Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Ασ-Σαφφ στα Ελληνικά

Περιγραφή

Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Ασ-Σαφφ στα Ελληνικά, με εκφωνητή τον Τζαμ‘άν Αλ-‘Ισέμι.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: