مختصری از روش و عقیده سلف صالح

نویسنده : عبد القادر الأرناؤوط

ترجمه:

مرور:

شرح

اثر مختصری است که اهمیت و ارزش پیروی از سَلَف صالح را خاطرنشان می‌سازد. یکی از شبهاتی که امروزه دامنگیرِ بسیاری از جوامع دیندار گشته است، عدم انطباق شیوه دینداری صحابه حضرت رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ با شرایط دنیای امروز است. نویسنده در این نوشتار کوتاه، نشان می‌دهد که فهم مسلمانان سلف از دین و متون قرآن و حدیث تا چه حد در درک درست ما از اسلام و احکامش تأثیرگذار است. وی با بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات مختلف، شأن و جایگاه یاران پیامبر را یادآور می‌گردد و ثابت می‌کند که راه نجات و رستگاری، همانا پیروی از آموزه‌های نبوی، اعتماد بر فهم و درک سَلَف صالح از دین و پذیرش آن به عنوان معیار استدلالهای فقهی و شرعی است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: