گفتگوی عقلانی با شیعیان

نویسنده : احمد غامدی

مرور:

شرح

بررسی اصول و مبانی مذهبی تشیع و دعوت شیعیان به بازاندیشی در اعتقاداتشان است. نویسنده در این اثر، با استفاده از آیات قرآن کریم، روایات نبوی و مبانی عقلی و منطقی عقاید شیعه را زیر ذره‌بین نقد قرار داده و به ریشه‌یابی این اعتقادات می‌پردازد. وی در بخش نخست، اندیشه امامت و دلایل عقلانی و قرآنی آن را بررسی می‌کند و ادعاهای شیعه در این مورد را ارزیابی می‌کند؛ در ادامه، دیدگاه شیعه درباره برابری و فضل امامت بر نبوت را شرح داده و نادرستی آن را اثبات می‌کند. موضوع عصمت و تقیه، دیگر مبحثی است که نویسنده در ادامه به آن پرداخته است. وی در فصل آتی ادعاهای شیعه در مورد تواناییهای خارق‌العاده ائمه را با اصول عقلی و منطقی می‌سنجد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: