جوابهای نورانی در مورد عاشورای حسينی

شرح

اين كتاب سئوالاتي چند و جوابهائي کوتاه از ایام عاشورامي‌باشد, و همچنين بعضي مسائل مهم مربوط به عزاداري و قبور و صبر بر مشقتهائي که چه اکنون گريبانگير ما است و بر اساس دلایل از فرآن و سنت بدعتهای موجود در بین بعضی فرقه های گمراه رد شده است

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است