خورشید نبوت ترجمة فارسی الرحیق المختوم

شرح

سيرت پيامبراکرم،‌در حقيقت عبارت است از رسالتي كه رسول الله به نام شريعت براي جوامع بشري به ارمغان آورده و به وسيله آن مردم را از تاريكيها به سوي نور رهنمون شده است تا انسانيت را از عبادت و بردگي بندگان، به پرستش و عبادت خدا سوق دهد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه