بلوغ المرام من أدلة الأحکام

شرح

کتاب" بلوغ المرام"مجموعه ای مختصر از احادیث احکام است که محدث بزرگ امام احمد بن حجر عسقلانی رحمة الله علیه با دقت وکوشش فراوان از کتابهای معتبر ذیل جمع آوری نموده است: 1- مسند امام احمد بن حنبل 2- صحیح امام بخاری 3- صحیح امام مسلم 4 - سنن ابو داود 5- جامع امام ترمذی 6- سنن نسایی 7- سنن ابن ماجه 8- مؤطا امام مالک 9- مصنف ابن ابی شیبه 10- صحیح ابن خزیمه 11- صحیح ابن حبان 12- مستدرک حاکم 13- سنن کبری امام بیهقی 14- سنن دارقطنی15-معجم طبرانی 16- مسند بزار. مجموع کل احادیث این کتاب ارزشمند که بیان کننده ادله ی احکام است شامل 1358 حدیث می باشد، که امام ابن حجر عسقلانی با درایت ودقت آنها را برگزیده وبعد از هر حدیث درجه ی آن وکسانی که آن را روایت کرده اند؛ ذکر نموده است. کتاب "بلوغ المرام" پیوسته مورد توجه علما ودانشجویان حدیث نبوی بوده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه