پاسخ به دروغهای شیعه پیرامون آیه 40 سوره توبه

شرح

ما در اينجا فقط به دروغهايي كه شيعيان در مورد آيه 40 سوره توبه به هم مي‌بافند پاسخ مي‌دهيم، و اميد است كساني كه اين مطالب را خواندند به ماهيت دروغين روحانيون و مروجين خرافات و تفرقه‌افكنان بين امت اسلامي پي‌برده و ديگر زمام عقل، دين و آخرت خويش را به دست چنين افراد بيسوادي ندهند

Download
نظر شما برای ما مهم است