خویشاوندی صحابه و اهل بیت رضی الله عنهم

شرح

خويشاوندى صحابه رضى الله عنهم و اهل بيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بسيار روشن و آشكار است بويژه بين خاندان علي با خاندان خلفاي راشدين رضي الله عنهم اجمعين در این کتاب اهل بیت و اصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم را از دشمنی‌های دروغینی که بین آنها نقل کرده‌اند تبرئه کرده و دوستی و خویشاوندی را بین آنها اثبات می‌کنیم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه