کردارهای قلب - ترجمه اعمال القلوب

نویسنده : محمد صالح

شرح

اعمال القلوب از شمار گران سنگترین تکالیف است. در هر زمانی و بر هر شخص مکلفی بایسته است، همچنان که یکی از اساسی‏ترین شاخه‏های ایمان است، به طوری که وقتی کار دل رو به زوال نهد، ایمان به انزوا می‏گرایید، کما این که اصلاح پذیری دیگر کارها وابسته به پاکی واصلاح دل است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است