Το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ (‘Ακίντα-Aqidah) και οι ενέργειες που το ακυρώνουν

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο μιλάει για το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ και οι ενέργειες που το ακυρώνουν.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει