سوال و جواب شرعى

شرح

برنامه سوال شرعى به سوال و جواب شرعى اختصاص داشت كه توسط عبدالفتاح خدمتى از شبكه تلویزیونی شارجه پخش می شد.

نظر شما برای ما مهم است