برنامه جوامع الكلم

شرح

دائرة المعارف حدیثی که در برگیرنده‌ی 1400 مصدر (کتاب) حدیث از جمله 543 کتاب مخطوط که تا کنون چاپ و تحقیق نشده، و بر علاوه از آن شامل ترجمه (زندگی‌نامه‌ی) هفتاد هزار راوی حدیث نیز می‌باشد.
- از خصوصیات این برنامه تحقیق و تدقیق (باریک‌بینی) در مصادر حدیث بوده، روایات در آن شکل گذاری شده و علامت‌های که در نوشتار مورد استفاده قرار می‌گیرند رعایت شده است. و هم چنین عدد دقیق احادیث موجود در هر مصدر نیز بیان گردیده است.
- از ویژگی‌های مهم این برنامه: حدیث را با همه‌ی مکررات، تخریجات و شواهد آن یک‌جا ذکر می‌کند، که در نتیجه روایت‌های مختلف یک‌حدیث، همه‌ی طرق و شواهد آن را یکجا می توانیم مشاهده کنیم.
- خدمات حدیثی برای بار نخست؛ که به 69 خدمت می‌رسد، این خدمات در پرونده‌ی همراه معرفی برنامه‌ی جوامع الکلم توضیح داده شده است.
- خدمات تخریج آیات و احادیث وارد در رسائل علمی/ پایان نامه‌ها که از ضیاع سال‌ها عمر یک پژوهش‌گر جلو گیری می‌کند، کافی است فرد پژوهش کننده فایل پایان‌نامه اش را از خلال بخش تخریج پایان نامه‌ها در برنامه‌ی جوامع الکلم پیدا کند، این برنامه شروع به خواندن پایان نامه می‌کند، و آیات و احادیث را خود به خود تخریج می‌نماید، هم چنین پژوهشگر را از اخطای احتمالی موجود در نصوص با خبر می‌سازد، آیات کریمه را کاملا شکل می‌دهد.
و خدمات ارزنده‌ی دیگر که در این مختصر نمی‌گنجد.

Download
نظر شما برای ما مهم است