موضوع بندی علمی

 • فارسی

  PDF

  اين كتاب بحث مهم اذان واقامه شرح مى دهد ازديدگاه مذاهب اهل سنه وجماعه

 • فارسی

  PDF

  اعتقاد آسان (در پرتو قرآن و سّنت)

 • فارسی

  PDF

  بیایید عقیدهء خود را بیاموزیم

 • فارسی

  PDF

  کتاب سوالهای سه‌گانه قبر‌ و قواعد اربعه و نواقض اسلام: این کتاب به زبان فارسی می‌باشد، مولف آن دکتر هیثم سرحان حفظه الله می باشد . که شامل: ۱_ سوالهای سه گانه قبر: رساله ای با ارزش که شامل اصولی است که بر هر فرد مسلمان ضروری است آن را بداند که در قبر از آن مورد سوال واقع می شود و اقسام عبادتی که الله عزوجل به آن دستور داده و همچنین به مراتب دین اشاره شده است. ۲_ قواعد اربعه: رساله ای مختصر در رابطه با بیان قواعد توحید و آشنایی با آن که در رد مشرکین و پاسخ به برخی از شبهات آن‌ها می باشد اشاره شده است . ۳_ نواقص اسلام: متنی مختصر که به‌مهمترین مسائلی که به اسلام هر فردی لطمه وارد می‌کند اشاره کرده، وبا این وجود که به دین هر فردی ضربه وارد می کند، در زندگی خیلی ها رخ داده است‌. لذا هر فرد مسلمان از افتادن در آن باید بر حذر باشد. مولف به شکلی ساده و زیبا بر اساس جدول‌ تقسیم‌بندی نموده و در پایان هر قسمت به صورت مختصر آزمونی قرار داده است‌.

 • فارسی

  PDF

  173 عمل صالح به مناسبت ده روز ذ ىالحجه

 • فارسی

  PDF

  این کتاب مهم در بر دارنده تعریفی مختصر از اسلام است و به بیان مهمترین اصول و تعالیم و محاسن اسلام از منابع اصلی آن، یعنی قرآن کریم و سنت نبوی می پردازد. مخاطَب این رساله همهٔ اهل تکلیف از مسلمانان و غیر مسلمانان به زبان خود آنان در هر زمان و مکانى با تفاوت شرایط و اوضاع می باشند.

 • فارسی

  PDF

  این کتاب مهم در بر دارنده تعریفی مختصر از اسلام است و به بیان مهمترین اصول و تعالیم و محاسن اسلام از منابع اصلی آن، یعنی قرآن کریم و سنت نبوی می پردازد. مخاطَب این رساله همهٔ اهل تکلیف از مسلمانان و غیر مسلمانان به زبان خود آنان در هر زمان و مکانى با تفاوت شرایط و اوضاع می باشند.

 • فارسی

  PDF

  گذری کوتاه بر سیرت و شمائل رسول الله صلی الله علیه و سلم: به زبان فارسی مولف: دکتر هیثم سرحان حفظه‌الله، ، به زبان ساده نوشته شده که هر خواننده‌ای به راحتی با کم‌ترین همت می‌تواند این متن را بخواند و از زندگی و راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره ببرد، و در این متن به خصوصیات اخلاقی، جسمانی، شناخت نزدیکان و همسرانش اشاره شده است، که مولف به شکلی ساده و زیبا بر اساس جدول‌ تقسیم‌بندی نموده و در پایان هر قسمت به صورت مختصر آزمونی قرار داده است‌.

 • فارسی

  PDF

  شرح‌متن دروس مهمه برای عوام امت: به زبان فارسی، مولف شیخ هیثم سرحان حفظه الله، و این‌متن شرح‌کتاب دروس مهمه شیخ بن باز رحمه الله می باشد، که در آن گزیده ای از علوم دینی مربوط به احکام فقهی‌، عقیدتی و اخلاقی گردآوری شده است و شایسته است همه مسلمانان از آن آگاهی پیدا کنند. که مولف به شکلی ساده و زیبا بر اساس جدول‌ تقسیم‌بندی نموده و در پایان هر قسمت به صورت مختصر آزمونی قرار داده است‌.

 • فارسی

  PDF

  تقسیم و ترتیب بندی کتاب قول مفید: به زبان فارسی که دکتر هیثم سرحان حفظه الله آن را تالیف کرده است. این کتاب مختصر کتاب قول مفید شیخ محمد بن عثیمین رحمه الله می باشد که در عصر خودش از مفیدترین کتاب های عقیدتی که بر هرد مسلمان ضروری می باشد، به شمار می آید. در این کتاب به مسائلی که با اصل توحید در تضاد هست، یعنی شرک اکبر و به مسائلی که با کمال‌توحید یعنی شرک اصغر در تضاد هست اشاره شده است. مولف به شکلی ساده و زیبا بر اساس جدول‌ تقسیم‌ بندی نموده و در پایان هر قسمت به صورت مختصر آزمونی قرار داده است‌.

 • فارسی

  PDF

  ترجمه معانی قرآن کریم بزبان فارسى

 • فارسی

  PDF

  زيارت مسجد نبوى شريف همراه با آموزش و ارشادات زائران

 • فارسی

  PDF

  از بین هزاران پیامی که دریافت می‌کنم، یکی از پیام‌ها نگرانی و آشوب خاصی در ذهنم ایجاد کرد. این پیام ‏را جوانی فرستاده بود که خودش را از نسل فردا معرفی می‌کرد. او در دل این پیام غم و نگرانی معرفتی و ‏فکری خودش را جا داده بود و با عباراتی کوتاه به شرح میزان اختلاف ترسناک نسل خودش و نسل پیشین ‏پرداخته بود.‏ آنچه در پیام او آمده بود و سوال‌های پراکنده‌اش ذهنم را مشغول داشت و فکرم را جولانگاه خود ساخت. در ‏میان حروفش اندوه را یافتم و در میان جمله‌ها نگرانی را و در میان کلماتش نومیدی. دانستم این سوال‌ها ‏مخصوص حال او نیست بلکه بسیاری از هم‌نسلان او را ـ پسران و دختران ـ درگیر خود کرده است.‏ شاید این سوالات برای برخی خوانندگان خیلی عادی یا «تفریح معرفتی» به نظر آید اما نظر من خلاف آن ‏است. هنگام خواندن این نامه در سفر بودم و وقتم بسیار تنگ، اما با این حال نتوانستم پاسخ را به تاخیر ‏اندازم یا سوال را از ذهنم بیرون کنم در نتیجه نخست پاسخ را در ذهنم تصور کردم و سپس آن را نوشتم.

 • فارسی

  PDF

  بررسی بارزترین مقوله‌های بنیان‌گذار انحراف فکری معاصر

 • فارسی

  PDF

  راهنمای غایی در مورد COVID19

 • فارسی

  PDF

  دین اسلام؛ ماهیّت، شرایع، عقاید و نظام های آن

 • فارسی

  PDF

  سيد شهداء حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عنه

 • فارسی

  PDF

  در رسال هی پیش رو به سن تهای روزانه رسول خدا ج از هنگام بیداری تا خواب م یپردازیم. ابتدا به ترتیب و برحسب اوقات مشخص به این مهم م یپردازیم و در ادامه سنت هایی را که روزانه رسول خدا انجام م یدادند و مقید به وقت خاصی نبوده، بیان م یکنیم.

 • فارسی

  PDF

  این رساله‌ای مختصر در مورد مسائل توحید و اصول دین و برخی مطالب مربوط به آن‌هاست که آموختن و باور به این موارد بر انسان واجب است، و این مسائل از کتاب‌های عقاید پیشوایان چهارگانه گرفته شده است: یعنی از کتاب‌های امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و پیروان آنان رحمهم الله و کسانی که بر اعتقاد اهل سنّت و جماعت بودند و از آن منحرف نشدند.

 • فارسی

  PDF

  قرآن كريم وترجمة معانى آن بزبان فارسى

صفحه : 48 - از : 1
نظر شما برای ما مهم است