عقیده اهل سنت و جماعت در باب «ولاء وبراء»

شرح

نویسنده در این اثر مختصر، ابتدا به ده نوع رفتار اشاره می‌کند که نشانه دوستی با کافران و علاقه به آنهاست؛ و در ادامه، از نشانه‌های دهگانه علاقه و محبت به مؤمنان سخن می‌گوید. و ملاکهای دوستی و دشمنی در اسلام را بیان می‌کند و نشانه‌های هر گروه را برمی‌شمارد. وی در بخش پایانی کتاب نیز انسانها را به سه گروه کلی تقسیم می‌کند و وظیفه مسلمانان را در قبال نوع برخورد و رفتار با آنان شرح می‌دهد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه