Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο μιλάει για το αυθεντικό δόγμα του Ισλάμ και οι ενέργειες που το ακυρώνουν.

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει