ابوبکر صدیق رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه اول

شرح

زندگاني ابوبكر رضى الله عنه صفحه‌ي درخشاني از تاريخ اسلامي است كه پرتوش، سراسر تاريخ را در برگرفته و همه را خيره و مبهوت نموده است. آن دوران بي‌نظيري كه تاريخ جوامع، هرگز چنان شوكت، عظمت، اخلاص، جهاد و دعوتي را به خود نديده كه تا اين حد، بر پايه‌هاي ارزشمند فكري و عقيدتي استوار باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه