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς.

Οι άνθρωποι που έρχονται σε αντίθεση και αυτοί που αποκλίνουν από αυτό το Δόγμα.

Όσοι έρχονται σε αντίθεση και αποκλίνουν από αυτήν την πίστη διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αυτοί που λατρεύουν τα είδωλα, τους αγγέλους, τους αγίους, τα τζίνν, τα δέντρα και τις πέτρες.

Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν ακολουθήσει το κάλεσμα των Αγγελιοφόρων του Αλλάχ, αλλά και το απορρίπτουν πεισματικά. Αυτό ακριβώς έκανε η Κοράϊς (Quraish - η φυλή του Προφήτη) και κάποιες άλλες Αραβικές φυλές, όταν ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) ήρθε σε αυτούς με την Αλήθεια από τον Κύριό Του.

Συνήθιζαν να επικαλούνται ψεύτικους θεούς προκειμένου να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους, να θεραπεύσουν τους ασθενείς και να τους βοηθήσουν να νικήσουν τους εχθρούς τους. Προσέφεραν, επίσης, θυσίες σε αυτούς και ορκίζονταν στο όνομά τους. Όταν ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) αποδοκίμασε τις ανόητες πεποιθήσεις τους και τους κάλεσε να λατρέψουν τον Αλλάχ και μόνο και να μη συσχετίζουν κανέναν και τίποτα άλλο μαζί Του στη λατρεία, εκείνοι απάντησαν:

«Πώς έχει κάνει τις θεότητες (όλες) μέσα σ' έναν Θεό; Στ' αλήθεια αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα!»

(Κοράνι - Σούρα 38:5)

Ο Προφήτης δεν απελπίστηκε. Συνέχισε να τους καλεί να λατρέψουν τον Αλλάχ Μόνο, προειδοποιώντας τους να μην Του αποδίδουν συνεργάτες στη λατρεία και εξηγώντας τους την πραγματικότητα του Ισλάμ. Οι προσπάθειές του απέδωσαν όταν τελικά εισήλθε η θρησκεία του Αλλάχ στα πλήθη. Το Ισλάμ τότε βασίλευσε και υπερίσχυσε όλων των θρησκειών, λόγω των επίμονων προσπαθειών που κατέβαλε ο Προφήτης, οι Σύντροφοί του και εκείνοι που τους ακολούθησαν στη αρετή. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε και πάλι, μετά από την άγνοια που κυριάρχησε και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων επανήλθε στις ανόητες και αδαείς πρακτικές τους, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής Σιρκ (απόδοση συνεργατών στον Αλλάχ ή να θέτουν τους Προφήτες και τους Αγίους παραπάνω από την θέση που όρισε ο Αλλάχ γι'αυτούς ή να τους επικαλέσει για βοήθεια ή προστασία.). Αυτό το φαινόμενο εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στη σημερινή κοινωνία μας εξαιτίας της άγνοιας.

Το επιχείρημα των σύγχρονων ανθρώπων δεν διαφέρει με αυτό των προκατόχων τους.

Το επιχείρημα που αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι προέβαλαν δεν διαφέρει από αυτό των προκατόχων τους, δηλαδή:

«Αυτοί είναι οι μεσολαβητές μας με τον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνι - Σούρα 10:18)

Και: «Δεν τους λατρεύουμε παρά μόνο για να μας φέρουν κοντά στον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνι - Σούρα 39:3)

Ο Αλλάχ αντέκρουσε αυτόν το ψευδή ισχυρισμό και κατέστησε σαφές ότι το να λατρεύουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα εκτός από τον Αλλάχ συνιστά Σιρκ, παγανισμό και απιστία. Το Κοράνι λέει:

«Και λατρεύουν αντί τον ΑΛΛΑΧ, πράγματα (είδωλα) που ούτε τους βλάφτουν, ούτε και τους ωφελούν, και λένε: ''Αυτοί είναι οι μεσολαβητές μας με τον ΑΛΛΑΧ''»

(Κοράνι - Σούρα 10:18)

Ο Αλλάχ αντέκρουσε τον ισχυρισμό αυτό στον ίδιο Στίχο ως εξής:

«Πες (τους): «Μήπως (πράγματι) έχετε πληροφορήσει τον ΑΛΛΑΧ ότι δεν γνωρίζει για κάτι που βρίσκεται στους ουρανούς ή στη γη. Δόξα (πρέπει) σ' Αυτόν! Και πολύ ψηλά είναι από τους συνεταίρους που Του αποδίδουν.»

(Κοράνι - Σούρα 10:18)

Αυτοί οι στίχοι καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η λατρεία Προφητών, αγίων και άλλων εκτός από Αυτόν είναι η μεγαλύτερη μορφή Σιρκ, η οποία είναι ασυγχώρητη αμαρτία (μετά θάνατον). Μόνο εκείνοι που την έχουν διαπράξει προσπαθούν να την ονομάσουν διαφορετικά. Το Κοράνι αναφέρει:

«Δεν τους λατρεύουμε παρά μόνο για να μας φέρουν κοντά στον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνι - Σούρα 39:3)

Ο Αλλάχ αντέκρουσε τον ψευδή ισχυρισμό τους υποστηρίζοντας το εξής:

«Ο ΑΛΛΑΧ – βέβαια – θα δικάσει μεταξύ τους για τις διαφορές τους. Και δεν καθοδηγεί – ο ΑΛΛΑΧ – τον ψεύτη που είναι υπερβολικά άπιστος.»

(Κοράνι - Σούρα 39:3)

Σε αυτό το Στίχο, ως εκ τούτου, ο Αλλάχ καθιστά σαφές ότι η λατρεία που προσφέρουν σε άλλους εκτός από Αυτόν, είτε με τη μορφή της επίκλησης, της ελπίδας, του φόβου ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, αποτελεί ένδειξη μεγάλης απιστίας. Τους αποκαλεί, επίσης, ψεύτες όταν ισχυρίζονται ότι οι ψεύτικοι θεοί τους φέρνουν πιο κοντά στον Αλλάχ.

Υπάρχει μια σειρά από ιδεολογίες και φιλοσοφίες στη σύγχρονη εποχή μας, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτή την αληθινή πίστη.

Οι οπαδοί αυτών των ιδεολογιών και φιλοσοφιών, που εφευρέθηκαν, από τον Μαρξ, τον Λένιν και άλλους οι οποίοι αναφέρονται στον αθεϊσμό και την απιστία, δίνουν διαφορετικά ονόματα στις πεποιθήσεις τους όπως, σοσιαλισμό, κομμουνισμό και διάφορα άλλα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά άπιστοι, επειδή δεν πιστεύουν στην Ημέρα της Κρίσεως, στον Παράδεισο και στην Κόλαση. Απορρίπτουν, επίσης, όλες τις θρησκείες, διότι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει θεός και ότι η ζωή έχει μόνο σημασία. Όσοι, λοιπόν, ενστερνίζονται αυτές τις ιδεολογίες και φιλοσοφίες σίγουρα θα υποστούν τις χειρότερες συνέπειες, τόσο σε αυτή τη ζωή (τιμωρία από τον Αλλάχ) όσο και στη Μέλλουσα ζωή.

Άλλες πεποιθήσεις, οι οποίες αντιτίθενται στην αληθινή πίστη, συμπεριλαμβανομένων κάποιων αιρέσεων από τον Al-Bātinyyah και από τον Ασ-Σουφφία, υποστηρίζουν ότι οι αποκαλούμενοι ως άγιοι είναι συνεταίροι του Αλλάχ στη διαχείριση των υποθέσεων Του στον κόσμο. Τους δίνουν ονόματα όπως Ακτάμπ, Αωτάντ και 'Αγωάθ. Πράγματι, αυτή είναι η χειρότερη μορφή Σιρκ σχετικά με την Κυριότητα του Αλλάχ και είναι ακόμα χειρότερη από τη μορφή του Πολυθεϊσμού η οποία κυριαρχούσε στην Αραβία πριν το Ισλάμ. Οι Άραβες την εποχή εκείνη συνέδεαν τους συνεταίρους με τον Αλλάχ μόνο στη λατρεία και όχι στην Κυριαρχία, συνδέοντας με τον Αλλάχ συνεταίρους όταν όλα κυλούσαν καλά, αλλά όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα και δυσκολίες τότε επικαλούντουσαν τον Αλλάχ αφοσιωμένοι ειλικρινά και αποκλειστικά σε Αυτόν.

Όπως λέει το Κοράνι:

«Κι αν τώρα επιβιβαστούν στο καράβι (για ταξίδι στη θάλασσα) επικαλούνται τον ΑΛΛΑΧ αφοσιωμένοι ειλικρινά (κι αποκλειστικά) σ' Αυτόν. Όταν όμως τους σώσει (αποβιβάζοντάς τους) στη στεριά, Να τους! που δίνουν μερίδιο (της λατρείας τους) σε άλλες θεότητες!»

(Κοράνι - Σούρα 29:65)

«Κι αν τους ρωτήσεις ποιος είναι που τους έπλασε, θα πουν βέβαια: ο ΑΛΛΑΧ. Πώς όμως έχουν παραπλανηθεί μακριά (από την Αλήθεια)

(Κοράνι - Σούρα 43:87)

«Πες (τους): «Ποιος σας συντηρεί απ' τον ουρανό και τη γη; Ή ποιος εξουσιάζει την ακοή και την όραση; Και ποιος κάνει το ζωντανό να ξεπηδά απ' το νεκρό, και κάνει το πεθαμένο να παράγεται από το ζωντανό; Και ποιος (κυριαρχεί) και ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις;» Κι ευθύς αμέσως θα αποκριθούν: «Ο ΑΛΛΑΧ». Τότε πες (τους): «Γιατί λοιπόν δεν δείχνετε σεβασμό (σ' Αυτόν)»»

(Κοράνι - Σούρα 10:31)

Οι σύγχρονοι Μουσρεκίν (Αυτοί που συνδέουν συνεταίρους με τον Αλλάχ) είναι χειρότεροι από τους προκατόχους τους.

Όσοι καταφεύγουν σε οποιαδήποτε μορφή Σιρκ αυτές τις μέρες είναι χειρότεροι από τους προκατόχους τους, διότι ορισμένοι από αυτούς συνδέουν τους συνεταίρους με την Κυριότητα του Αλλάχ και γίνονται πολυθεϊστές τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα. Αυτό είναι προφανές από τις πρακτικές τους όταν προσκυνούν τα μνήματα του Al-Hussein, του Al-Badawi και άλλα στην Αίγυπτο, το προσκύνημα στην Aden (Al-Eidarous), το προσκύνημα στην Υεμένη (Al-Hadi), το προσκύνημα προς τον Ibn Arabi στη Συρία, το προσκύνημα προς τον 'Abdul-Qadir Al- Jilani στο Ιράκ και άλλα γνωστά προσκυνήματα σε μνήματα. Τα πράγματα είναι χειρότερα αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που μοχθούν προκειμένου να υπενθυμίσουν σ' αυτούς τους αδαείς την πραγματικότητα του Ταουχίντ (Tawheed/Μονοθεϊσμός) την οποία ο Αλλάχ έδειξε με τους Αγγελιαφόρους Του. Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Αλλάχ να τους καθοδήγηση στην Αλήθεια και να βοηθήσει τους Μουσουλμάνους ηγέτες να καταπολεμήσουν και να ξεριζώσουν αυτό το φαινόμενο.

Μεταξύ των πεποιθήσεων που έρχονται σε αντίθεση με την αληθινή πίστη όσον αφορά τις Ονομασίες και τις Ιδιότητες του Αλλάχ είναι οι πεποιθήσεις των Al- Jahmiyah και Al-Mu'tazilah (αιρέσεις) και των ομοίων τους. Αυτές οι αιρέσεις αγνοούν εντελώς τις Ύψιστες και τις Τέλειες Χαρακτηριστικές Ειδιότητες του Αλλάχ και τον περιγράφουν με ιδιότητες ανύπαρκτων ή άψυχων όντων. Είναι πολύ ανώτερος από όσα λένε γι' Αυτόν!

Οι Al-Ashā'irah είναι μια άλλη αίρεση που αμφισβητεί μερικά από τα Χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει άλλα αντιφάσκοντας με αυτό τον τρόπο με τις λογικές και τις γραπτές αποδείξεις του Κορανίου και των αυθεντικών Χαντίθ.

Η σωστή και αληθινή πίστη είναι αυτή των Άχλο Εσ-Σούννα Ουα Αλ-Γκαμά'α που επιβεβαιώνουν όλα τα Ονόματα και τις Ιδιότητες που ο Αλλάχ έχει πιστοποιήσει για τον Εαυτό Του στο Κοράνι ή μέσω του Προφήτη Του (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν). Τον καθιστούν πολύ πιο πάνω (και πέρα) από τη δημιουργία Του, καθώς δεν υπάρχει κάποιος που να φέρει ομοιότητες με Αυτόν σε κάτι. Εφαρμόζοντας όλες τις αποδείξεις (που εμπεριέχονται) στο Κοράνι και την Σούννα (Sunnah) χωρίς να διαστρεβλώνουν το νόημά τους ούτε στο ελάχιστο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν να πέσουν σε αντίφαση, όπως πολλοί άλλοι έχουν περιπέσει. Αυτή η πίστη είναι ο δρόμος για τη σωτηρία και την ευτυχία σε αυτή τη ζωή και στη Μέλλουσα. Πρόκειται για τον Ίσιο Δρόμο, τον οποίον ακολούθησαν οι ευσεβείς προκάτοχοι τους και ηγέτες τους. Οι σύγχρονοι Μουσουλμάνοι δε θα ακολουθούν τον Ίσιο Δρόμο παρά μόνο εάν ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με τους προκατόχους τους, ο οποίος είναι συνυφασμένος με το Βιβλίο (Κοράνι) του Αλλάχ και τη Σούννα (Sunnah) του Αγγελιαφόρου Του, ενώ παράλληλα αποφεύγουν όλα αυτά που έρχονταν σε αντίθεση με αυτά.

Η Υποχρέωση της λατρείας αποκλειστικά προς Τον Αλλάχ

«Ο Αληθινός –Κύριός σας- είναι ο ΑΛΛΑΧ, που έπλασε τους ουρανούς και τη γη σε έξι μέρες, κι έπειτα μόνιμα εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της εξουσίας), σχεδίασε τη νύχτα σαν κάλυμμα πάνω στη μέρα, να εναλλάσσονται με ταχύτητα, κι έπλασε τον ήλιο, το φεγγάρι και τ' άστρα (όλα) διοικούμενα κάτω από νόμους στις διαταγές Του. Να! Αυτός που έχει δικαίωμα να δημιουργεί και να κυβερνά. Ευλογημένος ας είναι ο ΑΛΛΑΧ, Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος.»

(Κοράνι Σούρα 7 : 54)

«Και δεν έπλασα τα Τζίνν και τους ανθρώπους, παρά για να Με λατρεύουν»

(Κοράνι Σούρα 51 : 56)

Η πιο σημαντική υποχρέωση είναι να λατρεύει κανείς Τον Αλλάχ, Τον Κύριο των ουρανών και της γης και μόνο Αυτόν. Για αυτό το λόγο Εκείνος δημιούργησε τους ανθρώπους και τα τζίνν, για να Τον λατρεύουν μόνον Του με τις μορφές λατρείας που έδειξε, δηλαδή την Προσευχή, τη Νηστεία, τη Ζακάτ (υποχρεωτική ελεημοσύνη), το Χατζ (προσκύνημα), τις θυσίες ζώων, το φόβο, την ελπίδα, την προστασία και όλες τις υπόλοιπες δεήσεις. Επίσης, υπακοή στον Αλλάχ σημαίνει να εκτελεί κανείς όλες τις εντολές Του και να αποφεύγει τις απαγορεύσεις Του που αναφέρονται στο Κοράνι και στη Σούννα. Επίσης, Ο Αλλάχ έστειλε τους Αγγελιαφόρους και τα Βιβλία Του για να διασαφηνίσουν στους ανθρώπους το δικαίωμα αυτό.

«Ω Άνθρωποι! Λατρέψετε τον Κύριό σας, (τον ΑΛΛΑΧ) που δημιούργησε εσάς και τους προγόνους σας, για ν' έχετε την ευκαιρία για να θεοσεβήτε.»

(Κοράνι Σούρα 2 : 21)

«Ο Κύριός σου έχει θεσπίσει να μη λατρεύετε παρά μόνο Εκείνον και στους γονείς σας οφείλεται φιλοφροσύνη.»

(Κοράνι Σούρα 17 : 23)

«Και δεν είχαν διαταχθεί (στη Βίβλο) παρά μόνο (αυτό): Να λατρεύουν τον ΑΛΛΑΧ μ' ειλικρινή πίστη (χωρίς να συνεταιρίζουν μ' Αυτόν κανένα, να τηρούν την Προσευχή, να δίνουν –τακτικά– Ελεημοσύνη (Ζακάα). Και αυτή είναι η Θρησκεία της Αλήθειας (με τα σωστά και ίσια θεσπίσματα)»

(Κοράνι Σούρα 98 : 5)

«Γι' αυτό πάρετε ό,τι σας δώσει ο Απόστολος (ό,τι σας διατάζει) και αποφεύγετε ό,τι σας απαγορεύει. Και φοβηθείτε τον ΑΛΛΑΧ γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι αυστηρός στην Τιμωρία.»

(Κοράνι Σούρα 59 : 7)

«Ω! Σεις που πιστεύατε! Υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ κι υπακούετε τον Απεσταλμένο, και σ' όσους, ανάμεσά σας, έχουν εξουσία πάνω σας. Αν διαφωνήσετε σε κάτι, αναφέρετέ το στον ΑΛΛΑΧ (το Κοράνιο) στον Απεσταλμένο, (Σούννα) αν πράγματι πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και την Έσχατη Μέρα. Είναι το καλύτερο και το πιο κατάλληλο τέλος για τελική απόφαση.»

(Κοράνιο Σούρα 4 : 59)

«Όποιος υπακούει στον Απόστολο, υπακούει στον ΑΛΛΑΧ.»

(Κοράνιο Σούρα 4 : 80)

«Βέβαια έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν απόστολο, (με την Εντολή): "Να λατρεύετε μόνο τον ΑΛΛΑΧ και ν' αποφεύγετε την ειδωλολατρία"

(Κοράνιο Σούρα 16 : 36)

«Και δεν έχουμε στείλει – πριν από σένα – κανέναν άλλο απόστολο, που να μην τον έχουμε εμπνεύσει, ότι δεν υπάρχει άλλος θεός ειμή μόνο Εγώ. Γι' αυτό να Με λατρεύετε (και να Με υπηρετείτε)»

(Κοράνιο Σούρα 21 : 25)

«Α. Λ. Ρ. ('Αλιφ, Λάμμ, Ρα'). (Αυτό είναι) ένα Βιβλίο, με βασικά εδάφια (ή θεμελιώδη νοήματα) που αργότερα εξηγήθηκαν αναλυτικά από Έναν που είναι Σοφός κι Εμπειρογνώμονας (σ' όλα τα πράγματα)(1). (Διδάσκει) να μη λατρεύετε ειμή μόνο τον ΑΛΛΑΧ. (Ομολόγησε!): "Εγώ – αληθώς – είμαι (σταλμένος) σε σας από Εκείνον, για να προειδοποιήσω και να αναγγείλω ευχάριστα νέα. (2)»

(Κοράνιο Σούρα 11 : 1,2)

Όλα τα παραπάνω εδάφια καταδεικνύουν το δικαίωμα Του Αλλάχ να λατρεύεται μόνος Του. Και αυτή είναι η ρίζα της θρησκείας. Καταδεικνύουν επίσης τη Σοφία με την οποία δημιούργησε τους ανθρώπους και τα τζίνν και τη Σοφία με την οποία έστειλε τους Αγγελιαφόρους και τα Βιβλία Του στη γη. Οι άνθρωποι πρέπει να σκεφτούν ότι αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκαν αυτοί και τα τζίνν και να προσέξουν να μην πέσουν στο τραγικό σφάλμα στο οποίο έχουν πέσει πολλοί, δηλαδή να δώσουν στους Προφήτες και τους Αγίους θέση μεγαλύτερη από αυτή που τους αξίζει και να χτίζουν τζαμιά, εκκλησίες ή ναούς πάνω από τα σημεία ταφής τους και να ζητούν από αυτούς βοήθεια ή προστασία, και οποιαδήποτε άλλη έκφραση αυτής της χείριστης μορφής Σιρκ.

Ο Προφήτης είπε στο Σύντροφό Του, Μω'άδ: «Γνωρίζεις ποιο είναι το δικαίωμα Του Αλλάχ στους δούλους Του και το δικαίωμα των δούλων Του σ' Αυτόν;» Ο Μω'άδ απάντησε: «Ο Αλλάχ και ο Προφήτης του είναι οι μόνοι που το ξέρουν.» Τότε ο Προφήτης είπε: «Το δικαίωμα Του Αλλάχ στους δούλους Του είναι να τον λατρεύουν μόνο Του και να μην Του αποδίδουν συνεργάτη. Και το δικαίωμα των δούλων στον Αλλάχ είναι να μην τιμωρεί όσους δεν Του αποδίδουν συνεργάτες.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι – Σαχίχ Μόσλεμ)

Και σε άλλο Χαντίθ, ο Προφήτης είπε: «Όποιος πεθάνει και έχει αποδώσει συνεργάτη στον Αλλάχ, πηγαίνει στο Πυρ (της Κολάσεως)(Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι)

Σε ένα άλλο Χαντίθ: «Όποιος συναντηθεί με Τον Αλλάχ (όταν πεθάνει) και δεν Του έχει αποδώσει συνεργάτη, θα πάει στον Παράδεισο. Όποιος συναντηθεί με Τον Αλλάχ (όταν πεθάνει) και Του έχει αποδώσει συνεργάτη, θα πάει στην Κόλαση.» (Σαχίχ Μόσλεμ)

Τα Χαντίθ σχετικά με αυτό είναι πολλά και αυτό το ζήτημα είναι το πιο σημαντικό και για αυτό το λόγο Ο Αλλάχ έστειλε στους ανθρώπους το Μωχάμμαντ, για να τους προσκαλέσει στο Μονοθεϊσμό και να απαγορεύσει κάθε μορφή Σιρκ (απόδοση συνεργατών στον Αλλάχ). Ο Μωχάμμαντ μετέδωσε το Μήνυμα Του Αλλάχ με τον τελειότερο τρόπο και υπέμεινε με τους Συντρόφους του πολλές δυσκολίες και πολλά βασανιστήρια, μέχρι που Ο Αλλάχ τους οδήγησε στη νίκη και καθάρισε την Αραβία από τα είδωλα και τον πολυθεϊσμό, και όλες οι Αραβικές φυλές ασπάστηκαν το Ισλάμ και κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα και τα είδωλα. Ο Λόγος Του Αλλάχ θριάμβευσε και το Ισλάμ υπερίσχυσε σε όλη την Αραβία και έπειτα οι Μουσουλμάνοι κάλεσαν στο Ισλάμ όλον τον κόσμο (εκτός της Αραβίας) και Ο Αλλάχ καθοδήγησε με αυτούς πολλούς λαούς και διέδωσε την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη σε όλον τον κόσμο.

«Ω! Εσείς που πιστεύετε! Αν βοηθήσετε (την θρησκεία) του ΑΛΛΑΧ, τότε κι Εκείνος θα σας βοηθήσει και θα σταθεροποιήσει τα βήματά σας.»

(Κοράνι Σούρα 47 : 7)

«Ο ΑΛΛΑΧ – στα σίγουρα – θα βοηθήσει όσους υποστηρίζουν τη θρησκεία Του, γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος και Κραταιός (Ικανός να επιβάλει τη Θέλησή Του). (40) Υποστηρίζει (ο ΑΛΛΑΧ) εκείνους που, αν τους εγκαταστήσουμε στη γη, τηρούν τακτικές προσευχές, δίνουν συνέχεια τη Ζακάα (Ζακάτ) προτρέπουν συνέχεια στο καλό, κι απαγορεύουν το κακό. Στον ΑΛΛΑΧ παραμένει η τελική απόφαση για (όλες) τις υποθέσεις.»

(Κοράνι Σούρα 22 : 40,41)

Όμως, με την πάροδο του χρόνου, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να απομακρύνονται από τον αληθινό μονοθεϊσμό και να ακολουθούν τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους και η αμαρτία άρχισε να εξαπλώνεται ανάμεσα σε αυτούς. Για αυτό το λόγο Ο Αλλάχ τους τιμώρησε, κάνοντας τους εχθρούς τους να είναι ισχυρότεροι από αυτούς και να κυριαρχούν σε αυτούς. Αυτή είναι η τιμωρία για όσα έκαναν και Ο Αλλάχ δεν είναι Άδικος προς τους δούλους Του.

«"Κι αυτό γιατί ο ΑΛΛΑΧ ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει την Εύνοιά Του που μ' αυτή ευνόησε έναν λαό, εκτός αν αλλάξουν οι ίδιοι ό,τι είναι στις ψυχές τους, (Κι αλήθεια) ο ΑΛΛΑΧ Εκείνος που όλα τ' ακούει κι όλα το γνωρίζει.»

(Κοράνι 8 : 53)

Για αυτό θα πρέπει όλοι οι Μουσουλμάνοι, λαοί και κυβερνήσεις, να επιστρέψουν στον Αλλάχ και να λατρεύουν μόνο Αυτόν και να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, εκτελώντας τις Εντολές που έκανε υποχρεωτικές και απομακρυνόμενοι από όσα απαγόρευσε. Και το πιο σημαντικό είναι να ακολουθήσουν το Νόμο του Αλλάχ και να πάψουν να εφαρμόζουν τους νόμους που έχουν θεσπιστεί από ανθρώπους.

«Κι ήταν χρέος μας να βοηθήσουμε (τότε) τους πιστούς.»

(Κοράνι Σούρα 30 : 47)

«Ο ΑΛΛΑΧ υποσχέθηκε σ' εκείνους από σας που έχουν πιστέψει, κι έκαναν καλές πράξεις, ότι θα τους χαρίσει κυριαρχία στη γη, όπως την είχαν δοθεί εκείνοι που (έζησαν) πριν απ' αυτούς, και θα στερεώσει τη θρησκεία τους που την έχει διαλέξει γι' αυτούς και θα αλλάξει (την κατάστασή τους) έπειτα από το φόβο που είχαν (επιδιώκοντας) ασφάλεια και ειρήνη. Αυτοί λατρεύουν Εμένα (μόνο) και δεν κάνουν άλλο πράγμα συνέταιρό Μου. Κι όποιος αρνηθεί – μετά απ' αυτό – την Πίστη, αυτοί είναι οι παράνομοι.»

(Κοράνι Σούρα 24 : 55)

«Βέβαια, θα βοηθήσουμε τους απεσταλμένους Μας, κι εκείνους που πιστεύουν στη ζωή του κόσμου τούτου, και κατά την Ημέρα που θα σηκωθούν οι Μάρτυρες,(51) Την Ημέρα που οι δικαιολογίες των Άδικων δεν πρόκειται να τους ωφελήσουν, ενώ θα έχουν για (ανταπόδοση) την κατάρα, και τη διαμονή διαρκώς στη κόλαση.(52)»

(Κοράνι Σούρα 40 : 51,52)

Οι ενέργειες που ακυρώνουν Το Ισλάμ.

Για αυτά που ακυρώνουν το Ισλάμ, πρέπει να γνωρίζετε, αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί, ότι ο Αλλάχ κατέστησε υποχρεωτικό σε όλους τους δούλος Του να δεχτούν το Ισλάμ και να εισέλθουν σε αυτό με πίστη, ενώ τους προειδοποίησε να μην ακολουθήσουν τίποτε άλλο εκτός του Ισλάμ. Έστειλε, επίσης, τον Προφήτη Του Μωχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν) να καλέσει την ανθρωπότητα στο Ισλάμ. Ο Αλλάχ μας έχει ενημερώσει στο Κοράνι ότι καθοδηγημένοι είναι εκείνοι που ακολουθούν τη διδασκαλία του Ισλάμ ενώ παραπλανημένοι είναι εκείνοι που την απορρίπτουν. Μας προειδοποίησε σε πολλούς στίχους για τα αίτια της αποστασίας και όλων των μορφών του Σιρκ και τις απιστίας. Οι Μουσουλμάνοι λόγιοι έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι και αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν την αποστασία ενός ατόμου από το Ισλάμ, έχω εν συντομία έχει αναφερθεί στις σελίδες που ακολουθούν, με κάποιες αναφορές στις δέκα κυριότερες μορφές Αποστασίας από ένα άτομο, που ακυρώνουν το Ισλάμ έτσι ώστε να μπορείτε να τις αποφεύγετε και να προειδοποιείτε και άλλους σχετικά με αυτές.

1. Το να συνδέει κανείς συνεταίρους στον Αλλάχ στη λατρεία. Το Κοράνι λέει: «Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' αμαρτήματα εκείνου που πιστεύει σε άλλους θεούς συνέταιρους μ' Αυτόν. Συγχωρεί όμως για όποιον θέλει (Ο Αλλάχ) άλλες αμαρτίες εκτός απ' αυτό.»

(Κοράνι Σούρα 4:116)

«Όποιος συνδυάζει άλλους θεούς με τον ΑΛΛΑΧ, - τότε ο ΑΛΛΑΧ θα τους απαγορεύσει γι' αυτόν, τον Παράδεισο και σπίτι του θα είναι η Φωτιά. Κι εκεί δεν θα υπάρχει κανείς για να βοηθήσει τους κακοποιούς.»

(Κοράνι Σούρα 5:72)

Οι μορφές Σίρκ περιλαμβάνουν την επίκληση στους νεκρούς, το να ζητάει κάποιος την βοήθειά τους, την προσφορά θυσιών σε αυτούς και το να ορκίζεται στο όνομά τους.

2. Το να υπάρχει διαμεσολαβητής μεταξύ ενός ατόμου και του Αλλάχ, και το να αναζητά τη διαμεσολάβησή τους (ψεύτικων θεών και ανθρώπων) στον Αλλάχ και το να εξαρτάται από αυτούς. Όσοι το πράττουν αυτό θεωρούνται άπιστοι.

3. Το να μην κατηγορεί τους πολυθεϊστές και αυτούς που καταφεύγουν σε Σιρκ ή σε απιστία, το να αμφιβάλλει για την απιστία τους ή το να εγκρίνει τις πεποιθήσεις τους.

4. Το να πιστεύει κανείς ότι η καθοδήγηση του Προφήτη δεν είναι πλήρης ή τέλεια, ή το να πιστεύει ότι η απόφαση και η κρίση των άλλων ανθρώπων είναι καλύτερη από την κρίση του Προφήτη. Εκείνοι που προτιμούν την κυριαρχία των ψεύτικων θεοτήτων (Ατ-Ταωαγίτ) (π.χ. βασιλιάδες, μάντες, αγάλματα κλπ) είναι άπιστοι.

5. Εκείνοι που μισούν οτιδήποτε είπε ο Προφήτης, θεωρούνται επίσης άπιστοι ακόμη και αν τηρούν τις εντολές του. Το Κοράνι λέει: «Κι αυτό επειδή εμίσησαν (το Κοράνιο) που έχει στείλει ο ΑΛΛΑΧ, έτσι (κι Εκείνος) ματαίωσε τα έργα τους.»

(Κοράνι Σούρα 47:9)

6. Εκείνοι που γελοιοποιούν οτιδήποτε σχετίζεται με το Ισλάμ, όπως η τιμωρία και η ανταμοιβή στην Μέλλουσα ζωή είναι άπιστοι. Το Κοράνι αναφέρει: «Πες: «(Μήπως) ήταν για τον ΑΛΛΑΧ, τις εντολές Του και τον Απόστολό Του που εμπαίζατε;» Μη δικαιολογείστε, έχετε αρνηθεί την Πίστη, μετά που τη δεχτήκατε.» (9:65,66)

7. Η μαγεία σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένου του να στρέφεις κάποιον μακριά από αυτόν που αγαπά και να κάνεις κάποιον να αγαπά κάποιον ή κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν του αρέσει.

Οποιοσδήποτε ασκεί μαγεία ή την εγκρίνει είναι άπιστος, όπως αποδεικνύεται από το στίχο του Κορανίου που λέει: «Αυτοί οι δύο (άγγελοι) δεν δίδαξαν κανέναν χωρίς να του πουν: «"Είμαστε μόνο ως δοκιμή πειρασμού. Γι' αυτό μην γίνεσαι άπιστος.»»

(Κοράνι, Σούρα 2:102)

8. Το να βοηθάει κάποιος τους άπιστους εναντίον των Μουσουλμάνων είναι μια πράξη απιστίας. Το Κοράνι λέει: «Κι εκείνος ανάμεσά σας που παίρνει αυτούς ως Αωλιά' (υπερασπιστές, προστάτες) είναι ένας απ' αυτούς. Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τον άδικο λαό.»

(Κοράνι, Σούρα 5:51)

9. Εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να απαρνηθούν το νόμο του Ισλάμ είναι άπιστοι. Το Κοράνι αναφέρει: «Κι αν κανείς επιθυμεί άλλη θρησκεία απ' το Ισλάμ, ποτέ τούτο δεν θα γίνει δεκτό απ' αυτόν, και στη Μέλλουσα Ζωή, θα είναι ένας απ' εκείνους που έχουν χάσει.»

(Κοράνι, Σούρα 3:85)

10. Το να απομακρύνεται κανείς από το Ισλάμ και να αρνείται πεισματικά να μάθει τις διδασκαλίες του και να αρνείται να πράττει σύμφωνα με αυτές. Το Κοράνι λέει: «Και ποιος μπορεί να είναι ο πιο άδικος από εκείνον που του έχουν απαγγείλει τις Εντολές του Κυρίου του, κι έπειτα απομακρύνεται απ' αυτές (και τις αμφισβητεί); Βέβαια από τους ενόχους οπωσδήποτε θα απαλλαγούμε με αντεκδίκηση.»

(Κοράνι Σούρα 32:22)

Σε όλες αυτές τις πράξεις που ακυρώνουν το Ισλάμ δεν υφίσταται καμία διαφορά μεταξύ αυτού που το κάνει με αστεϊσμούς, σοβαρά, ή από φόβο. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ επικίνδυνα και τα περισσότερα από αυτά συμβαίνουν. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για τον Μουσουλμάνο να τα προσέχει και να φοβάται για τον εαυτό του σχετικά με αυτά.

Το τέταρτο σημείο, που προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει επίσης εκείνους που πιστεύουν ότι: οι νόμοι που είναι θεσπισμένοι από τον άνθρωπο είναι καλύτεροι από το Ισλαμικό Δίκαιο, ότι το Ισλαμικό Δίκαιο δεν ενδείκνυται για να εφαρμοστεί σε αυτήν την εποχή, ότι το Ισλάμ είναι ο λόγος που κρύβεται πίσω από την οπισθοδρόμηση των Μουσουλμάνων σε ορισμένους τομείς της ζωής ή ότι το Ισλάμ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τομείς πέρα από τη ρύθμιση της ζωής του καθενός όσον αφορά τον Κύριό του και μόνον.

Το σημείο αυτό περιλαμβάνει επίσης εκείνους που πιστεύουν ότι το να κόβεις το χέρι του κλέφτη αποτελεί έναν οπισθοδρομικό νόμο που δεν πρέπει να εφαρμοστεί στη σύγχρονη κοινωνία. Περιλαμβάνει επίσης εκείνους που πιστεύουν ότι είναι θεμιτό να απαλλαγούν από τον Ισλαμικό Νόμο σε θέματα που αφορούν την κοινωνική ζωή (και την καθημερινότητα) και να εφαρμόζουν άλλους νόμους που έχουν θεσπιστεί από τους ανθρώπους, ακόμη και αν δεν πιστεύουν ότι οι άλλοι νόμοι είναι καλύτεροι από τον Ισλαμικό Νόμο. Αυτό σημαίνει ότι κατέστησαν επιτρεπτό ό,τι ο Αλλάχ είχε ήδη ορίσει ως απαγορευμένο. Όποιος καθιστά επιτρεπτό ό,τι ο Αλλάχ έχει ορίσει ως απαγορευμένο, πράγματα που είναι γνωστά στη θρησκεία όπως: η μοιχεία, η κατανάλωση αλκοόλ, η τοκογλυφία και η διακυβέρνηση με νόμους άλλους από αυτούς Του Αλλάχ, είναι άπιστος και με την άποψη αυτή συμφωνούν όλοι οι λόγιοι του Ισλάμ.

Αναζητούμε από Τον Αλλάχ την προστασία από τα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν την οργή Του και την τιμωρία Του.

Η Ειρήνη και οι Ευλογίες του Αλλάχ ας είναι επάνω στον Αγγελιαφόρο Του, στην αγνή του Οικογένεια και στους ευγενείς Συντρόφους του.