مختصری از فقه روزه

نویسنده :

مرور:

شرح

روزه در اديان قبل از اسلام هم وجود داشته، البته روزه ی آن‌ها يک ماه کامل نبوده و با آمدن اسلام به عنوان يکی از ارکان اسلام قرار گرفت و در سال دوم هجری روزه ماه رمضان واجب شد و احکام آن توسط خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم بيان شده تا مسلمانان آن را فراگيرند. و از معدود احکامی است که در قرآن تقريباً به طور کامل به آن اشاره شده و رسول الله صلی الله عليه وسلم وظيفه شرح و تبيين احکام را بر عهده داشته است. در اين جزوه سعی شده احکام وفضايل و مسايل روزه برگرفته از قرآن و حديث صحيح که محدثين صحت آنها را تاييد کرده‌اند و قول مجتهدينی که با قرآن وحديث در تضاد نيست استفاده شود.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه