پديده حمله به انديشه سلفی گری

شرح

خلاصه‌ای از اعتقادات «سَلَفيّت» را توضیح می دهد و در برابر رویکردهای مخالف از آن دفاع می‌کند. رویکرد سلفيّت، که معتقد به دوری از تأویل و تفسیر به رأی و تفسیر و فهم آیات بر اساس عقاید صدر اسلام و پیروی از شیوه صحابه است، به مذاق برخی جریانهای فکری که طرفدار برداشتِ آزاد از دین هستند خوش نمی‌آید؛ لذا بر آن می‌تازند و پیروانش را به تَحَجُّر و تعصب متهم می‌کنند. نویسنده در آغاز به دلایل و انگیزه هایی می پردازد که باعث هجوم به مذهب سلف گردیده است و در بخش بعدی، شکلهای مختلف این هجوم و اقدامات مخرب دشمنان سَلَفيّت را توضیح می‌دهد. او در پایان، راهکارهایی برای پیروز بر این مشکل و دعوت مردم به عقیده صحیح دینی ارائه می‌کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه