عثمان بن عفان رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه سوم

شرح

در اين کتاب به ترتيب راجع به مسائل زير سخن رانده‌ام : اسم ذي النورين، نسب حضرت عثمان، کنيه، القاب، خانواده و جايگاه آن حضرت در زمان جاهليت، اسلام آوردن آن بزرگوار، ازدواجشان با رقيه دختر رسول اکرم صلى الله عله وآله وسلم، هجرت آن بزرگوار به حبشه، رابطه او با قرآن و مصاحبت و ملازمت ايشان با پيامبر اکرمصلى الله عله وآله وسلم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: