Το Κεφάλαιο του Χατζ (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ»)

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο μιλάει για το Προσκύνημα (Χάτζ). Αναφέρεται στον ορισμό του Χάτζ, τις προυποθέσεις για το Χάτζ, την αναλυτική περιγραφή της ‘Ούμρα και του Χάτζ, τους πυλώνες του Χάτζ, και τις υποχρεωτικές πράξεις του. Επίσης αναφέρεται στις αποτρεπτές πράξεις, την Αλ-Φίντια (εξιλέωση γι’ αυτές) και την Αλ-Χάντι (θυσία ζώου) κλπ.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει