Dogry ynanç, oňa garşy gelýän zatlar we yslamy bozýan zatlar

Gysgaça beýannama

Dogry ynanç, oňa garşy gelýän zatlar we yslamy bozýan zatlar: Bu kitapça, Hormatly Şeýh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Bäz-iň geçen dersleriniň biridir. Bu dersiniň uly ähmiýetliligi sebäpli, kitap görnüşinde çykarlandyr. Çünki bu kitapda, Hormatly Şeýh, Dogry ynanç barada, oňa garşy gelýän zatlar hakynda we yslam dininden çykaryjy zatlar barada, gysgaça agzap geçendir.

Download

Çeşmeler:

Yslam saýty www.al-islam.com

Ylymly döredijilikler:

Siziň pikiriňiz bize möhümli